Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

LeadershipSzkolenia w fabrykach

nowosć

MAR dla zaawansowanych, czyli co w praktyce zmieniło się po 3 lipca 2016 r.

Jak prowadzić proces raportowania po wejściu w życie rozporządzenia MAR i nowych trendów KNF?

22.08.2017
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie dnia 3 lipca 2016 tzw. rozporządzenia MAR oraz nowymi trendami KNF w wykładni informacji poufnej zmianie uległ cały system raportowania giełdowego. Dotychczasowa wiedza i praktyka w dużej mierze zostały zdezaktualizowane. Zmiany miały miejsce w każdej dziedzinie obowiązków informacyjnych. Nastąpiło istotne ograniczenie znaczenia katalogów zawartych w rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych, zniknęły wspólne dla rynku kryteria istotności, przepisy stały się mniej ostre, a ich interpretacją obarczeni zostają emitenci. Skutkiem zmian jest również wzrost ryzyk oraz wyższe kary dla członka zarządu lub rady nadzorczej oraz samej Spółki.


Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
a.chmielewska@langas.pl

Program:

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie zajęć

Przesłanki, zakres oraz skutki nowelizacji przepisów w zakresie obowiązków informacyjnych

 • Zakres zmian wprowadzanych Rozporządzeniem MAR, omówienie nowego, dychotomicznego reżimu prawnego
 • Zbieg podstaw prawnych niektórych instytucji prawnych. Jak postępować w przypadku nakładania się na siebie przepisów?
 • Zakres dostosowania polskich przepisów prawa do regulacji europejskich, co zostało dokonane a czego można się jeszcze spodziewać?
 • Nowy rozszerzony reżim sankcyjny w zakresie obowiązków informacyjnych. Kto, kiedy, za co i w jakiej wysokości może ponieść odpowiedzialność?
 • Podsumowanie najnowszych trendów w wykładni przepisów przez KNF
 • Nowe kompetencje KNF, jako organu nadzoru

Informacja poufna – identyfikacja i raportowanie wg MAR

 • Przesłanki identyfikacji informacji poufnej – co się zmieniło w aspekcie zakresu oraz momentu ujawniania danych?
 • Nowe trendy w identyfikacji informacji poufnej – omówienie rekomendowanych oraz nieprawidłowych praktyk rynkowych
 • Rynkowe przykłady informacji poufnej vs. antyprzykłady– case studies
 • Znaczenie przyjęcia właściwej polityki informacyjnej
 • Rola Indywidualnych Standardów Raportowania – błędy i pułapki przy ich tworzeniu, porady praktyczne
 • Przykłady wybranych Indywidualnych Standardów Raportowania
 • Wytyczne CESR/ESMA w zakresie identyfikacji informacji poufnych
 • Wymogi KNF w procesie identyfikacji oraz publikacji informacji poufnych      

Obieg i ochrona informacji poufnych

 • Identyfikacja i obowiązki tzw. „insiderów”
 • Nowe zakazy związane z wejściem w posiadanie informacji poufnej
 • Wyjątki od zakazu ujawniania informacji poufnej – komu, kiedy i na jakich zasadach wolno przekazywać informacje? Uprawnione ujawnianie informacji poufnych przed ich publikacją – możliwości i ograniczenia
 • Okresy zamknięte po 3 lipca 2016 r. Kiedy pomimo okresu zamkniętemu wolno dokonywać transakcji?
 • Listy dostępu a listy „insiderów” – na co w praktyce zwrócić szczególna uwagę, zasady prowadzenia sekcji stałej i zmiennej.
 • Jak i czy w ogóle opóźniać informację poufną po
 • 3 lipca 2016 r. – zasady, tryb, ryzyka, wzór wyjaśnienia (powiadomienia o opóźnieniu)
 • Sankcje za złamanie zakazów związanych wejściem w posiadanie, obiegiem i ochroną informacji poufnych teraz i po zmianach

Transakcje tzw. „managementu”

 • Kogo obowiązuje notyfikacja – najczęstsze wątpliwości w identyfikacji osób pełniących funkcje zarządcze i osób/podmiotów blisko z nimi związanych, case studies
 • Transakcje podlegające notyfikacji – nietypowe przypadki
 • Nowy tryb informowania KNF oraz Spółki, omówienie wzoru formularza
 • Przykłady wzorów powiadomień oraz wzory list
 • Sankcje za błędy w notyfikacji teraz i po zmianach

Panel dyskusyjny

17.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów połączonych z analizą przepisów prawnych, zmian w ustawach, ich wpływu na codzienne funkcjonowanie spółek oraz relacje na rynku gospodarczym. Analiza przykładów i orzeczeń pozwoli na zdobycie nie tylko najświeższej wiedzy o  bezpiecznym prowadzeniu spraw spółki, ale również pomoże zobrazować potencjalne problemy i wskazać skuteczne rozwiązania. W toku prelekcji uczestnicy będą mogli konsultować na bieżąco kwestie poruszane w danym punkcie harmonogramu. W ramach panelu dyskusyjnego uczestnicy będą mogli zadawać pytania również spoza obszaru objętego przedmiotem szkolenia, dotyczące takich kwestii jak raportowanie okresowe, znaczne pakiety akcji, czy analiza wybranych stanów faktycznych przez pryzmat nowych przepisów.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Osoby wyznaczone w Spółkach notowanych na GPW oraz NewConnect do sporządzania oraz publikacji raportów bieżących i okresowych oraz monitoringu właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu
 • Kierowników i specjalistów w biurach Relacji Inwestorskich
 • Kierowników i specjalistów biur zarządów w spółkach giełdowych
 • Dyrektorów finansowych
 • Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych

Eksperci:

Paweł Małkiński


  • Ekspert w zakresie obowiązków informacyjnych oraz compliance, były pracownik KNF, Prezes Zarządu Capital Market Solutions Group Sp. z o.o., firmy będącej stałym partnerem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w obszarze MAR (SEG MAR PARTNER)
   Redaktor naczelny portalu obowiązki-informacyjne.pl
  • Wieloletni członek Rady Nadzorczej Polcolorit S.A., obecnie również w roli doradcy Rad Nadzorczych w obszarze zgodności oraz funkcjonowania Komitetów Audytu. Wspiera spółki notowane na GPW w Warszawie w zakresie tworzenia Indywidualnych Standardów Raportowania,  innych regulacji wewnętrznych wdrażających MAR, ustalania polityk informacyjnych, raportowania kryzysowego oraz w kontaktach z organem nadzoru. Na jego ponad dziesięcioletnie doświadczenie składa się stała współpraca z ponad 50 spółkami giełdowymi z rynku regulowanego.
  • Wcześniej wieloletni Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych w firmie consultingowej posiadającej status Autoryzowanego Doradcy, wspierającej spółki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
    

 

Cena:

zgłoszenie do 07.08.2017 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.08.2017 - 1 370 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 1370 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone