Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

Styczeń 2020
// Data / Miejsce
// Cena
Nowość

Nowelizacje prawne w przepisach dla biura zarządu i rady nadzorczej

Nowe przepisy istotne dla obsługi organów spółki w roku 2020 i 2021

więcej

27-28.01.2020
Warszawa

do 07.01.2020 - 1 870 PLN + 23% VAT
od 08.01.2020 - 2 170 PLN + 23% VAT

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

Jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów firmy?

więcej

29.01.2020
Warszawa

do 08.01.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 09.01.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

Nowość

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Kompendium w zakresie praktycznego wdrożenia zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2020

więcej

30.01.2020
Warszawa

do 09.01.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 10.01.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

Luty 2020
// Data / Miejsce
// Cena
Nowość

Nowelizacje prawne w przepisach dla biura zarządu i rady nadzorczej

Nowe przepisy istotne dla obsługi organów spółki w roku 2020 i 2021

więcej

03-04.02.2020
Wrocław

do 13.01.2020 - 1 870 PLN + 23% VAT
od 14.01.2020 - 2 170 PLN + 23% VAT

Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe

więcej

05.02.2020
Warszawa

do 15.01.2020 - 970 PLN + 23% VAT
od 16.01.2020 - 1 270 PLN + 23% VAT

Nowość

Prosta Spółka Akcyjna

Współpraca organizacyjno - prawna z nowym rodzajem spółki kapitałowej

więcej

06.02.2020
Warszawa

do 16.01.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 17.01.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

Prawo dla Działów Zakupów

Kontrakty zakupowe, badanie kondycji dostawcy, gwarancje, cena, odszkodowania, zabezpieczanie transakcji, renegocjacje umów z dostawcą

więcej

24-25.02.2020
Warszawa

do 02.02.2020 - 1 870 PLN + 23% VAT
od 03.02.2020 - 2 170 PLN + 23% VAT

Umowy i kontrakty handlowe po nowelizacjach 2020

Jak skonstruować umowę, aby zabezpieczyć transakcję?

więcej

25-26.02.2020
Warszawa

do 04.02.2020 - 1 770 PLN + 23% VAT
od 05.02.2020 - 2 170 PLN + 23% VAT

Nowość

Prawo Pracy 2020 w praktyce i orzecznictwie

Kompendium skutecznych praktyk dla menedżerów

więcej

26.02.2020
Warszawa

do 05.02.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 06.02.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

Biuro Zarządu od A do Z

Kompendium kompleksowej obsługi organów spółki

więcej

27-28.02.2020
Warszawa

do 06.02.2020 - 1870 PLN + 23% VAT
od 07.02.2020 - 2170 PLN + 23% VAT

Marzec 2020
// Data / Miejsce
// Cena

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak efektywnie pełnić kluczową funkcję menedżerską?

więcej

03.03.2020
Warszawa

do 11.02.2020 - 1 370 PLN + 23% VAT
od 12.02.2020 - 1 670 PLN + 23% VAT

Nowość

Agile w administracji

Zwinne zarządzanie procesami administracyjnymi

więcej

12-13.03.2020
Warszawa

do 20.02.2020 - 1 970 PLN + 23% VAT
od 21.02.2020 - 2 370 PLN + 23% VAT

Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowany Ekspert Obsługi Organów Spółki

więcej

18-19.03.2020
Wrocław

do 26.02.2020 - 1 970 PLN + 23% VAT
od 27.02.2020 - 2 270 PLN + 23% VAT

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Jak dzięki znajomości przepisów i umiejętności dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych wspierać działania spółki?

więcej

19-20.03.2020
Wrocław

do 27.02.2020 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 28.02.2020 - 1 970 PLN + 23% VAT

Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem międzynarodowych reguł handlu

Jak handlować ze światem, aby czuć się bezpiecznie składając swój podpis pod umową?

więcej

24.03.2020
Warszawa

do 03.03.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 04.03.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

Nowość

Office Manager Nowej Dekady

Najnowsze trendy i wyzwania w obsłudze biura

więcej

25-26.03.2020
Warszawa

do 04.03.2020 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 05.03.2020 - 1 970 PLN + 23% VAT

Pełnomocnictwa i Prokura

Jak stworzyć bezpieczny system pełnomocnictw w spółce, tworzyć dokumenty, nadawać i nadzorować uprawnienia?

więcej

25.03.2020
Warszawa

do 04.03.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 05.03.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

Kwiecień 2020
// Data / Miejsce
// Cena
Nowość

Zmiany w prawie konsumenckim 2020

Nowe zagrożenia dla firm od 1 czerwca 2020 roku ? jak im sprostać?

więcej

17.04.2020
Warszawa

do 27.03.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 28.03.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak wspierać, zabezpieczać i ułatwiać pracę organów spółki?

więcej

20-21.04.2020
Wrocław

do 30.03.2020 - 1 770 PLN + 23% VAT
od 31.03.2020 - 2 170 PLN + 23% VAT

Nowość

Prosta Spółka Akcyjna

Współpraca organizacyjno - prawna z nowym rodzajem spółki kapitałowej

więcej

20.04.2020
Wrocław

do 30.03.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 31.03.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

Umowy najmu dla firm

Zabezpieczanie, kluczowe zapisy, gwarancje elementy ryzyka, dokumentacja

więcej

22.04.2020
Warszawa

do 08.04.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 09.04.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

Nowość

Nowelizacje prawne w przepisach dla biura zarządu i rady nadzorczej

Nowe przepisy istotne dla obsługi organów spółki w roku 2020 i 2021

więcej

23-24.04.2020
Poznań

do 02.04.2020 - 1 870 PLN + 23% VAT
od 03.04.2020 - 2 170 PLN + 23% VAT

Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z

Tworzenie, uaktualnianie, udostępnianie, archiwizowanie, obieg dokumentów spółki

więcej

27-28.04.2020
Warszawa

do 06.04.2020 - 1 770 PLN + 23% VAT
od 07.04.2020 - 2 170 PLN + 23% VAT

Umowy Zakupowe

Techniki kontraktowania - procedury - regulacje wewnętrzne - dokumentacja kontraktowa - warunki zakupowe - rozwiązywanie niekorzystnej umowy - klauzule zabezpieczające

więcej

28.04.2020
Warszawa

do 07.04.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 08.04.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

WYSZUKIWANIE

Pokaż propozycje spełniające następujące kryteria. Jeżeli nie zaznaczysz żadnych kryteriów i klikniesz ZNAJDŹ to pokazane zostaną wszystkie szkolenia oraz eventy.

Data:
dd/mm/rrrr
dd/mm/rrrr
Kategorie:
Miasta:

Dlaczego warto wybrać szkolenia dla pracowników biura zarządu

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga wsparcia całej kadry w zawiłościach prowadzonych spraw i przedsięwzięć. Często działania te są istotnie zależne od rozmaitych przepisów prawnych, wymagają szczególnej precyzyjności, a także czujności osób, które je nadzorują. Ta wysoka odpowiedzialność sprawia, że konieczna jest aktualizowana wciąż wiedza, by móc na bieżąco realizować powzięte działania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nawet niewielka pomyłka może kosztować firmę dużą odpowiedzialność prawną, bądź długotrwałe komplikacje w działaniach, co przekłada się na ich skuteczność i zyski przedsiębiorstwa. Aby temu zapobiec, warto na bieżąco przeprowadzać szkolenia dla biura zarządu. Co dają takie szkolenia, dlaczego warto się na nie zdecydować? Dla kogo są one przeznaczone?

Szkolenia członków zarządu - dla kogo?

Wszelkie organizowane przez Langas szkolenia są przeznaczone dla wszystkich osób uczestniczących w projektach biura zarządu. Odpowiedzialność ciążąca na pracownikach sprawia, że powinni być oni przygotowani do wszelkich sytuacji wynikających z takich działań. Szkolenia członków zarządu dają możliwość poznania dobrych praktyk organizacyjnych w zakresie pracy Biura Zarządu, poznania zasad interpretacji kluczowych dla biura przepisów prawnych, nauczenia się zgodnego z przepisami prawa zarządzania dokumentacją, czy nauczą organizacji pracy organów spółki. To tylko niektóre z przydatnych umiejętności, które pozwolą przygotować pracowników pod kątem postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w spółce, czy też w relacji z otoczeniem. Co jeszcze może dać takie szkolenie? Biuro zarządu, aby mogło płynnie funkcjonować, musi dopełnić wszelkich formalności i działań dotyczących aspektów prawnych.

Szkolenie - biuro zarządu a kluczowe aspekty jego obsługi

Szkolenia członków zarządu mają na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami i możliwymi rozwiązaniami w zakresie procedur i prowadzenia dokumentów w biurze obsługi władz. Pracownicy tego sektora mają bowiem przed sobą bardzo odpowiedzialne zadania. Do najważniejszych aspektów obsługi Biura Zarządu należą: Współpraca BZ z organami spółki, aktualizacja danych spółki w KRS, procedury udostępniania i przekazywania dokumentów oraz dostęp do informacji w spółce, a także tworzenie regulaminów organizacyjnych i instrukcji. Do innych zadań należy tworzenie zarządzeń wewnątrz spółki czy organizowanie posiedzeń dotyczących kryteriów prawnych, uchwał, czy protokołów.

Szkolenie - biuro zarządu a przydatne kwalifikacje

Kwalifikacje potrzebne do należytego spełniania obowiązków względem firmy można nabyć dzięki szkoleniom specjalistycznym. Przygotowane przez Langas szkolenia pozwalają na osiągnięcie w pełni wykwalifikowanej kadry w aspekcie zarządzania i kwestii prawnych. Kadry gotowej na wszelkie sytuacje. Zdobyta umiejętność prawidłowej reakcji w przypadku nieoczekiwanych sytuacji pozwala na stabilną pracę całego biura. Przygotowane przez nas szkolenia obejmują: Umowy zakupowe - które pozwalają na poszerzenie swoją wiedzy w zakresie funkcjonalnego i sprawniejszego organizowania procesu kontraktowania zakupów dla firmy. Szkolenia Lean Services, które pomagają wdrożyć Lean Management w biurze. Szkolenia z Dokumentacji Biura Zarządu - które uczą tworzenia, uaktualniania, udostępniania, archiwizowania i obiegu dokumentów spółki. Interesującym szkoleniem jest także Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej - uczestnicy osiągają miano certyfikowanego Eksperta Obsługi Organów Spółki. Skierowane są one przede wszystkim do menedżerów departamentów obsługi, organizacji, nadzoru, biur prawnych. Organizowane przez Langas Group szkolenia dla pracowników biura zarządu pozwalają na zdobycie wszelkich kwalifikacji potrzebnych do płynnej realizacji działań związanych z Biurem Zarządu. Pozwalają także na zdobycie aktualnej, niezbędnej wiedzy z zakresu aspektów prawnych.
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone