Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoPrawoLetnia oferta jubileuszowa 2 za 1

Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu

Obsługa formalno-prawna w Biurze Zarządu spółki z o.o. i akcyjnej

11-12.07.2016
Sopot, Hotel Haffner ****

Korzyści:

Szanowni Państwo,

wsparcie Zarządu spółki w codziennym funkcjonowaniu zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych obejmuje szeroki zakres prowadzenia spraw, których szczegółowość i zależność od przepisów prawnych wymaga precyzyjności i czujności w działaniu. Przygotowaliśmy warsztat w zakresie najbardziej kluczowych elementów w organizowaniu pracy biura zarządu w spółkach z o.o. i akcyjnych. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników zarówno pod kątem postępowania, w różnych sytuacjach występujących w spółce i w relacji z otoczeniem oraz spełniania wymogów ustawowych. Uczestnicy poznają i przeanalizują interpretacje, dobrych praktyk i możliwe rozwiązania w zakresie procedur i prowadzenia dokumentów w biurze obsługi władz.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH?

Najbardziej aktualna i praktyczna wiedza w zakresie prawa i dobrych praktyk organizacyjnych
Analiza przepisów, przykładów z funkcjonowania firm na rynku oraz ich interpretacja i możliwe rozwiązania
Wskazówki dotyczące metod postepowania, stosowania procedur i wprowadzania usprawnień w swojej pracy

10 NAJWAŻNIEJSZYCH TEMATÓW W OBSŁUDZE BIURA ZARZĄDU:

 • Współpraca biura zarządu z organami spółki oraz ich uprawnienia
 • Wymogi i postępowanie ze statutem/umową spółki
 • Aktualizacja danych spółki w KRS
 • Przygotowanie i procedury organizacji posiedzeń
 • Rejestr dokumentów i pism wpływających do biura zarządu, zarzadzanie obiegiem
 • Przygotowanie pism w imieniu zarządu i prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi
 • Procedury udostępniania i przekazywania dokumentów oraz dostęp do informacji w spółce
 • Regulaminy organizacyjne, instrukcje, zarządzenia wewnątrz spółki
 • Posiedzenia: kryteria prawne, uchwały, protokoły
 • Przechowywanie dokumentów

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

 • Jak regulowana jest kwestia prowadzenia spraw spółki i reprezentacji przez zarząd oraz relacji wewnątrz spółki?
 • Jakie są wymogi i jakie możliwości regulacji wewnętrznych w zakresie umowy/statutu spółki?
 • Jak prawidłowo prowadzić sprawy spółki w KRS?
 • Jak organizować posiedzenia zarządu?
 • Jak prowadzić rejestr dokumentów i zarządzać ich obiegiem w biurze zarządu?
 • Jak tworzyć pisma i prowadzić korespondencję z otoczeniem spółki?
 • Jakie są dobre praktyki w zakresie procedur przekazywania i dostępu dokumentów?
 • Jak chroniona powinna być tajemnica przedsiębiorstwa?
 • Jakie zapisy w regulaminach, instrukcjach, zarządzeniach usprawniają organizację wewnętrzną spółki?
 • Jak zgodnie z prawem: zwoływać posiedzenia, tworzyć projekty uchwał, protokołować?
 • Jak prawidłowo stosować reguły przechowywania dokumentów?

Program:

DZIEŃ I – 11 lipca 2016

09.00-09.30 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 rozpoczęcie szkolenia

DOSTĘP DO DOKUMENTÓW, OCHRONA INFORMACJI, REGULAMINY W SPÓŁCE, POSIEDZENIA, UCHWAŁY, PROTOKOŁY, PRZECHOWYWANIE


PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOSTĘP  DO INFORMACJI W SPÓŁCE

 • Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki pracowników wobec spółki
 • Procedury zabezpieczania tajemnicy firmy
 • Skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Case study: dostęp do informacji, a poufność wybranych dokumentów
 • Zasady udostępniania dokumentów
 • Jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, rada nadzorcza i ich członkowie, zarząd, pracownicy?
 • Rejestr dostępu do dokumentów
 • Case study: przekroczenie uprawnień w dostępie do informacji
 • Case study: zapisy o zakazie konkurencji i skutki
 • Case study: umowy o zachowaniu poufności
 • Case study: regulamin dostępu do informacji/dokumentów

REGULAMINY ORGANIZACYJNE, INSTRUKCJE, ZARZĄDZENIA WEWNĄTRZ SPÓŁKI

 • Zawartość regulaminów – dobre praktyki w biurze zarządu
 • Case study: jakie treści powinny być zawarte w regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach?
 • Skutki błędnych zapisów w regulaminach oraz innych regulacjach organizacyjnych
 • Case study: regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Case study: instrukcja kancelaryjna
 • Case study: regulamin pełnomocnictw – zakres i forma udzielenia; odwołanie
 • Case study: regulaminy organizacyjne
 • Skutki postepowania sprzecznego z regulaminem

PROJEKTY UCHWAŁ NA POSIEDZENIE ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ

 • Case study: treści uchwał – przykłady i analiza skutków
 • Case study: kiedy uchwała zostaje podjęta?
 • Tryb i forma podejmowania uchwał
 • Case study: błędy w pisaniu projektu uchwał

KRYTERIA PRAWNE ZWOŁANIA POSIEDZEŃ

 • Case study: powiadomienie o posiedzeniu Zarządu/Rady Nadzorczej
 • Sposoby zwołania posiedzeń
 • Odwołanie lub zmiana terminu obrad
 • WZA/ZW jako szczególne formy posiedzeń
 • Case study: błędy w powiadomieniach

SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA

 • Obowiązkowa zawartość dokumentu - Co powinna zawierać treść?
 • Uzgadnianie a wersja ostateczna
 • Podpisywanie protokołu

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

 • Zasady prawne archiwizowania dokumentów
 • Forma przechowywania dokumentów spółki
 • Terminy przechowywania dokumentów

16.30  Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II – 12 lipca 2016

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie szkolenia

WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM I RADĄ NADZORCZĄ, UMOWA/STATUT SPÓŁKI, KRS

WSPÓŁPRACA BIURA ZARZĄDU Z ORGANAMI SPÓŁKI

 • Wyłanianie członków organów spółki
 • Kompetencje członków zarządu a kompetencje Rady Nadzorczej – co wytycza KSH, a co może podlegać wewnętrzny regulacjom
 • Aktualizacje w KSH i ich wpływ na działania organów spółki
 • Reprezentowanie spółki – zadania Zarządu
 • Case study: uchybienia na tle reprezentacji
 • Rola Biura Zarządu w komunikacji na linii Zarząd – Rada Nadzorcza
 • Jak chronić dokumenty i informacje niejawne zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa?
 • Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja.
 • Odwołanie, rezygnacja lub wygasanie mandatów
 • Case study: odpowiedzialność Zarządu - orzecznictwo

 KOORDYNOWANIE SPRAW ZWIĄZANYCH ZE STATUTEM/UMOWĄ SPÓŁKI

 • Jakie wymogi nakłada ustawodawca na kwestie związane ze statutem/umową spółki?
 • Ustanowienie organów spółki i sposób ich powołania,
 • Określenie czynności zwykłego zarządu
 • Czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników
 • Case study: przykłady i analiza wewnętrzny i indywidualnych rozwiązań w zakresie zapisów w statutach/umowach spółek
 • Kiedy i w jaki sposób wprowadzane są zmiany w zapisach w statutach/umowach spółek?
 • Case study: nieprawidłowe zapisy i konsekwencje

AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS

 • Dane spółki, które podlegają zgłoszeniu w KRS
 • Postępowanie aktualizujące w KRS
 • Jakie dokumenty uzupełniające przygotować i w jaki sposób?
 • Jak reagować na korespondencję z sądu rejestrowego?
 • Jak radzić sobie z pomyłkami we wnioskach i pismami
 • Case study: skutki uchybień
 • Case study: analiza odpisu KRS

15.30 Zakończenia szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji grupowych, analizy wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa. Szkolenie reagowania oraz sposoby rozwiązywania różnorodnych sytuacji.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Pracowników w biurach zarządu
 • Asystentów zarządu
 • Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH BIUROM ZARZĄDU:

"Świetnie przygotowani wykładowcy oraz doskonała organizacja szkolenia" - Monika Hrabia, GPW Dystrybucja Sp. z o.o
.
"Wysoki poziom szkolenia, poruszono wiele istotnych kwestii, które w rzeczywistości mają miejsce a nie są czysto-kazusy" - Magdalena Słowik, Lotos Parafiny Sp. z o.o.
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod kątem doboru ekspertów jak i opracowania materiałów szkoleniowych. Bardzo dobra organizacja" - Marta Marek, WAMAG SA
"Szkolenie było bardzo dobre. Pierwsze szkolenie które dało mi bardzo wiele wiedzy fachowej. Świetni wykładowcy" - Krystyna Felicka-Zych, PTC SA

Eksperci:

Romana Pietruk


  • Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.
  • Wspólnik kancelarii prawnej; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej.
  • Trener z zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych; Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

 

Cena:

zgłoszenie do 14.06.2016 - 1270 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 15.06.2016 - 1670 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * Cena nie zawiera noclegów

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym      295  PLN netto +  23% VAT
1-osobowym      540  PLN netto + 23% VAT

(wskaż w formularzu terminy noclegów)  

Jeśli korzystasz z OFERTY JUBILEUSZOWEJ wpisz na formularzu zgłoszeniowym hasło „2 za 1”  

*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują,  obowiązuje cena  1670 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone