Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

Październik 2019
// Data / Miejsce
// Cena

Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowany Ekspert Obsługi Organów Spółki

więcej

21-22.10.2019
Warszawa

do 03.10.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
od 04.10.2019 - 2 270 PLN + 23% VAT

Prawo dla Działów Zakupów

Kontrakty zakupowe, badanie kondycji dostawcy, gwarancje, cena, odszkodowania, zabezpieczanie transakcji, renegocjacje umów z dostawcą

więcej

21-22.10.2019
Warszawa

do 30.09.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
od 01.10.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Prawo dla działu HR

Najtrudniejsze i najistotniejsze kwestie prawne zabezpieczające interesy pracowników i firmy

więcej

21.10.2019
Warszawa

do 30.09.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT
od 01.10.2019 - 1 570 PLN + 23% VAT

Relacje Inwestorskie

Narzędzia IR, zarządzanie informacjami, raportowanie obowiązki informacyjne, najnowsze regulacje

więcej

22-23.10.2019
Warszawa

do 01.10.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
od 02.10.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak efektywnie pełnić kluczową funkcję menedżerską?

więcej

23.10.2019
Warszawa

do 02.10.2019 - 1 370 PLN + 23% VAT
od 03.10.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT

Nowość

RODO w HR - rok po rewolucji

Jak skutecznie rekrutować i zatrudniać pracowników z RODO w tle?

więcej

24.10.2019
Warszawa

do 30.09.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 01.10.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT

Pełnomocnictwa

Jak tworzyć bezpieczny system pełnomocnictw w spółce, organizować dokumenty, nadawać i nadzorować uprawnienia?

więcej

28.10.2019
Warszawa

do 07.10.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 08.10.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT

Listopad 2019
// Data / Miejsce
// Cena
Nowość

Forum Biura Zarządu i Działów Prawnych

Najnowsze orzecznictwo - najskuteczniejsze praktyki - międzynarodowe standardy

więcej

14-15.11.2019
Warszawa

do 24.10.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
od 25.10.2019 - 2 470 PLN + 23% VAT

Nowość

Dokumentacja Pracownicza

Nowe zasady przechowywania i przetwarzania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 r.

więcej

15.11.2019
Warszawa

do 25.10.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 26.10.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT

Służebność przesyłu - treść prawna, sposób ustanawiania i wynagradzania

Jak w praktyce wycenić wynagrodzenia i odszkodowania dla urządzeń przesyłowych?

więcej

19.11.2019
Warszawa

do 05.11.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 06.11.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT

Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z

Tworzenie, uaktualnianie, udostępnianie, archiwizowanie, obieg dokumentów spółki

więcej

20-21.11.2019
Warszawa

do 30.10.2019 - 1 770 PLN + 23% VAT
od 31.10.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Certyfikowany Office Manager

Warsztaty kluczowych kompetencji Office Managera

więcej

21-22.11.2019
Warszawa

do 30.10.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 31.10.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Nowość

Odpowiedzialność Członka Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry?

więcej

26.11.2019
Wrocław

do 05.11.2019 - 1 370 PLN + 23% VAT
od 06.11.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT

Nowość

VII Forum Działów Administracji

Nowoczesne i praktyczne narzędzia prowadzenia administracji w firmach

więcej

26-27.11.2019
Warszawa

do 30.10.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
od 31.10.2019 - 2 270 PLN + 23% VAT

Grupy Kapitałowe

Najefektywniejsze praktyki działania spółek w holdingu

więcej

28.11.2019
Warszawa

do 07.11.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 08.11.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT

Kompendium Biura Zarządu: KSH, posiedzenia zarządu, walne, dokumentacja biura zarządu, umowy i uchwały

Jak efektywnie zarządzać procesami Biura Zarządu i Rady Nadzorczej?

więcej

28-29.11.2019
Wrocław

do 05.11.2019 - 1 770 PLN + 23% VAT
od 06.11.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

29.11.2019
Warszawa

do 07.11.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 08.11.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT

Grudzień 2019
// Data / Miejsce
// Cena

Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu i Rad Nadzorczych

Jak stosować i wdrażać najlepsze praktyki organizacji pracy biura zarządu oraz prowadzenia dokumentów spółki?

więcej

04-05.12.2019
Warszawa

do 14.11.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
od 15.11.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Jak dzięki znajomości przepisów i umiejętności dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych wspierać działania spółki?

więcej

09-10.12.2019
Warszawa

do 18.11.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 19.11.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Styczeń 2020
// Data / Miejsce
// Cena

Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak wspierać, zabezpieczać i ułatwiać pracę organów spółki?

więcej

22-23.01.2020
Warszawa

do 07.01.2020 - 1 770 PLN + 23% VAT
od 08.01.2020 - 2 170 PLN + 23% VAT

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

Jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów firmy?

więcej

29.01.2020
Warszawa

do 08.01.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 09.01.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

WYSZUKIWANIE

Pokaż propozycje spełniające następujące kryteria. Jeżeli nie zaznaczysz żadnych kryteriów i klikniesz ZNAJDŹ to pokazane zostaną wszystkie szkolenia oraz eventy.

Data:
dd/mm/rrrr
dd/mm/rrrr
Kategorie:
Miasta:

Dlaczego warto wybrać szkolenia dla pracowników biura zarządu

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga wsparcia całej kadry w zawiłościach prowadzonych spraw i przedsięwzięć. Często działania te są istotnie zależne od rozmaitych przepisów prawnych, wymagają szczególnej precyzyjności, a także czujności osób, które je nadzorują. Ta wysoka odpowiedzialność sprawia, że konieczna jest aktualizowana wciąż wiedza, by móc na bieżąco realizować powzięte działania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nawet niewielka pomyłka może kosztować firmę dużą odpowiedzialność prawną, bądź długotrwałe komplikacje w działaniach, co przekłada się na ich skuteczność i zyski przedsiębiorstwa. Aby temu zapobiec, warto na bieżąco przeprowadzać szkolenia dla biura zarządu. Co dają takie szkolenia, dlaczego warto się na nie zdecydować? Dla kogo są one przeznaczone?

Szkolenia członków zarządu - dla kogo?

Wszelkie organizowane przez Langas szkolenia są przeznaczone dla wszystkich osób uczestniczących w projektach biura zarządu. Odpowiedzialność ciążąca na pracownikach sprawia, że powinni być oni przygotowani do wszelkich sytuacji wynikających z takich działań. Szkolenia członków zarządu dają możliwość poznania dobrych praktyk organizacyjnych w zakresie pracy Biura Zarządu, poznania zasad interpretacji kluczowych dla biura przepisów prawnych, nauczenia się zgodnego z przepisami prawa zarządzania dokumentacją, czy nauczą organizacji pracy organów spółki. To tylko niektóre z przydatnych umiejętności, które pozwolą przygotować pracowników pod kątem postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w spółce, czy też w relacji z otoczeniem. Co jeszcze może dać takie szkolenie? Biuro zarządu, aby mogło płynnie funkcjonować, musi dopełnić wszelkich formalności i działań dotyczących aspektów prawnych.

Szkolenie - biuro zarządu a kluczowe aspekty jego obsługi

Szkolenia członków zarządu mają na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami i możliwymi rozwiązaniami w zakresie procedur i prowadzenia dokumentów w biurze obsługi władz. Pracownicy tego sektora mają bowiem przed sobą bardzo odpowiedzialne zadania. Do najważniejszych aspektów obsługi Biura Zarządu należą: Współpraca BZ z organami spółki, aktualizacja danych spółki w KRS, procedury udostępniania i przekazywania dokumentów oraz dostęp do informacji w spółce, a także tworzenie regulaminów organizacyjnych i instrukcji. Do innych zadań należy tworzenie zarządzeń wewnątrz spółki czy organizowanie posiedzeń dotyczących kryteriów prawnych, uchwał, czy protokołów.

Szkolenie - biuro zarządu a przydatne kwalifikacje

Kwalifikacje potrzebne do należytego spełniania obowiązków względem firmy można nabyć dzięki szkoleniom specjalistycznym. Przygotowane przez Langas szkolenia pozwalają na osiągnięcie w pełni wykwalifikowanej kadry w aspekcie zarządzania i kwestii prawnych. Kadry gotowej na wszelkie sytuacje. Zdobyta umiejętność prawidłowej reakcji w przypadku nieoczekiwanych sytuacji pozwala na stabilną pracę całego biura. Przygotowane przez nas szkolenia obejmują: Umowy zakupowe - które pozwalają na poszerzenie swoją wiedzy w zakresie funkcjonalnego i sprawniejszego organizowania procesu kontraktowania zakupów dla firmy. Szkolenia Lean Services, które pomagają wdrożyć Lean Management w biurze. Szkolenia z Dokumentacji Biura Zarządu - które uczą tworzenia, uaktualniania, udostępniania, archiwizowania i obiegu dokumentów spółki. Interesującym szkoleniem jest także Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej - uczestnicy osiągają miano certyfikowanego Eksperta Obsługi Organów Spółki. Skierowane są one przede wszystkim do menedżerów departamentów obsługi, organizacji, nadzoru, biur prawnych. Organizowane przez Langas Group szkolenia dla pracowników biura zarządu pozwalają na zdobycie wszelkich kwalifikacji potrzebnych do płynnej realizacji działań związanych z Biurem Zarządu. Pozwalają także na zdobycie aktualnej, niezbędnej wiedzy z zakresu aspektów prawnych.
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone