Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

Protokołowanie

Dobre praktyki tworzenia protokołów z posiedzeń organów spółki z o.o. i akcyjnej

23.04.2018
Warszawa, Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo

Protokołowanie jest jednym z podstawowych procesów  monitorujących  i dokumentujących prawidłowość funkcjonowania organów zarządczych, nadzorczych i właścicielskich. Prawo gospodarcze w dużej mierze pozostawia dowolność  w tworzeniu protokołów,  jednak uchybienia w tej czynności mogą skutkować bardzo poważnymi  konsekwencjami dla spółki.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na  warsztat opierający się w 100% na dobrych praktykach protokołowania w spółkach. Warsztat,  ma na celu przygotowanie uczestników do profesjonalnego konstruowania protokołów na posiedzeniach, wskazanie obszaru ryzyka i jego eliminację.

 • Otrzymasz instrukcję i zaawansowane kwestie  tworzenia  protokołu z posiedzeń.
 • Poznasz dobre praktyki protokołowania w spółkach – elementy obowiązkowe i te ułatwiające funkcjonowanie organów.
 • Dowiesz się gdzie najczęściej protokolanci popełniają błędy i jak się ich wystrzegać.
 • Poznasz kruczki prawne których nieznajomość najczęściej powoduje uchybienia.
 • Poznasz kluczowe kwestie jak np.:: ujmowania zdań odrębnych, porządków  obrad, protokołowania sprzeciwów, zmiany kapitału zakładowego, liczenia głosów, prowadzenia księgi i udostępniania.  

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20

a.chmielewska@langas.pl

Program:

Program – 23 kwietnia 2018

9.00- 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
9.30 Rozpoczęcie szkolenia

DOBRE PRAKTYKI PROTOKOŁOWANIA - ELEMENTY, TREŚĆ, UKŁAD PROTOKOŁU I KLUCZOWE ELEMENTY POPROAWNOŚCI PROCESU PROTOKOŁOWANIA
Ogólne zasady prowadzenia protokołów

 • Elementy zasad legislacji, które należy uwzględnić przy tworzeniu uchwał i protokołów
 • Elementy logiki prawniczej w treści protokołu
 • Jakie elementy powinien zawierać każdy protokół?
 • Oczywiste omyłki pisarskie a wady istotne uchwał i protokołów
 • Wyciąg z protokołu i uchwały
 • Jak liczymy głosy?
 • Kiedy głosowanie jest tajne? – warunki, uchybienia
 • Co to jest księga protokołów i jak ją prowadzić?

SZCZEGÓŁOWE KWESTIE PROTOKOŁOWANIA POSIEDZENIA ZARZĄDU
Protokołowanie uchwał,  procesu podejmowania uchwał zarządu, podpisy, uchwały na odległość, pełnomocnictwa

 • Jakie warunki musza być spełnione, aby zarząd mógł podejmować uchwały?
 • Uchwała powołująca pełnomocnika lub prokurenta
 • Kto podpisuje protokół w sp. z o.o. i S.A.?
 • Nieformalne posiedzenia zarządu a protokoły i uchwały
 • Czy zarząd może podejmować uchwały na odległość?
 • Sprzeczny interes członka zarządu

TWORZENIE PROTOKOŁU Z  POSIEDZENIA ORGANÓW NADZORCZYCH
Kluczowe kwestie posiedzeń rad nadzorczych, ważność uchwał, protokołowanie zdań odrębnych, podpisywanie, kluczowe elementy

 • Dobre praktyki protokołowania - co musi zawierać protokół, co może a co powinien
 • Jakie warunki musza być spełnione, aby RN mogła podejmować uchwały?
 • Wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej
 • Co powinien zawierać protokół rady i kto go podpisuje?
 • Oddanie głosu na piśmie
 • Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym
 • Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego  porozumiewania się na odległość
 • Zdania odrębne w protokole
 • Zgoda a opinia rady nadzorczej
 • Ograniczenia w uprawnieniach rady nadzorczej
 • Wadliwy wybór przewodniczącego rady nadzorczej

PROTOKOŁOWANIE  POSIEDZEŃ  ORGANÓW  NADZORCZYCH
Protokoły i uchwały zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia

 • Treść protokołu w zależności od rodzaju zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne)
 • Jaką większością głosów podejmowane są uchwały?
 • Porządek obrad w protokole, zmiana porządku obrad
 • Kiedy protokół w formie pisemnej, a kiedy w formie aktu notarialnego?
 • Co to jest uchwała nieistniejąca?
 • Księga protokołów
 • Pełnomocnictwa jako załącznik do księgi protokołów – treść, forma
 • Uchwały w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego
 • Jak zaprotokołować sprzeciw? Jakie znaczenie ma sprzeciw?

Archiwizacja i udostępnianie protokołów

16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie nastawione jest na zagadnienia praktyczne. Podczas warsztatu omówione zostaną kluczowe elementy związane protokołowaniem. Ekspert poprzez wykłady, dyskusje, case studies oraz pracę na dokumentach będzie szczegółowo pogłębiać  tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami i zapewnienia poprawności procesu protokołowania.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Protokolantów
 • Pracowników biura zarządu
 • Asystentów zarządu
 • Specjalistów ds. obsługi władz spółki
 • Specjalistów ds. organizacyjnych
 • Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie protokołowani

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ POŚWIĘCONYCH TEMATYCE BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ:

„Bardzo fachowo przeprowadzone szkolenie, pełna gotowość osoby szkolącej do udzielania informacji, bardzo dobry kontakt z uczestnikami” -  Monika Polkowska, SIGNAL IDUNA ŻYCIE Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA

„Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób, skupiając się na wielu praktycznych aspektach z zaangażowaniem uczestników” – Marta Hasiak, "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.

"Świetnie przygotowani wykładowcy oraz doskonała organizacja szkolenia" - Monika Hrabia, GPW Dystrybucja Sp. z o.o.

"Wysoki poziom szkolenia, poruszono wiele istotnych kwestii, które w rzeczywistości mają miejsce a nie są czysto-kazusy" - Magdalena Słowik, Lotos Parafiny Sp. z o.o.      

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod kątem  doboru ekspertów jak i opracowania materiałów szkoleniowych. Bardzo dobra organizacja" - Marta Marek, WAMAG SA

Eksperci:

Romana Pietruk


 • Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
 • Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Cena:

zgłoszenie do 09.04.2018 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 10.04.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Miejsce szkolenia:

Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone