Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

nowosć

Corporate Governance Manager

Obsługa spółki pod kątem Dobrych Praktyk - procedury postępowania - sprawdzone praktyki rynkowe - efektywne rozwiązania

21.05.2017
Warszawa, Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63

Korzyści:

SZANOWNI PAŃSTWO!

Przejrzyste funkcjonowanie spółek publicznych przekłada się na wzrost efektywności rynku i jego płynności. Sprawne działania instytucji rynku kapitałowego, poparte właściwą ilością informacji publicznej, przekładają się m.in. na zwiększenie zainteresowania inwestorów,  napęd rozwoju rynku, a co za tym idzie wzrost wyceny spółek i szans pozyskania kapitału.

Jasne reguły działania oznaczają lepsze i sprawniejsze procesy, większe bezpieczeństwo i szansę na minimalizowanie ryzyka gospodarczego.
Jaki model organizacji i nadzorowania zapewnia optymalne, klarowne
i stabilne działanie spółki? Jaki wpływ mają akcjonariusze, rady nadzorcze, zarządy na kształt organizacji i udziałów w niej? Jakie rozwiązania prawne i organizacyjne stosować, aby prowadzić spółkę zgodnie z Dobrymi Praktykami i aby zapobiegać nadużyciom
i przekraczaniu uprawnień?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pogłębiającym wiedzę w obszarze najlepszych praktyk organizacyjnych i formalno-prawnych odnoszących się do reguł Corporate Governance. 

POZNAJ I WDRAŻAJ:

 • Standardy ładu korporacyjnego i organizacyjnego
 • Metody pracy organów spółki i kontrolowania funkcjonowania spółki oparte na Dobrych Praktykach spółek
 • Narzędzia prawne, regulacje i rekomendacje wzmacniające skuteczność prawno-formalnego funkcjonowania spółki
 • Metody ładu korporacyjnego wytyczające prawidłowości procesów dokumentacyjnych i organizacyjnych w spółce

Program:

09.00-09.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

STANDARDY CORPORATE GOVERNANCE W REGULACJACH WEWNĘTRZNYCH

 • Forma i treść obligatoryjna statutu spółki, a swoboda w wewnętrznych regulacjach
 • Przepisy KSH, innych ustaw,  rekomendacji Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, dyrektyw na kształtowanie treści regulacji wewnętrznych, czyli jak praktycznie zastosować reguły Corporate Governance
 • Czym są reguły Corporate Governance – ich zakres przedmiotowy i znaczenie w praktyce funkcjonowania spółek
 • STUDY: Regulacje Corporate Governance, a zindywidualizowane zasady funkcjonowania spółki
 • Zapisy usprawniające funkcjonowanie spółki
 • Przygotowanie zmian w statucie
 • Wdrożenie zmian w statucie
 • Problem reguł Corporate dla podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • CASE STUDY: Nieprawidłowości w statucie spółki, a reguły Corporate Governance

ŁAD DOKUMENTACYJNY – ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ SPÓŁKI POD KĄTEM CORPORATE GOVERNANACE

 • Wymagania ustawowe dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej
 • Sankcje w przypadku nieprowadzenia różnego rodzaju dokumentów
 • Odpowiedzialność za wadliwość dokumentacji w spółce
 • Regulacje w zakresie obiegu dokumentów
 • Regulacje w zakresie systemu sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
 • CASE STUDY: Udostępnianie dokumentów, zakres swobody

 REGULOWANIE ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZARZĄDU

 • Powoływanie członków zarządu  według reguł KSH, a wewnętrzne regulacje spółki – jakie błędy mogą się pojawić na tym etapie?
 • Jakie są obowiązki członków zarządu? Jakie obowiązki można regulować wewnętrznymi uchwałami?
 • Specyfika funkcjonowania zarządu w świetle kodeksu Corporate Governance
 • Szczególne obowiązki członków zarządu według reguł Corporate Governance
 • Wewnętrzny podział obowiązków między członkami zarządu
 • Delegowanie uprawnień na niższe szczeble zarządzania
 • Rozliczanie z zadań, a ich niedopełnienie?
 • Kadencje i wygaśnięcie mandatów
 • Kiedy członek zarządu narusza uprawnienia?
 • Procedura odwoływania członków zarządu, a rezygnacja z funkcji
 • Odpowiedzialność "wewnętrzna" i "zewnętrzna" w spółce
 • Odpowiedzialność członków zarządu za szkodę na rzecz spółki
 • Odpowiedzialność za działania sprzeczne z umową/statusem spółki
 • Problem samodzielnej odpowiedzialności członka zarządu za naruszenie reguł Corporate Governance

REGULACJE W ZAKRESIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI NA LINII ZARZĄD-RADA NADZORCZA

 • Jakie uprawnienia rady nadzorczej wpływają na funkcjonowanie zarządu?
 • W jakich okolicznościach rada nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka zarządu?
 • Regulowanie współpracy rady nadzorczej i zarządu
 • Wprowadzanie zasad ograniczania konfliktów interesów
 • Konflikt na linii: zarząd –rada nadzorcza-skutki praktyczne
 • CASE STUDY: sporne sytuacje wśród władz spółki, a praktyczne rozwiązania regulujące stosunki

REGULAMIN ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WEDŁUG ŁADU KORPORACYJNEGO

 • Standardy tworzenia zapisów w regulaminach – wymogi obligatoryjne, a swoboda regulacji
 • Regulaminy, a statut spółki
 • Jakie zapisy warto wprowadzać?
 • Sposoby zwoływania posiedzeń i odbywania obrad
 • Podejmowanie uchwał  i kontrola wykonania uchwał
 • Wdrażanie regulaminów

STANDARDY DORBYCH PRAKTYK W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ORGANU NADZORU

 • Nadzór indywidualny vs nadzór instytucjonalny
 • Jakie rozwiązania są lepsze?
 • Co jest możliwe na polskich rynku?
 • Zasady funkcjonowania organu nadzoru
 • Procedury wyłaniania kandydatów na członków organu nadzoru, czyli kto wpływa na obsadę ten kontroluje spółkę
 • Mandat i kadencja jako metoda wpływania na funkcjonowanie  organu nadzoru
 • Nadzór indywidualny, a nadzór kolegialny - co jest zasadą a co wyjątkiem?
 • Zasady funkcjonowania rady, czyli kiedy i jak podejmuje się uchwały?
 • Szczególne obowiązki członków  organu nadzoru według reguł Corporate Governance
 • Wpływ mniejszości na obsadę rady, czyli głosowanie grupami
 • Zasady wykonywania nadzoru przez osoby reprezentujące poszczególne grupy akcjonariuszy
 • Odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru
 • Problem samodzielnej odpowiedzialności członka RN za naruszenie reguł Corporate Governance
 • Zasady nadzoru w świetle reguł Corporate Governance w tym problem komitetów audytu
 • Funkcjonowanie rady nadzorczej zgodnie z Corporate Governance
 • Szczególne obowiązki członków rady spółki giełdowej

16.00 Zakończenie szkolenia
 

Metody:

METODOLOGIA:

Szkolenie nastawione jest na zagadnienia praktyczne. Ekspert poprzez wykłady, dyskusje, analizy zapisów prawnych, case studies będzie szczegółowo pogłębiać  tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami sprawności i efektywności prawno-formalnego funkcjonowania nadzoru i organizacji w spółkach kapitałowych.

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY:

 • Członków zarządu, członków rad nadzorczych
 • Menedżerów zarządzających
 • Kierowników działów prawnych, organizacyjnych
 • Dyrektorów nadzoru korporacyjnego
 • Dyrektorów Biura Zarządu
 • Dyrektorów departamentów organizacyjnych
 • Specjalistów w działach prawnych i organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę władz spółki, akcjonariuszy/udziałowców

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Eksperci:

dr hab. Marta Litwińska-Werner

 • Wykładowca i praktyk. Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa Spółek na tej uczelni, a także na Akademii Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej. Stypendystka Instytutu Max’a Planck’a w Hamburgu.
 • Zajmuje się także szeroko pojętą praktyką prawniczą, jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie ,aktualnie pełni funkcję of counsel w kancelarii Röhrenschef. Specjalizuje się w prawie spółek, umowach handlowych - krajowych i międzynarodowych, zabezpieczeniach wierzytelności, papierach wartościowych, prywatyzacji. Opiniuje różnorodne projekty z zakresu stosunków korporacyjnych, a także doradza przy konstruowaniu umów handlowych oraz w sprawach z zakresu prowadzenia sporów sądowych (sądy powszechne i arbitraż), w tym przede wszystkim o charakterze międzynarodowym. Wielokrotnie występowała jako wykładowca na seminariach, konferencjach, a także szkoleniach dla praktyków, w tym także dla sędziów, aplikantów notarialnych i radcowskich.
 • Jest autorką uważanego za jedno z najlepszych na rynku opracowań tego typu, Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wyd.C.H.Beck, wyd.3, Warszawa 2007, a także licznych opracowań książkowych (także jako współautor) oraz artykułów, komentarzy i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego (łącznie ponad 100) na łamach czasopism profesjonalnych takich jak: Przegląd Prawa Handlowego, Prawo Papierów Wartościowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.

 

Cena:

zgłoszenie do 05.05.2017 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 06.05.2017 - 1270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
 • cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone