Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoLeadership

nowosć

Aspekty prawne nieruchomości dla firm

Badanie stanów prawnych, proces nabywania i kontraktowania, zabezpieczanie transakcji, zmiany w przepisach, kluczowa dokumentacja

22.08.2017
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Szanowni Państwo!

Każde przedsiębiorstwo w szerszym bądź węższym stopniu dysponuje w wybranej formie nieruchomością. Jest w jej posiadaniu, wynajmuje, planuje rozbudowę firmy, postawienie hali produkcyjnej, rozważa zbycie nieruchomości lub nowe przedsięwzięcie na posiadanej nieruchomości.
W jaki sposób przedsiębiorca może zabezpieczyć nieruchomości, które posiada lub z których korzysta, albo które planuje wykorzystać w nowy sposób? Z jaką dokumentacją może mieć do czynienia i jak prawidłowo powinna ona być skonstruowana? Jaką formę umowy wybrać i jak zabezpieczyć transakcję? Jakie zmiany w przepisach dotyczących nieruchomości są kluczowe dla przedsiębiorcy?

Zapraszamy do udziału w zajęciach wykładowo-warsztatowych skupiających się na prawnych aspektach związanych z nieruchomościami
w przedsiębiorstwach.

Podczas szkolenia:

 • Otrzymasz instrukcję w jaki sposób powinno odbyć się badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Dowiesz się jakie akty prawne i w jakim stopniu regulują własność, dzierżawę, najem czy inne formy użytkowania nieruchomości przez przedsiębiorcę
 • Dostaniesz unikatową wiedzę w zakresie kluczowej dokumentacji związanej z nieruchomościami i wskazówki do jej interpretacji w obliczu działań/planów przedsiębiorstwa
 • Poznasz prawidłowości w dokumentacji stanu prawnego nieruchomości oraz formy transakcji związanych z obrotem nieruchomościami
 • Dowiesz się w jaki sposób zabezpieczać umowy sprzedaży nieruchomości
 • Otrzymasz komplet dobrych praktyk w zakresie ryzyka związanego z obrotem nieruchomościami
 • Poznasz regulacje służebności i jej oddziaływania na nieruchomość w polskim prawie

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu

tel.: 22 696 80 20
a.chmielewska@langas.pl

Program:

Program - 22 września 2017 r.

09.00 - 09.30 Rejestracja i powitalna kawa
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

 • Dokumenty podlegające weryfikacji w trakcie badania stanu prawnego
 • Księgi wieczyste:
  - postępowanie wieczystoksięgowe
  - komu i jakie przysługują prawa do nieruchomości?
  - zawartość ksiąg wieczystych i dane w nich zawarte – najważniejsze informacje, newralgiczne elementy
  - rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • Kataster nieruchomości – dane o gruntach, budynkach i budowlach, podatek od nieruchomości
 • Rejestr zabytków, gminna ewidencja zabytków
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kontekście w/w decyzji

DOKUMENTACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

 • Odpisy z ksiąg wieczystych
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • Akt notarialny
 • Akt poświadczenia dziedziczenia
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Inna kluczowa dokumentacja

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI I UMOWY SPRZEDAŻY – WYBRANE FORMY TRANSAKCJI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ NIERUCHOMOŚCI

 • Własność a użytkowanie wieczyste. Prawne aspekty przekształceń
 • Hipoteka – nowe przepisy
 • Prawo pierwokupu
 • Nieruchomość obciążona różnymi prawami
 • Sprzedaż nieruchomości w trakcie budowy przez developera i inne osoby
 • Forma umowy przedwstępnej
 • Umowa ostateczne
 • Oszustwa w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami

SŁUŻEBNOŚCI NIERUCHOMOŚCI – KLUCZOWE RODZAJE ZWIĘKSZANIA UŻYTECZNOŚCI, UPRZYWILEJOWANIA W KORZYSTANIU, ZAGROŻENIA

 • Ustanowienie, zasiedzenie i zniesienie
 • Służebność gruntowa
 • Służebność przesyłu
 • Służebność osobista

NAJEM, DZIERŻAWA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 • Specyfika formalno – prawna
 • Regulacje prawne i praktyka rynkowa
 • Rodzaje umów i dokumentów
 • Zabezpieczanie form użytkowania nieruchomości 

16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładowej połączone z analizą kluczowych zapisów prawnych i analizą dokumentacji związanej
z badaniem stanów prawnych nieruchomości. Dyskusje oraz część warsztatowa pozwalają na pogłębienie i utrwalenie szczegółowej wiedzy
w zakresie prowadzenia spraw związanych z nieruchomościami
w przedsiębiorstwie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Kierowników i specjalistów ds. zarządzania nieruchomościami
 • Kierowników i specjalistów ds. inwestycji
 • Kierowników i specjalistów ds. administracji
 • Pracowników biur zarządu
 • Specjalistów ds. logistyki

Opinie uczestników poprzedniej edycji szkolenia:

„Bardzo dobre przygotowanie i prowadzenie szkolenia. Prowadząca bardzo kompetentna, komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej. Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym” - Małgorzata Betlińska, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

„Prowadząca szkolenie posiada wiedzę merytoryczną, doskonale przygotowana. Teoria poparta przykładami „z życia wziętymi”. Szkolenie prowadzone dynamicznie” - Anna Hadryś, Regionalny Fundusz Gospodarczy SA

„Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie, poparte bardzo ciekawymi przykładami. Sprzyjająca atmosfera do prowadzenia dyskusji + materiały fachowe.” – Krystyna Kacprzak, DSP

„Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne Ekspert. Szkolenie poparte przykładami, wyjaśnieniami w sposób zrozumiały. Materiały + materiały pomocnicze (dodatkowe)- były omówione.”- Monika Woźniak, Dowództwo Sił Powietrznych 

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

więcej

Cena:

zgłoszenie do 06.08.2017 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 07.08.2017 - 1270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć 23% VAT
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone