Langas Group inspired to grow

Newsletter

 

Biuro Zarządu i Prawo

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - treść prawna, sposób ustanawiania i wynagradzania

Jak w praktyce wycenić wynagrodzenia i odszkodowania dla urządzeń przesyłowych?

29.02-01.03.2016
Warszawa, ADN Centrum Konferencyjne, Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25

Korzyści:

PODCZAS WARSZTATÓW DOWIESZ SIĘ:

 • Jakie są możliwości ustanowienia służebności?
 • Kiedy ustanowienie służebności nie jest możliwe? - przypadki szczególne.
 • Jaka jest procedura i formalności związane z ustanawianiem służebności gruntowej?
 • Jakie mogą być przyczyny wygaśnięcia służebności gruntowej?
 • Jakie mogą być alternatywne rozwiązania w zakresie służebności gruntowej?
 • Jakie są wątpliwe kwestie związane ze służebnością przesyłu?
 • Jak właściwie stosować przepisy o służebności gruntowej w kwestiach służebności przesyłu?
 • Jakie sa alternatywne rozwiązania prawne dla służebności przesyłu?
 • Z jakimi rodzajami roszczeń może się spotkać przedsiębiorca przesyłowy?
 • Jakie są perspektywy związane z korytarzami przesyłowymi?
 • Jakie znaczenie w aspekcie nowych planowanych inwestycji ma instytucja służebności przesyłu?
 • Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu?
 • Jakie są zasady określania wartości służebności przesyłu?
 • Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Program:

DZIEŃ 1 – 29 luty 2016 r.

Powitalna kawa i herbata.
Jerzy Dąbek,  Rzeczoznawca majątkowy, Geoconsult

Służebne części nieruchomości związane z urządzeniami przesyłowymi ustalane w trakcie ich projektowania, budowy i eksploatacji oraz zasady określania wartości szkód i wynagrodzeń na w/w etapach realizacji urządzeń.

 • Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
 • Zasady określania wartości służebności przesyłu albo składników wynagrodzenia za służebność przesyłu.
 • Zasady określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.
 • Podstawowe regulacje zawarte w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych oraz prezentacja algorytmu ustalającego wysokość odszkodowania za powstanie służebności przesyłu z mocy prawa.

DZIEŃ 2 – 01 marca 2016 r.

Powitalna kawa i herbata.
Ekspert: Romana Pietruk, Ekspert prawa, Kancelaria Prawna Pietruk s.c.

SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA A ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW DO SLUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
Jak ustanowić służebność gruntową?

 • Jaka jest prawidłowa definicja służebności?
 • Jakie są przesłanki do ustanowienia służebności gruntowej?
 • Wyjątki – kiedy ustanowienie służebności nie jest możliwe?
 • Podmioty uprawnione do wyrażania zgody na obciążenie nieruchomości służebnością.
 • Samoistny posiadacz a służebność gruntowa.
 • Nietypowe służebności gruntowe – praktyka i orzecznictwo.
 • Ustanawianie służebności gruntowych – procedura i formalności.
 • Źródła powstawania służebności gruntowej: umowa, orzeczenie sądu, upływ czasu, zasiedzenie, decyzja administracyjna.
 • Podstawy prawne do korzystania z nieruchomości.
 • Jaki mogą przybierać zakres służebności gruntowe?
 • Jakie mogą być ograniczenia służebności?
 • Podział nieruchomości a służebność gruntowa.
 • Powstanie ważnej potrzeby gospodarczej a zmiana służebności gruntowej.
 • Kiedy służebność gruntowa wygasa?
 • Przyczyny wygaśnięcia służebności gruntowej: zrzeczenie się, konfuzja, egzekucyjna sprzedaż nieruchomości służebnej.
 • Co wiąże się z niewykonywaniem służebności?
 • Kiedy następuje zniesienie służebności?
 • Służebności a księgi wieczyste.
 • Alternatywne rozwiązania w zakresie służebności.
 • Jakie przepisy służebności gruntowej stosujemy odpowiednio do służebności przesyłu?

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU
Jak ustanowić służebność przesyłu?

 • Jaka jest prawidłowa definicja służebności przesyłu?
 • Wątpliwe kwestie: definicja terminu „urządzenie”, kwestia własności urządzeń.
 • Przeniesienie własności nieruchomości – art. 49 k.c.
 • Wejście służebności w skład przedsiębiorstwa.
 • Cele publiczne a służebność przesyłu. Wywłaszczenie. Problemy gmin.
 • Legitymacja czynna do ustanowienia służebności przesyłu.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU
Jak ustanowić służebność przesyłu?

 • Odpowiednie stosowanie przepisów o służebności gruntowej do służebności przesyłu.
 • Zakres i sposób wykonywania służebności przesyłu.
 • Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności.
 • Zmiana, zniesienie, wygaśnięcie służebności przesyłu.
 • Alternatywne rozwiązania prawne dla służebności przesyłu (m.in.: umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia).
 • Zgoda właściciela nieruchomości. Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości.
 • Służebność publiczna – art. 124 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Kto i w jakiej formie powinien wykazać zamiar wybudowania urządzenia?
 • Służebność przesyłu – prawa i obowiązki stron.
 • Podmioty uprawnione do wyrażania zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
 • Źródła powstania służebności przesyłu (umowa, orzeczenie sądu, zasiedzenie).
 • Ustanowienie służebności procedura w poszczególnych trybach.
 • Służebność przesyłu a księgi wieczyste.
 • Katalog możliwych roszczeń wobec przedsiębiorców przesyłowych.
 • Korytarze przesyłowe – perspektywy.
 • Instytucja służebności przesyłu w aspekcie planowanych nowych inwestycji.
 • Orzecznictwo w zakresie służebności przesyłu.

WYCENA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
Jak prawidłowo przeprowadzić wycenę wynagrodzeń oraz odszkodowań dla urządzeń przesyłowych?

 • Służebne części nieruchomości związane z urządzeniami przesyłowymi ustalane w trakcie ich projektowania, budowy i eksploatacji oraz zasady określania wartości szkód i wynagrodzeń na w/w etapach realizacji urządzeń.
 • Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
 • Zasady określania wartości służebności przesyłu albo składników wynagrodzenia za służebność przesyłu.
 • Zasady określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.
 • Podstawowe regulacje zawarte w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych oraz prezentacja algorytmu ustalającego wysokość odszkodowania za powstanie służebności przesyłu z mocy prawa.

PROBLEMY FIRM ENERGETYCZNYCH W USTANAWIANIU SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
Stosowane rozwiązania praktyczne.

SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI.

 

Metody:

WARSZTATY KIERUJEMY DO OSÓB Z SEKTORÓW:

 • Energetycznego,
 • Gazowego,
 • Ciepłowniczego,
 • Wodociągowego,
 • Telekomunikacyjnego.

Eksperci:

Romana Pietruk


  • Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.
  • Wspólnik kancelarii prawnej; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej.
  • Trener z zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych; Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

 

Jerzy Dąbek

 • Rzeczoznawca majątkowy, geodeta uprawniony. Specjalizuje się w wycenie odszkodowań i wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi i dystrybucyjnymi.
 • Wykładowca na studiach podyplomowych dla kandydatów na dla rzeczoznawców majątkowych oraz na seminariach organizowanych dla przedsiębiorstw przesyłowych. Przewodniczący zespołu d/s opracowania projektu standardu KSWS 4 „Zasady określania odszkodowań i wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi”.
 • Współautor publikacji pod red. prof. dr Stanisławy Kalus „Vademecum - Przewodnik dobrych praktyk do ustanawiania oraz wyceny służebności infrastruktury technicznej dla zakładów sieciowych”, 2010 r.
 • Współautor publikacji wydanej przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną”, 2013 r.

Cena:

zgłoszenie do 15.02.2016 - 1 270 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 16.02.2016 - 1 570 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby
 • materiały szkoleniowe, zaświadczeni ukończenia szkolenia
 • poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone