Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoLeadership

Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej

Zaawansowane certyfikowane warsztaty dla osób obsługujących zarząd i radę nadzorczą w spółkach z o.o. i S.A.

22-23.08.2019
Sopot, Hotel Haffner****, ul. Haffnera 59

Korzyści:

Szanowni Państwo

Zapraszamy na letnią edycję certyfikowanych warsztatów dla Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej.
Jest to propozycja rozwoju w dwóch obszarach wykonywanej pracy: organizacyjno-interpersonalnym oraz prawno-formalnym. Przygotowaliśmy dla Państwa 2-dniowe szkolenie w zakresie usprawniania organizacji pracy oraz swoich kompetencji obsługiwania i wspierania organów spółki, jak również zajęcia rozwijające najistotniejszą  i najbardziej aktualną wiedzę w zakresie prawno-formalnych regulacji obowiązujących spółki kapitałowe.

KLUCZOWE KOMPETENCJE:

 • Aktualne przepisy i regulacje prawne wytyczające prawidłowe działanie spółek
 • Obsługa dokumentacji spółki
 • Regulaminy w spółce
 • Jak sprawnie i legalnie sporządzić protokół z posiedzenia?
 • Ochrona danych osobowych w spółce na nowych zasadach
 • Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia
 • Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów – uprawnienia
 • Budowanie wysokich standardów obsługi władz spółki
 • Techniki tworzenia efektywnej, ciekawej i realizującej cele wystąpienia profesjonalnej prezentacji
 • Zarządzanie procesem przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań, zebrań, narad
 • Kompetencje doradcze asystenta wobec najwyższych władz spółki

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I – 22 sierpnia 2019r.

OBSŁUGA ZARZĄDU  I RADY NADZORCZEJ, DOKUMENTACJA, ARCHIWIZACJA, KONTRAKTY HANDLOWE, REGULAMINY, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ekspert: mec Romana Pietruk,
Ekspert:
dr Radosław L. Kwaśnicki

09.00-09.30 rejestracja uczestników
09.30-
rozpoczęcie zajęć

OBSŁUGA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • Jakiego wsparcia potrzebuje Zarząd i Rada Nadzorcza (przed powołaniem, podczas pełnienia funkcji, po odwołaniu)
 • Za co, tak naprawdę, odpowiada Zarząd i Rada Nadzorcza
 • Protokoły z posiedzeń, notatki ze spotkań – „prawda formalna” w praktyce

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ PRZEZ ASYSTENTA

 • Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej w procesie obsługi organów spółki
 • Jaka jest odpowiedzialność za wadliwe prowadzenie dokumentów korporacyjnych
 • Udostępnianie dokumentów spółki – swoboda udostępniania oraz ograniczenia

PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW

 • Przekazywanie dokumentacji do archiwum, warunki, opisywanie
 • Przenoszenie dokumentacji na elektroniczne nośniki danych
 • Ważność dokumentów spółki do celów dowodowych
 • Terminy przechowywania dokumentacji spółki
 • Case study: Niszczenie przedawnionych dokumentów, a działanie na szkodę spółki

KONTRAKTY HANDLOWE REALIZOWANE Z RAMIENIA ZARZĄDU, DZIAŁANIA  PEŁNOMOCNIKÓW

 • Reprezentacja spółki, a powoływanie pełnomocników handlowych?
 • Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia
 • Do czego może zostać uprawniony pełnomocnik w umowach handlowych?
 • Specyfika umów handlowych z udziałem członków zarządów i pełnomocników zarządów; kluczowe zapisy
 • Jakie zapisy zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystne dla spółki zapisy?
 • Case study: Odpowiedzialność pełnomocników, a przekroczenie uprawnień
 • Case study: Skutki błędów w umowach handlowych

POLECENIA, ROZPORZĄDZANIE ZARZĄDU, REGULAMINY W SPÓŁCE

 • Sporządzanie poleceń
 • Wymogi formalne, prawne i obligatoryjne w zakresie tworzenia regulaminów
 • Co powinny zawierać regulaminy, polecenia?
 • Case study: Wprowadzanie zmian do regulaminów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA NOWYCH ZASADACH -PRAKTYCZNE ASPEKTY RODO W PRACY ASYSTENTA BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 • Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki
 • Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
 • Zabezpieczenia organizacyjne
 • Odpowiedzialność prawna i sankcje
 • Case study: Najnowsze zmiany prawne w zakresie ochrony danych osobowych, a ich wpływ na funkcjonowanie spółek

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II – 23 sierpnia 2019 r.

Ekspert:  Arkadiusz Żurek

09.00-09.30 Rejestracja, powitalna kawa i herbata 
9.30
Rozpoczęcie zajęć

BUDOWANIE WYSOKICH STANDARDÓW OBSŁUGI WŁADZ SPÓŁKI
Profesjonalne kierowanie procesem zarządzania biurem

 • Oczekiwania zarządu/rady nadzorczej wobec jakości obsługi biura
 • Myślenie procesowe w obsłudze biura zarządu spółki
 • Zasady, normy, wartości w organizacji, a jej postrzeganie
 • Obsługa zarządu/rady nadzorczej, jako wsparcie kluczowego klienta wewnętrznego
 • Rozpoznawanie i zaspokajanie oczekiwań władz spółki

DOSKONALENIE STANDARDÓW  W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE
Efektywna obsługa organów pod kątem kilku projektów

 • Oczekiwania organów spółki wobec multizadaniowości asystenta
 • Efektywne ułożenie struktury i wykorzystanie czasu pracy
 • Techniki pracy pod presją czasu

KOMPETENCJE DORADCZE ASYSTENT WOBEC NAJWYŻSZYCH WŁADZ SPÓŁKI
Asystent zarządu jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji strategicznych

 • Zrozumienie perspektywy drugiej strony
 • Tworzenie zaangażowania
 • Tworzenie nowego punktu widzenia i wizji stanu docelowego
 • Technika zobowiązania – ustalenie dalszych działań wobec danej sytuacji, problemu  

PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI NA WYSTĄPIENIE PRZEŁOŻONEGO
Techniki tworzenia efektywnej, ciekawej i realizującej cele wystąpienia profesjonalnej prezentacji?

 • Jak zbudować efektywną prezentację?
 • Jakie informacje i w jaki sposób zebrać, aby przygotować prezentację?
 • Założenia merytoryczne prezentacji – czyli jakie są cele ogólne i szczegółowe?
 • Praktyczne przygotowanie planu. Charakterystyka elementów składowych – czas, układ merytoryczny
 • Przygotowanie i konstrukcja materiałów sprzyjających realizacji celów
 • Przygotowanie miejsca prezentacji
 • Prezentacja w ostatniej chwili ( praktyczne rady)

PRZYGOTOWANIE SPOTKAŃ I ZEBRAŃ - ZAAWANSOWANE TECHNIKI KOMUNIKACYJNE
Zarządzanie procesem przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań, zebrań, narad.

 • Przygotowanie spotkania na zlecenie przełożonego
 • Ustalenie porządku obrad
 • Komunikacja celów spotkania i rezultatów
 • Rozpoczęcie spotkania i komunikacja oczekiwań
 • Stawianie konstruktywnych pytań
 • Prezentowanie możliwy rozwiązań – język otwartości i budowania przestrzeni dla drugiej strony
 • Przedstawianie rekomendacji
 • Techniki odpowiadania na zastrzeżenia
 • Zamknięcie zebrania, podsumowanie wyników i rozwiązań oraz ustalenie planu działania
 • Działania zamykające i inicjujące pracę po spotkaniu.

16.00 Zakończenie zajęć

Metody:

Adresaci szkolenia:

 • Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
 • Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika  Biura Zarządu
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Specjaliści ds. organizacyjnych
 • Referenci w biurach zarządu

Opinie uczestników naszych szkoleń dla Asystentów Zarządów:

„Szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, poparte wieloma ciekawymi przykładami” – Agnieszka Węgrzyn, FFiL Śnieżka S.A.
„Praktyczne przykłady, dyskusje, konkretne informacje, wspólne rozwiązywanie problemów – Violetta Woźniakowska, MPWiK S.A.
„Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Eksperci kompetentni; posiadają umiejętności angażowania grupy w tematykę. Zakres i przeprowadzenie szkolenia zgodne z programem. Obsługa w czasie szkolenia przez organizatora na wysokim poziomie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze opracowane . Miła atmosfera” - Ewelina Koza, Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.
"Interesujące, rzeczowe, pobudzające do myślenia"  - Joanna Kurbiel, TBMECA Poland Sp. z o.o.
„Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez znakomitych wykładowców, którzy nie przekazują suchej wiedzy, łącząc wykład z ćwiczeniami, rozmową poruszając interesujące tematy” – Małgorzata Labuda, MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe
„Oceniam szkolenie bardzo dobrze, głównie ze względu na profesjonalizm ekspertów, ich otwartość i komunikatywność, każdy w swoim zakresie byli naprawdę bardzo dobrzy” – Ewa Skura, KGHM Polska Miedź

Szkolenie ma formę warsztatów, podczas których omówione zostaną kluczowe zapisy prawne wpływające na praktykę funkcjonowania spółek. Pogłębiona analiza poszczególnych elementów obsługi zarządu ma za zadanie pokazać optymalizujące i usprawniające rozwiązania dla sprawnej obsługi zarządu.

Cena:

zgłoszenie do 31.07.2019 - 1 770 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.08.2019 - 2 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

  Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Ilość miejsc w promocji ograniczona.
*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 2270 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym      295  PLN netto +  23% VAT
1-osobowym      540  PLN netto + 23% VAT
(wskaż w formularzu terminy noclegów) 

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone