//

Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

?Reaktywacja? przedwojennych spółek handlowych - Pobierz plik »

Do niedawna w aktach działu B rejestru handlowego widniało kilkadziesiąt spółek z o.o. i akcyjnych założonych jeszcze przed 1939 rokiem, które przez cały okres wojny i w latach 1945 - 1989 mimo, iż nieaktywne, nie zostały formalnie wykreślone z rejestru handlowego. Od paru lat trwają próby ich reaktywacji i następnie użycia jako „wehikułów prawnych” służących do odzyskania mienia znacjonalizowanego w okresie powojennym.

„Reaktywacja” obejmuje parę etapów: W pierwszej kolejności ustanawiany jest kurator sądowy, który ma zadbać o powołanie organów spółki. Wniosek o ustanowienie kuratora może złożyć choćby jeden ze wspólników albo akcjonariuszy spółki. Warto pamiętać, że w przypadku akcji na okaziciela ważne są tylko te papiery, które zostały opieczętowane i zarejestrowane na podstawie dekretu z 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r.

Kurator po jego ustanowieniu ma zazwyczaj za zadanie zwołać zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) w celu wyboru przez ten organ zarządu oraz – w razie takiej konieczności – również rady nadzorczej spółki. Tu częstokroć pojawiają się problemy, gdyż statuty przedwojennych spółek, oprócz takich wymogów jak kworum, często przewidują, że członkami organów spółek mogą być wyłącznie wspólnicy albo akcjonariusze dysponujący określoną liczbą udziałów/ akcji.

Po wyborze organów spółka składa wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako „KRS”). Zwykle podwyższenie wysokości kapitału zakładowego następuje zanim spółka zostanie „przerejestrowana” do KRS. Zlekceważenie powyższego obowiązku może doprowadzić – jak w przypadku akcjonariuszy spółek Haberbusch i Schiele – do oddalenia wniosku o rejestrację i wieloletnich sporów prawnych.

Spółka po „reaktywacji” może przejść do trudniejszego etapu działalności – dochodzenia praw do majątku znacjonalizowanego w okresie powojennym. Statystycznie rzecz biorąc jedynie około 25% spółek ma szansę na jakiekolwiek sukcesy w tej mierze. Jest tak dlatego, iż akty nacjonalizacyjne wydane po wojnie nadal obowiązują . Zwrotu wywłaszczonej własności w naturze można więc domagać się wyłącznie, jeśli przy wywłaszczaniu doszło do naruszenia właściwych przepisów nacjonalizacyjnych, co dotyczy zgodnie ze statystyką około 20% przypadków. Drugą ścieżką odzyskania mienia przez spółkę – przy braku naruszenia przepisów nacjonalizacyjnych – stanowi odszkodowanie, którego wypłatę, w praktyce nigdy nie zrealizowaną, obiecywały wspomniane przepisy.

Dariusz Kulgawczuk
LL. M. Saarbrücken, radca prawny współpracujący z Kancelarią Prawną KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Ekspert Langas Group
www.langas.pl

Pobierz plik

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone