Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoPrawoLetnia oferta jubileuszowa 2 za 1

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - treść prawna, sposób ustanawiania i wynagradzania

Jak w praktyce wycenić wynagrodzenia i odszkodowania dla urządzeń przesyłowych?

06.07.2016
Warszawa, ADN Centrum Konferencyjne, Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25

Korzyści:

PODCZAS WARSZTATÓW DOWIESZ SIĘ: 

 • Jakie są możliwości ustanowienia służebności?
 • Kiedy ustanowienie służebności nie jest możliwe? - przypadki szczególne.
 • Jaka jest procedura i formalności związane z ustanawianiem służebności gruntowej?
 • Jakie mogą być przyczyny wygaśnięcia służebności gruntowej?
 • Jakie mogą być alternatywne rozwiązania w zakresie służebności gruntowej?
 • Jakie są wątpliwe kwestie związane ze służebnością przesyłu?
 • Jak właściwie stosować przepisy o służebności gruntowej w kwestiach służebności przesyłu?
 • Jakie sa alternatywne rozwiązania prawne dla służebności przesyłu?
 • Z jakimi rodzajami roszczeń może się spotkać przedsiębiorca przesyłowy?
 • Jakie są perspektywy związane z korytarzami przesyłowymi?
 • Jakie znaczenie w aspekcie nowych planowanych inwestycji ma instytucja służebności przesyłu?
 • Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu?
 • Jakie są zasady określania wartości służebności przesyłu?
 • Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Zapraszam do rezerwacji miejsc!

Agnieszka Tworzyńska
a.tworzynska@langas.pl
Kierownik Projektu

Program:

9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalne kawa i herbata
9.30  Rozpoczęcie zajęć

SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA A ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW DO SLUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
Jak ustanowić służebność gruntową?

 • Jakie są przesłanki do ustanowienia służebności gruntowej?
 • Wyjątki – kiedy ustanowienie służebności nie jest możliwe?
 • Podmioty uprawnione do wyrażania zgody na obciążenie nieruchomości służebnością.
 • Samoistny posiadacz a służebność gruntowa.
 • Nietypowe służebności gruntowe – praktyka i orzecznictwo
 • Ustanawianie służebności gruntowych – procedura i formalności.
 • Źródła powstawania służebności gruntowej: umowa, orzeczenie sądu, upływ czasu,   zasiedzenie,  decyzja    administracyjna.
 • Podstawy prawne do korzystania z nieruchomości.
 • Jaki mogą przybierać zakres służebności gruntowe?
 • Jakie mogą być ograniczenia służebności?
 • Podział nieruchomości a służebność gruntowa.
 • Powstanie ważnej potrzeby gospodarczej a zmiana służebności gruntowej.
 • Kiedy służebność gruntowa wygasa?
 • Przyczyny wygaśnięcia służebności gruntowej: zrzeczenie się, konfuzja, egzekucyjna sprzedaż
 •  nieruchomości służebnej.

SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA A SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU
Jak stosować odpowiednie przepisy w praktyce?

 • Co wiąże się z niewykonywaniem służebności?
 • Kiedy następuje zniesienie służebności?
 • Służebności a księgi wieczyste
 • Alternatywne rozwiązania w zakresie służebności
 • Jakie przepisy służebności gruntowej stosujemy odpowiednio do służebności przesyłu?

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU W PRAKTYCE
Jak ustanowić służebność przesyłu?

 • Jaka jest prawidłowa definicja służebności przesyłu?
 • Wątpliwe kwestie: definicja terminu „urządzenie”, kwestia własności urządzeń
 • Przeniesienie własności nieruchomości – art. 49 KC.
 • Wejście służebności w skład przedsiębiorstwa
 • Cele publiczne a służebność przesyłu. Wywłaszczenie. Problemy gmin
 • Legitymacja czynna do ustanowienia służebności przesyłu
 • Odpowiednie stosowanie przepisów o służebności gruntowej do służebności przesyłu
 • Zakres i sposób wykonywania służebności przesyłu
 • Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych o wykonywania służebności
 • Zmiana, zniesienie, wygaśnięcie służebności przesyłu
 • Alternatywne rozwiązania prawne dla służebności przesyłu (m.in.: umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia)
 • Zgoda właściciela nieruchomości. Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości
 • Służebność publiczna – art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Kto i w jakiej formie powinien wykazać zamiar wybudowania urządzenia?
 • Służebność przesyłu – prawa i obowiązki stron
 • Podmioty uprawnione do wyrażania zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
 • Źródła powstania służebności przesyłu(umowa, orzeczenie sądu, zasiedzenie)
 • Ustanowienie służebności procedura w poszczególnych trybach
 • Służebność przesyłu a księgi wieczyste
 • Katalog możliwych roszczeń wobec przedsiębiorców przesyłowych
 • Korytarze przesyłowe – perspektywy
 • Instytucja służebności przesyłu w aspekcie planowanych nowych inwestycji
 • Orzecznictwo w zakresie służebności przesyłu

16.30 zakończenie szkolenia

Metody:

 • ciekawe i inspirujące przykłady,
 • praktyczne rozwiązania problemów,
 • możliwość przedstawienia własnego przypadku i uzyskanie propozycji rozwiązań doświadczonych ekspertów.

WARSZTATY KIERUJEMY DO OSÓB Z SEKTORÓW:

 • Energetycznego,
 • Gazowego,
 • Ciepłowniczego,
 • Wodociągowego,
 • Telekomunikacyjnego.

Eksperci:

Romana Pietruk


  • Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.
  • Wspólnik kancelarii prawnej; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej.
  • Trener z zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych; Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

 

Cena:

zgłoszenie do 20.06.2016 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 21.06.2016 - 1170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * Cena nie zawiera noclegów

Jeśli korzystasz z OFERTY JUBILEUSZOWEJ wpisz na formularzu zgłoszeniowym hasło „2 za 1”  

*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują,  obowiązuje cena  1170 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone