Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

Lipiec 2019
// Data / Miejsce
// Cena

Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowane warsztaty zarządzania Biurem Zarządu i Rady Nadzorczej

więcej

03-05.07.2019
Sopot

do 07.06.2019 - 2 370 PLN + 23% VAT
od 08.06.2019 - 3 370 PLN + 23% VAT

Letnia Szkoła Office Menedżera

Certyfikowane warsztaty kluczowych kompetencji office menedżera

więcej

03-05.07.2019
Sopot

do 07.06.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
od 08.06.2019 - 2 570 PLN + 23% VAT

Nowość

Letnia Szkoła Prawa Pracy

Kompendium skutecznych praktyk dla działów HR

więcej

03-04.07.2019
Sopot

do 07.06.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
od 08.06.2019 - 2 370 PLN + 23% VAT

Letnia Szkoła Liderów

8 kluczowych umiejętności przywódczych

więcej

04-05.07.2019
Sopot

do 07.06.2019 - 2 970 PLN + 23% VAT
od 08.06.2019 - 3 570 PLN + 23% VAT

Nowość

Letnia szkoła zarządzania zmianą z elementami Design Thinking oraz Network Thinking

Jak poprzez kapitał intelektualny adaptować organizację do zmian?

więcej

04.07.2019
Warszawa

do 07.06.2019 - 1 570 PLN + 23% VAT
od 08.06.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT

Czytanie bilansu, wskaźników, rachunku zysków i strat, cash flow, ocena opłacalności projektów

Jak wykorzystać wiedzę o finansach do optymalizowania, podejmowania trafnych decyzji i wskazywania obszarów rozwojowych?

więcej

04-05.07.2019
Warszawa

do 13.06.2019 - 1 570 PLN + 23% VAT
od 14.06.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Specjalista ds. rekrutacji, selekcji i wdrażania nowych pracowników

Jak efektywnie wprowadzić do organizacji nowych pracowników?

więcej

08-09.07.2019
Sopot

do 07.06.2019 - 1 770 PLN + 23% VAT
od 08.06.2019 - 2 270 PLN + 23% VAT

Nowość

Assessment & Development Center w HR

Narzędzie Badania Kompetencji Pracowniczych

więcej

08-09.07.2019
Warszawa

do 17.06.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 18.06.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Kaizen & Lean Management Start

Szkolenie dla początkujących oraz rozpoczynających wdrażanie ciągłego doskonalenia w organizacji

więcej

08-09.07.2019
Sopot

do 24.06.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT
od 25.06.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT

Letnia Szkoła Menedżerów Zakupów

Jak wspierać firmę w osiąganiu wyników poprzez wdrażanie efektywnych rozwiązań zakupowych?

więcej

08-09.07.2019
Sopot

do 07.06.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
od 08.06.2019 - 2 670 PLN + 23% VAT

Nowość

Zarządzanie Relacjami w Obsłudze Klienta

Zadbajmy o naszych klientów, bo w przeciwnym razie zajmie się nimi ktoś inny

więcej

08-09.07.2019
Sopot

do 24.06.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT
od 25.06.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT

Nowość

Jak chronić "KNOW-HOW" w umowach IT

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych w branży IT

więcej

09-10.07.2019
Warszawa

do 20.06.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 21.06.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Letnia szkoła zarządzania pracownikami na hali produkcyjnej

Warsztat dla brygadzistów, mistrzów i liderów zespołów produkcyjnych

więcej

10-11.07.2019
Sopot

do 12.06.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT
od 13.06.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Umowy najmu dla firm

Zabezpieczanie, kluczowe zapisy, gwarancje elementy ryzyka, dokumentacja

więcej

10.07.2019
Warszawa

do 24.06.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 25.06.2019 - 1 370 PLN + 23% VAT

Negocjacje ze Związkami Zawodowymi

Warsztaty przygotowujące do trudnych negocjacji

więcej

10.07.2019
Warszawa

do 26.06.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 27.06.2019 - 1 370 PLN + 23% VAT

Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z

Tworzenie, uaktualnianie, udostępnianie, archiwizowanie, obieg dokumentów spółki

więcej

11-12.07.2019
Warszawa

do 07.06.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 08.06.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

11.07.2019
Warszawa

do 07.06.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 08.06.2019 - 1 370 PLN + 23% VAT

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Nowe wyzwania dla instytucji obowiązanych po implementacji IV dyrektywy AML

więcej

15.07.2019
Warszawa

do 26.06.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 27.06.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT

Nowość

Agile w zakupach

Zwinne zarządzanie procesami zakupowymi

więcej

15-16.07.2019
Warszawa

do 07.06.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
od 08.06.2019 - 2 370 PLN + 23% VAT

Prawo dla działu HR

Najtrudniejsze i najistotniejsze kwestie prawne zabezpieczające interesy pracowników i firmy

więcej

16.07.2019
Warszawa

do 07.06.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 08.06.2019 - 1 570 PLN + 23% VAT

Nowość

Zacznijmy od budowy Lejka Sprzedażowego

Jak zorganizować efektywną sprzedaż i zwiększyć dochody?

więcej

18.07.2019
Warszawa

do 26.06.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
od 27.06.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT

Sierpień 2019
// Data / Miejsce
// Cena
Nowość

Profesjonalny Manager Utrzymania Ruchu

Jak minimalizować przestoje maszyn i wydłużyć czas bezawaryjnej pracy?

więcej

12-13.08.2019
Warszawa

do 23.07.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 24.07.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Finanse dla niefinansistów

Analiza, interpretacja i wyciąganie wniosków zarządczych na podstawie mechanizmów i wskaźników finansowych firmy.

więcej

20-21.08.2019
Warszawa

do 06.08.2019 - 1 570 PLN + 23% VAT
od 07.08.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak efektywnie pełnić kluczową funkcję menedżerską?

więcej

22-23.08.2019
Sopot

do 31.07.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
od 01.08.2019 - 2 570 PLN + 23% VAT

Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej

Zaawansowane certyfikowane warsztaty dla osób obsługujących zarząd i radę nadzorczą w spółkach z o.o. i S.A.

więcej

22-23.08.2019
Sopot

do 31.07.2019 - 1 770 PLN + 23% VAT
od 01.08.2019 - 2 270 PLN + 23% VAT

Nowość

Storytelling w wystąpieniach publicznych z dr Pawłem Fortuną

Jak prowadzić skuteczne prezentacje, które: inspirują, motywują, sprzedają, budują markę?

więcej

22-23.08.2019
Sopot

do 31.07.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
od 01.08.2019 - 2 570 PLN + 23% VAT

Training Within Industry (TWI)

Rozwój umiejętności brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników w zakresie Instruowania Pracowników

więcej

22-23.08.2019
Warszawa

do 31.07.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 01.08.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Zarządzanie stresem wg Wojciecha Eichelbergera

Jak w efektywny sposób odzyskiwać energię życiową i przeciwdziałać wypaleniu?

więcej

22-23.08.2019
Warszawa

do 31.07.2019 - 2 970 PLN + 23% VAT
od 01.08.2019 - 3 970 PLN + 23% VAT

Negocjacje 5 najskuteczniejszych taktyk

Negocjacje jako przewaga konkurencyjna firmy

więcej

26-27.08.2019
Warszawa

do 31.07.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
od 01.08.2019 - 2 470 PLN + 23% VAT

Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu i Rad Nadzorczych

Jak stosować i wdrażać najlepsze praktyki organizacji pracy biura zarządu oraz prowadzenia dokumentów spółki?

więcej

26-27.08.2019
Warszawa

do 31.07.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 01.08.2019 - 2 070 PLN + 23% VAT

Certyfikowany Menedżer Budżetowania i Controllingu

Jak optymalizować zasoby i utrzymać wysoką płynność w organizacji?

więcej

27-28.08.2019
Warszawa

do 06.08.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT
od 07.08.2019 - 1 770 PLN + 23% VAT

Nowość

Budowanie Zaangażowania i Motywowanie Zespołu Produkcyjnego Lean

Jak tworzyć wartość firmy w oparciu o pracowników?

więcej

27-28.08.2019
Warszawa

do 06.08.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 07.08.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Prawo dla Działów Zakupów

Kontrakty zakupowe, badanie kondycji dostawcy, gwarancje, cena, odszkodowania, zabezpieczanie transakcji, renegocjacje umów z dostawcą

więcej

27-28.08.2019
Warszawa

do 31.07.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 01.08.2019 - 2 470 PLN + 23% VAT

Nowość

Skuteczna sprzedaż w Social Media

Warsztaty z Social Selling na przykładzie Linkedina

więcej

27.08.2019
Warszawa

do 06.08.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT
od 07.08.2019 - 1 570 PLN + 23% VAT

27-28.08.2019
Warszawa

do 13.08.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 14.08.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Nowość

Rekrutacja Pracowników

Praktyczne aspekty prawne

więcej

28.08.2019
Warszawa

do 31.07.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 01.08.2019 - 1 370 PLN + 23% VAT

Nowość

Zarządzanie pokoleniami

Zaawansowane studium zarządzania zespołem w kontekście różnicy pokoleń

więcej

28.08.2019
Warszawa

do 31.07.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 01.08.2019 - 1 370 PLN + 23% VAT

Nowość

Jak zbadać stan prawny nieruchomości?

Aspekty prawne nieruchomości dla firm

więcej

29.08.2019
Warszawa

do 31.07.2019 - 970 PLN + 23% VAT
od 01.08.2019 - 1 370 PLN + 23% VAT

WYSZUKIWANIE

Pokaż propozycje spełniające następujące kryteria. Jeżeli nie zaznaczysz żadnych kryteriów i klikniesz ZNAJDŹ to pokazane zostaną wszystkie szkolenia oraz eventy.

Data:
dd/mm/rrrr
dd/mm/rrrr
Kategorie:
Miasta:
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone