Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoHR

nowosć

Forum Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Efektywne Wsparcie Kluczowych Organów Spółki - Nowości Prawne - Międzynarodowe Standardy - Benchmark Rozwiązań

21-22.11.2017
Warszawa, Mamaison Hotel Le Regina Warsaw*****

Korzyści:

Szanowni Państwo!

Rola osób wspierających zarządy i rady nadzorcze w pełnieniu obowiązków korporacyjnych jest trudna do przecenienia. Mnogość zadań, rozpiętość rozwiązań organizacyjnych i formalnych, dynamicznie zmieniające się przepisy prawne obrazują szerokie spektrum oczekiwanych kompetencji.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w I Forum Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, spotkania osób, chcących poszerzyć swą wiedzę w zakresie najnowszych i praktycznych rozwiązań doskonalących oraz wzmacniających prawidłowe działanie biura zarządu i rady nadzorczej.

PODCZAS FORUM DOWIESZ SIĘ:

 • Jak komunikować się w sytuacji kryzysowej?
 • Jak koordynować najważniejszą dokumentację spółki?
 • Jakie są skutki prawne w przypadku naruszenia przepisów KSH oraz postanowień umowy?
 • Jakie są nowe wymagania w zakresie ochrony danych osobowych?
 • Jak zaskarżać uchwały organów?
 • Jak prowadzić sprawy spółki?
 • Za jakie długi odpowiada członek zarządu, z jakiego okresu, jak długo?
 • Jakie są konsekwencje wyboru formy zatrudnienia w przypadku odwołania z funkcji członka zarządu?
 • Jaka jest podstawa prawna w zatrudniania członków zarządu w świetle najnowszych zmian w przepisach?
 • Jak ustalać kadencję członków rady nadzorczej i zarządu w spółkach kapitałowych?

DLACZEGO ORGANIZUJEMY FORUM ASYSTENTA BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ?

 • Tworzymy i promujemy platformę wymiany doświadczeń
 • Wspieramy w dążeniu do tworzenia lepszych rozwiązań i decyzji w ramach swoich kompetencji
 • Pokazujemy możliwości wykorzystania narzędzi i technik optymalizujących pracę asystentów biura zarządu i rady nadzorczej
 • Inspirujemy do poszukiwania nowych rozwiązań
 • Identyfikujemy światowe trendy i dostosowujemy je do warunków rynkowych

Podczas spotkania, które jednoczy środowisko Asystentów Biur Zarządu i Rad Nadzorczych zaproponujemy najnowsze, ciekawe i skuteczne rozwiązania funkcjonujące w Polsce i na świecie. Dlatego uczestnictwo w Forum będzie stanowiło nie tylko wymierną korzyść dla firmy, ale również dla każdego z Państwa z osobna.

Zapraszamy do udziału w Forum i zachęcamy do rezerwacji miejsc.

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl 

Program:

Dzień I, 21 listopad 2017 r.

09.30-10.00 Powitalna kawa, rejestracja

10.00 – 11.30 
  KOMUNIKACJA W SYTUACJI KRYZYSOWE

 • Zwiastuny i zalążki konfliktów i sytuacji kryzysowych w organizacji – laboratorium analiz
 • Zarząd/Rada Nadzorcza/firma w sytuacji kryzysowej – proces realizacji zadań i delegowania uprawnień
 • Nastroje i uwolnione emocje w sytuacji kryzysowej
 • Motywacja w realizacji trudnych zadań.
 • Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – w jaki sposób obserwować, pytać, w jaki sposób przekazywać informacje

ROBERT KRAWIEC,Trener biznesu, coach

11.30 – 11.45 przerwa na kawę oraz wymianę doświadczeń
11.45 – 12.30   TWORZENIE AKTÓW NORMATYWNYCH W SPÓŁCE

 • Usytuowanie komórek legislacyjnych w spółce (centralizacja czy dekoncentracja)
 • Rola dyrektora obszaru prawnego w organizacji procesu legislacyjnego
 • Hierarchia wewnętrznych aktów prawnych
 • Delegacja kompetencji do wydawania aktów prawnych a bezpieczeństwo prawne spółki
 • Legislacja jako sposób na usuwanie barier rozwojowych w firmie
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie legislacyjnym w spółce

PIOTR BIELARCZYK, Dyrektor Departamentu Prawnego Banku Gospodarstwa Krajowego

12.30 – 13.15   ORGANY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH , PROWADZENNIE SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJA

 • Organy spółek kapitałowych - ogólna charakterystyka poszczególnych organów oraz ich główne kompetencje, ze wskazaniem kompetencji wyłącznych oraz przepisów semi-dyspozytywnych
 • Prowadzenie spraw spółki, reprezentacja
 • Skutki prawne i zakres odpowiedzialności w przypadku naruszenia przepisów KSH oraz postanowień umowny/statutu spółki

KATARZYNA KARPIUK , Senior Associate, Ożoog Tomczykowski Sp. z o.o.

13.15 – 14.15 Lunch
14.15 – 15.15   UPRAWNIENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ A PRZEKRACZANIE KOMPETENCJI

MODERATOR:
ADW. PIOTR FOJTIK,
Ekspert prawa spółek, Kancelaria Prawna Piotr Fojtik i Łukasz Miętkowski

Uczestnicy panelu:
MEC. PIOTR BIELARCZYK, Dyrektor Departamentu Prawnego Banku Gospodarstwa Krajowego
KATARZYNA KARPIUK,
Senior Associate, Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.
Tomasz Bańka , Specjalista prawa gospodarczego, procesów fuzji i przejęć, Kancelaria Grabowski i Wspólnicy

15.15 – 15.30 przerwa na kawę oraz wymianę doświadczeń
15.30 – 16.15   USTALANIE KADENCJI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE

 • Mandat i kadencja – słowo wstępne
 • Ustalanie kadencji, a mandat
 • Casus

DR PRZEMYSŁAW ADAMUS, Radca Prawny w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

16.15 ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI


Dzień II, 22 listopad 2017 r.


09.00-09.30 Powitalna kawa, rejestracja

09.30- 11.00
  ROLA ASYSTENTA BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W KOORDYNACJI NAJWAŻNIEJSZEJ DOKUMENTACJI SPÓŁKI

 • Zarząd i Rada Nadzorcza – najważniejsze regulacje usprawniające funkcjonowanie organów spółki
 • Dokumentacja korporacyjna( uchwały, protokoły, tekst jednolity spółki)
 • Regulaminy w spółce
 • Protokoły – zasady tworzenia, unikanie błędów w codziennej pracy
 • Krajowy Rejestr Sądowy

MEC. ANNA ADAMCZYK, Ekspert prawa gospodarczego, cywilnego i prawa pracy.
Zajmuje się doradztwem dla spółek prywatnych i tych dopuszczonych do obrotu na Warszawskiej GPW.

11.00 – 11.15 przerwa na kawę oraz wymianę doświadczeń
11.15 – 12.00  ZASKARŻANIE UCHWAŁ ORGANÓW

 • Zaskarżanie uchwał zarządu
 • Zaskarżanie rady nadzorczej
 • Zaskarżanie zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia

ROMANA PIETRUK, Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym,ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.

12.00 – 12.45  PODSTAWA PRAWNA ZATRUDNIENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRZEPISACH – KOMPEDIUM ASYSTENTA BIURA ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

 • Zatrudnienie członków zarządu na podstawie umowy o pracę w świetle nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej terminowych umów o pracę (likwidacja umowy na czas wykonania określonej pracy i wprowadzenie umowy na czas kadencji)
 • Zatrudnienia członków zarządu na podstawie kontraktów cywilnoprawnych w świetle nowej "ustawy kominowej" oraz nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu minimalnym
 • Konsekwencje wyboru formy zatrudnienia w przypadku odwołania z funkcji członka zarządu

DR HAB. KRZYSZTOF WALCZAK, Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, instytucji oraz banków

12.45 – 13.45 Lunch
13.45 – 14.30  ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZADU SP. Z O.O. NA GRUNCIE ART. 299 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH I ART. 116 ORDYNACJI PODATKOWEJ

 • Odpowiedzialność członka zarządu sp. z o.o. na gruncie art. 299 kodeksu spółek handlowych i art. 116 Ordynacji podatkowej - podobieństwa i różnice.
 • Zakres odpowiedzialności – za jakie długi odpowiada członek zarządu, z jakiego okresu, jak długo?
 • Sposoby zapobiegania lub uwolnienia się od odpowiedzialności zarządu za długi spółki z o.o.
 • Case study – praktyczne przykłady, orzecznictwo.

MICHAŁ TOMASIAK, Radca Prawny w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

14.30 – 15.15   NOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH RODO-ZAUR I NOWE WYMOGI PRNAWNE W DZIAŁALNOŚCI FIRMY PRZETWARZAJĄCEJ DANE OSOBOWE

 • Nowe wymogi w zakresie danych osobowych
 • Kiedy liberalizacja, kiedy zwiększenie ochrony?
 • Jak efektywnie wykorzystać okres do 25 maja 2018 r.
 • Nowe sankcje i kary za nieprzestrzeganie przepisów

MARCIN SERAFIN, Partner, MARUTA WACHTA SP.J.

ZAKOŃCZENIE II DNIA KONFERENCJI

Metody:

NASZE WYDARZENIE ADRESUJEMY DO:

 • Asystentów Zarządu, Asystentów Rady Nadzorczej
 • Asystentów Prezesa, Asystentów Kierownika
 • Specjalistów ds. obsługi władz spółki
 • Specjalistów ds. organizacyjno – prawnych
 • Specjalistów ds. organizacyjno – administracyjnych
 • Pracowników biur zarządów i działów organizacyjnych
 • Referentów w biurach zarządu

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DLA ASYSTENTÓW BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ:

„Szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, poparte wieloma ciekawymi przykładami”Agnieszka Węgrzyn, FFiL Śnieżka S.A.
„Praktyczne przykłady, dyskusje, konkretne informacje, wspólne rozwiązywanie problemów” Violetta Woźniakowska, MPWiK S.A.
„Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Eksperci kompetentni; posiadają umiejętności angażowania grupy w tematykę. Zakres i przeprowadzenie szkolenia zgodne z programem. Obsługa w czasie szkolenia przez organizatora na wysokim poziomie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze opracowane . Miła atmosfera” – Ewelina Koza, Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.
"Interesujące, rzeczowe, pobudzające do myślenia"Joanna Kurbiel, TBMECA Poland Sp. z o.o.
„Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez znakomitych wykładowców, którzy nie przekazują suchej wiedzy, łącząc wykład z ćwiczeniami, rozmową poruszając interesujące tematy” Małgorzata Labuda, MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe
„Oceniam szkolenie bardzo dobrze, głównie ze względu na profesjonalizm ekspertów, ich otwartość i komunikatywność, każdy w swoim zakresie byli naprawdę bardzo dobrzy”
Ewa Skura, KGHM

Cena:

zgłoszenie do 30.09.2017 - 1 370 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.10.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w forum dla 1 osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • poczęstunek podczas przerw, lunch
 • koktajl networkingowy

 UWAGA : liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

PROGRAM PROMOCYJNY (nie łączymy promocji)

A. 5 % zniżki dla 2 osób
B. 10% zniżki dla 3 osób
C. 15 % zniżki dla minimum 4 osób
D. 20% zniżki dla minimum 5 osób

DODATKOWE INFORMACJE: tel.: (22) 696 80 20


Aby skorzystać z programu, należy wpisać wybrany  jeden symbol, powyżej ramki, we wskazanym miejscu - w innym wypadku program promocyjny nie będzie uwzględniany
.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone