//

Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

Zmniejszenie opłat za wnioski składane do Krajowego Rejestru Sądowego - Pobierz plik »

Rządowy projekt z dnia 12 października 2009 r. ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tzw. ustawa „wielkie sprzątanie”) przewiduje obniżenie następujących opłat w związku ze składaniem wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „KRS”):

  • wniosków o rejestrację spółek kapitałowych w rejestrze przedsiębiorców KRS – z 1000 zł do 500 zł,
  • wniosków o rejestrację spółek osobowych w rejestrze przedsiębiorców KRS – z 750 zł do 500 zł,
  • wniosków o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców KRS stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów wpisywanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej – z 1000 zł do 500 zł,
  • wniosków o zmianę wpisów w KRS – z 400 zł do 250 zł.

Opłata sądowa za wpis w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społeczno-zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej ma nie ulec zmianie i ma nadal wynosić 250 zł. Warto też zauważyć, iż projekt nie przewiduje również zmian wysokości opłat za dokonywanie ogłoszeń w Monitorze Sądowo-Gospodarczym. I tak za pierwsze ogłoszenie związane z rejestracją podmiotu opłata ta będzie dalej wynosiła 500 zł, a za ogłoszenie związane ze zmianą wpisu – 250 zł.

Powyższy projekt należy ocenić pozytywnie. Wysokość opłat sądowych za wnioski do KRS jest bowiem obecnie nadmierna i rzeczywiście stanowi barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Podobne utrudnienie stanowi wysokość opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowo – Gospodarczym. Dlatego też pewne zdziwienie budzi brak jakichkolwiek zamierzeń ustawodawcy w tej mierze.

Dariusz Kulgawczuk
LL. M. Saarbrücken, radca prawny współpracujący z Kancelarią Prawną KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Ekspert Langas Group
www.langas.pl

Pobierz plik

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone