Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

Styczeń 2019
// Data / Miejsce
// Cena

Biuro Zarządu od A do Z

Kompendium kompleksowej obsługi organów spółki

więcej

21-22.01.2019
Warszawa

do 21.12.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 22.12.2018 - 2 070 PLN + 23% VAT

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak wspierać, zabezpieczać i ułatwiać pracę organów spółki?

więcej

22-23.01.2019
Warszawa

do 02.01.2019 - 1670 PLN + 23% VAT
od 03.01.2019 - 2070 PLN + 23% VAT

Nowość

Grupy Kapitałowe

Najefektywniejsze praktyki działania spółek w holdingu

więcej

23.01.2019
Warszawa

do 02.01.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 03.01.2019 - 1270 PLN + 23% VAT

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

Jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów firmy?

więcej

24.01.2019
Warszawa

do 03.01.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 04.01.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT

Umowy Zakupowe

Techniki kontraktowania - procedury - regulacje wewnętrzne - dokumentacja kontraktowa - warunki zakupowe - rozwiązywanie niekorzystnej umowy - klauzule zabezpieczające

więcej

25.01.2019
Warszawa

do 03.01.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 04.01.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT

Luty 2019
// Data / Miejsce
// Cena

Certyfikowany Office Manager

Warsztaty kluczowych kompetencji Office Managera

więcej

20-21.02.2019
Warszawa

do 30.01.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT
od 31.01.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT

Nowość

Dokumentacja Pracownicza

Nowe zasady przechowywania i przetwarzania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 r.

więcej

20.02.2019
Warszawa

do 30.01.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 31.01.2019 - 1270 PLN + 23% VAT

Protokołowanie

Dobre praktyki tworzenia protokołów z posiedzeń organów spółki z o.o. i akcyjnej

więcej

25.02.2019
Warszawa

do 04.02.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 05.02.2019 - 1270 PLN + 23% VAT

Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowany Ekspert Obsługi Organów Spółki

więcej

26-27.02.2019
Kraków

do 05.02.2019 - 1870 PLN + 23% VAT
od 06.02.2019 - 2170 PLN + 23% VAT

Nowość

INCOTERMS

Międzynarodowe Reguły Handlu w pigułce

więcej

26.02.2019
Warszawa

do 05.02.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 06.02.2019 - 1270 PLN + 23% VAT

Umowy najmu dla firm

Zabezpieczanie, kluczowe zapisy, gwarancje elementy ryzyka, dokumentacja

więcej

26.02.2019
Warszawa

do 05.02.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 06.02.2019 - 1270 PLN + 23% VAT

Nowość

Odpowiedzialność Członka Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry?

więcej

27.02.2019
Kraków

do 11.02.2019 - 1170 PLN + 23% VAT
od 12.02.2019 - 1470 PLN + 23% VAT

Pełnomocnictwa

Jak tworzyć bezpieczny system pełnomocnictw w spółce, organizować dokumenty, nadawać i nadzorować uprawnienia?

więcej

27.02.2019
Warszawa

do 06.02.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 07.02.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT

Umowy i kontrakty handlowe

Jak skonstruować umowę i jakie klauzule umowne wprowadzić, aby zoptymalizować ryzyko i zabezpieczyć transakcje

więcej

27.02.2019
Warszawa

do 06.02.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 07.02.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT

Nowość

Windykacja dłużników

Prawne narzędzia odzyskiwania należności

więcej

28.02.2019
Warszawa

do 07.02.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 08.02.2019 - 1270 PLN + 23% VAT

Marzec 2019
// Data / Miejsce
// Cena

Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z

Tworzenie, uaktualnianie, udostępnianie, archiwizowanie, obieg dokumentów spółki

więcej

20-21.03.2019
Kraków

do 27.02.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 28.02.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Prawo dla działu HR

Najtrudniejsze i najistotniejsze kwestie prawne zabezpieczające interesy pracowników i firmy

więcej

21.03.2019
Warszawa

do 01.03.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 02.03.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT

Kompendium Biura Zarządu: KSH, posiedzenia zarządu, walne, dokumentacja biura zarządu, umowy i uchwały

Jak efektywnie zarządzać procesami Biura Zarządu i Rady Nadzorczej?

więcej

25-26.03.2019
Warszawa

do 04.03.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 05.03.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Jak dzięki znajomości przepisów i umiejętności dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych wspierać działania spółki?

więcej

27-28.03.2019
Warszawa

do 06.03.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 07.03.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Prawne aspekty ochrony marki i nowych produktów

Jak chronić i efektywnie korzystać z praw własności intelektualnej w firmie?

więcej

28.03.2019
Warszawa

do 07.03.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 08.03.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT

Kwiecień 2019
// Data / Miejsce
// Cena

Umowy i kontrakty w języku angielskim

Jak tworzyć i interpretować umowy w języku angielskim?

więcej

09.04.2019
Warszawa

do 19.03.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 20.03.2019 - 1270 PLN + 23% VAT

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak wspierać, zabezpieczać i ułatwiać pracę organów spółki?

więcej

10-11.04.2019
Wrocław

do 20.03.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 21.03.2019 - 2 070 PLN + 23% VAT

WYSZUKIWANIE

Pokaż propozycje spełniające następujące kryteria. Jeżeli nie zaznaczysz żadnych kryteriów i klikniesz ZNAJDŹ to pokazane zostaną wszystkie szkolenia oraz eventy.

Data:
dd/mm/rrrr
dd/mm/rrrr
Kategorie:
Miasta:

Dlaczego warto wybrać szkolenia dla pracowników biura zarządu

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga wsparcia całej kadry w zawiłościach prowadzonych spraw i przedsięwzięć. Często działania te są istotnie zależne od rozmaitych przepisów prawnych, wymagają szczególnej precyzyjności, a także czujności osób, które je nadzorują. Ta wysoka odpowiedzialność sprawia, że konieczna jest aktualizowana wciąż wiedza, by móc na bieżąco realizować powzięte działania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nawet niewielka pomyłka może kosztować firmę dużą odpowiedzialność prawną, bądź długotrwałe komplikacje w działaniach, co przekłada się na ich skuteczność i zyski przedsiębiorstwa. Aby temu zapobiec, warto na bieżąco przeprowadzać szkolenia dla biura zarządu. Co dają takie szkolenia, dlaczego warto się na nie zdecydować? Dla kogo są one przeznaczone?

Szkolenia członków zarządu - dla kogo?

Wszelkie organizowane przez Langas szkolenia są przeznaczone dla wszystkich osób uczestniczących w projektach biura zarządu. Odpowiedzialność ciążąca na pracownikach sprawia, że powinni być oni przygotowani do wszelkich sytuacji wynikających z takich działań. Szkolenia członków zarządu dają możliwość poznania dobrych praktyk organizacyjnych w zakresie pracy Biura Zarządu, poznania zasad interpretacji kluczowych dla biura przepisów prawnych, nauczenia się zgodnego z przepisami prawa zarządzania dokumentacją, czy nauczą organizacji pracy organów spółki. To tylko niektóre z przydatnych umiejętności, które pozwolą przygotować pracowników pod kątem postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w spółce, czy też w relacji z otoczeniem. Co jeszcze może dać takie szkolenie? Biuro zarządu, aby mogło płynnie funkcjonować, musi dopełnić wszelkich formalności i działań dotyczących aspektów prawnych.

Szkolenie - biuro zarządu a kluczowe aspekty jego obsługi

Szkolenia członków zarządu mają na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami i możliwymi rozwiązaniami w zakresie procedur i prowadzenia dokumentów w biurze obsługi władz. Pracownicy tego sektora mają bowiem przed sobą bardzo odpowiedzialne zadania. Do najważniejszych aspektów obsługi Biura Zarządu należą: Współpraca BZ z organami spółki, aktualizacja danych spółki w KRS, procedury udostępniania i przekazywania dokumentów oraz dostęp do informacji w spółce, a także tworzenie regulaminów organizacyjnych i instrukcji. Do innych zadań należy tworzenie zarządzeń wewnątrz spółki czy organizowanie posiedzeń dotyczących kryteriów prawnych, uchwał, czy protokołów.

Szkolenie - biuro zarządu a przydatne kwalifikacje

Kwalifikacje potrzebne do należytego spełniania obowiązków względem firmy można nabyć dzięki szkoleniom specjalistycznym. Przygotowane przez Langas szkolenia pozwalają na osiągnięcie w pełni wykwalifikowanej kadry w aspekcie zarządzania i kwestii prawnych. Kadry gotowej na wszelkie sytuacje. Zdobyta umiejętność prawidłowej reakcji w przypadku nieoczekiwanych sytuacji pozwala na stabilną pracę całego biura. Przygotowane przez nas szkolenia obejmują: Umowy zakupowe - które pozwalają na poszerzenie swoją wiedzy w zakresie funkcjonalnego i sprawniejszego organizowania procesu kontraktowania zakupów dla firmy. Szkolenia Lean Services, które pomagają wdrożyć Lean Management w biurze. Szkolenia z Dokumentacji Biura Zarządu - które uczą tworzenia, uaktualniania, udostępniania, archiwizowania i obiegu dokumentów spółki. Interesującym szkoleniem jest także Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej - uczestnicy osiągają miano certyfikowanego Eksperta Obsługi Organów Spółki. Skierowane są one przede wszystkim do menedżerów departamentów obsługi, organizacji, nadzoru, biur prawnych. Organizowane przez Langas Group szkolenia dla pracowników biura zarządu pozwalają na zdobycie wszelkich kwalifikacji potrzebnych do płynnej realizacji działań związanych z Biurem Zarządu. Pozwalają także na zdobycie aktualnej, niezbędnej wiedzy z zakresu aspektów prawnych.
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone