Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoProfesjonalna sekretarka/asystentka

nowosć

Certyfikowany Office Manager

Administrowanie dokumentacją, tworzenie pism, obsługa zamówień, kontraktów, regulaminów - warsztaty organizacyjno-prawne

28-29.09.2017
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

 Szanowni Państwo!

Kwalifikacje profesjonalnego Office Managera to przede wszystkim umiejętności wspierania w organizowaniu codziennych działań  przełożonych, jak i zdolność do sprawnego zarządzania przepływem informacji, które pojawiają się na linii zarządzający - działy firmy. Wieloaspektowy charakter tego stanowiska wymaga zdolności budowania funkcjonalnych rozwiązań wewnętrznych, które ułatwią i uproszczą korzystanie z danych, informacji i dokumentów w firmie.  

Przygotowaliśmy program nastawiony na rozwój wiedzy i umiejętności kierowników biur, w taki sposób, aby podczas zajęć rozwijać najbardziej newralgiczne kompetencje. Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu takich elementów praktyki zawodowej jak: planowanie spotkań i zebrań, zarządzanie informacją, koordynacja dokumentacji, tworzenie pism, raportowanie, sporządzania budżetu biura, ochrona danych osobowych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego dowiesz się:

 • Jak przygotować i koordynować przebieg posiedzeń, zebrań menedżerskich?
 • Jak postępować z różnego rodzaju dokumentacją w firmie?
 • W jaki sposób katalogować i archiwizować dokumenty w biurze?
 • Jak tworzyć oficjalne pisma?
 • Jak przygotować i zarządzać zamówieniami dla biura?
 • Jak przygotować raport służbowy dla przełożonych?
 • Jak sporządzać plany wydatków i zestawień dla biura?
 • Jak koordynować przepływ informacji i dokumentacji w firmie?
 • W jaki sposób przygotować/aktualizować procedury i regulaminy w firmie?
 • Jak koordynować dokumentację kontraktową?
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych w firmie?

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Poszerzysz umiejętności organizowania spotkań w firmie
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie profesjonalnej etykiety i obsługi klienta
 • Poznasz reguły tworzenia korespondencji
 • Zdobędziesz wiedzę w obszarze specyfiki różnego rodzaju dokumentacji
 • Dowiesz się, w jaki sposób przygotować i aktualizować regulaminy
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
 • Dowiesz się, w jaki sposób przygotować zapytanie ofertowe
 • Nabędziesz wiedzę związaną z rodzajami umów handlowych oraz kompletowaniem dokumentacji kontraktowej
 • Poznasz procedury związane z obsługą dokumentacji przychodzącej i wychodzącej w firmie
 • Zdobędziesz umiejętności tworzenia oficjalnych pism
 • Poznasz sposoby tworzenia raportów

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu

a.chmielewska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I – 28 września  2017 r.

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie  zajęć

Ekspert: Romana Pietruk, ekspert prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, bezpieczeństwa umów i danych

PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZOWANIE REGULAMINÓW ORAZ PROCEDUR FIRMOWYCH

W jaki sposób przygotować regulacje organizacji pracy wewnątrz firmy?

 • Regulamin wewnętrzny firmy –  konstrukcja
 • Zastosowanie różnego rodzaju regulaminów
 • Wprowadzanie zmian do regulaminów
 • Ogłaszanie zmian i treści regulaminów
 • Jak tworzyć procedury na zlecenie przełożonych?
 • Dokumenty związane z procedurą
 • Zastosowanie procedur
 • CASE STUDY: Przygotowanie regulaminu
 • CASE STUDY: Konsekwencje złamania zasad zapisanych w regulaminac

TERMINY W SPÓŁCE
Jak zgodnie z prawem liczyć terminy?

 • Terminy administracyjne i cywilne
 • Jak liczymy terminy? Czy sobota jest dniem wolnym od pracy?
 • Terminy zwykłe i zawite
 • Skutki niedochowania terminów na gruncie relacji cywilnych i administracyjnycH

KOORDYNOWANIE PRZEPŁYWU DOKUMENTACJI I  DOSTĘPU DO INFORMACJI W FIRMIE  
Jak organizować wymianę i dostęp do informacji oraz dokumentacji?

 • Uprawnienia i dostęp do informacji w firmie – co reguluje te kwestie i jakich zasad należy przestrzegać?
 • Podpisywanie dokumentów
 • Przepływ informacji w formie elektronicznej i pisemnej – kategoryzacja spraw
 • Udostępnianie dokumentów – co można udostępniać, a czego nie?
 • Elektroniczny obieg dokumentów w firmie, mobilny dostęp do dokumentów
 • CASE STUDY: Błędy w przepływie informacji, skutki uchybień

PRZYGOTOWANIE  I KOORDYNOWANIE DOKUMENTACJI KONTRAKTOWEJ W BIURZE
Jak nadzorować prawidłowy proces zawierania umów i utrzymywania kontaktów z kontrahentami firmy?

 • Określanie przedmiotu umowy
 • Zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron
 • Tajemnica przedsiębiorstwa - kiedy możemy ujawnić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa i komu?
 • Określanie procedur i ich weryfikacja
 • Wzory oświadczeń
 • Formularze, zamówienia czy umowy?
 • Nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych
 • Jak liczyć terminy w umowach?
 • Korzystanie z wzorców umownych - skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
 • Umowa przedwstępna, a umowa ostateczna - warunki i różnice
 • Formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?
 • Ogólne warunki umów
 • Rodzaje umów handlowych i ich zastosowanie
 • CASE STUDY: praca na wzorach umów – analiza kluczowych zapisów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE
Jak zabezpieczać kluczowe informacje dotyczące klientów, pracowników i kontrahentów?

 • Istota danych osobowych przetwarzanych w firmie.
 • Jakie dane osobowe przetwarzane są w firmie, rozróżnienie na dane osobowe pracowników (regulacje związane
 • z prawem pracy), a dane osobowe kontrahentów
 • Obowiązek ochrony danych osobowych
 • Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych
 • Warunki dostępu do danych osobowych
 • Dane osobowe w „sieci” – bezpieczne przetwarzanie danych i dokumentów w formie elektronicznej
 • CASE STUDY: Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

DZIEŃ II – 29 września 2017 r

08.30-09.00 rejestracja i  powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie zajęć

Ekspert: Małgorzata Wozba - praktyk w zakresie obsługi kancelaryjnej, dokumentacyjnej i   organizacyjnej Zarządów


 ORGANIZACJA I OBSŁUGA POSIEDZIEŃ, NARAD, SPOTKAŃ MENEDŻERSKICH
Jak przygotować i koordynować przebieg zebrania menedżerskiego?

 • W jaki sposób przygotować spotkanie/naradę menedżerów?
 • Przesyłanie zaproszeń, odbieranie zaproszeń, potwierdzenia, kluczowe informacje
 • Przygotowanie spotkania i niezbędnej dokumentacji
 • Przygotowanie agendy spotkania
 • CASE STUDY: Notatki służbowe ze spotkania
 • CASE STUDY: Protokół spotkania

PRZYJMOWANIE ORAZ EWIDENCJA DOKUMENTÓW
Jakie procedury stosować w prawidłowej obsłudze napływającej dokumentacji i korespondencji?

 • Dokumentacja przychodząca – postępowanie
 • Reguły przetwarzania dokumentacji napływającej
 • Przekazywanie dokumentów wewnątrz firmy
 • Rejestracja dokumentów

KATALOGOWANIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW FIRMY                                               
W jaki sposób oznaczać, porządkować i przechowywać różnego rodzaju  dokumenty?

 • Oznaczanie i porządkowanie dokumentów
 • Organizowanie dokumentów, dokumenty powiązane
 • Jak katalogować korespondencję przychodzącą i wychodzącą; w jaki sposób archiwizować?
 • Skanowanie i przechowywanie różnego rodzaju dokumentów
 • CASE STUDY: analiza dobrych praktyk katalogowania 

TWORZENIE PISM
Jak prawidłowo sporządzać pisma formalne?

 • Analiza treści pisma, dokumentu, opracowanie planu wypowiedzi
 • Pułapki dosłowności  - jak uniknąć przesady?
 • Zasada równości i obiektywizmu
 • Weryfikacja danych, uzupełnienie braków, kompletowanie załączników
 • Akceptacja, podpisy i dystrybucja
 • Wartość informacyjna i użytkowa dokumentu
 • Przygotowanie dokumentów w formie elektronicznej

ZARZĄDZANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ DLA FIRMY  ZAPYTANIA OFERTOWE, ZAMÓWIENIA I DOSTAWY
Jak przygotować i koordynować zamówienia dla biura?

 • Przygotowanie zapytania ofertowego – na co zwracać uwagę?
 • Umowa dotycząca dostawy – kluczowe elementy, zapisy, zabezpieczenie interesów firmy
 • Koordynacja realizacji umowy
 • CASE STUDY: Niezgodność zamówienia – procedury postępowania, reklamacja

16.00 Zakończenie drugiego dnia szkolenia

Metody:

Szkolenie otwarte ma formułę warsztatu. Zajęcia stanowią połączenie mini-wykładów, analiz dokumentów i procedur, ćwiczeń, analizy przypadków oraz dyskusji grupowych.

Do udziału w szkoleniu dla firm zapraszamy:

 • Office menedżerów
 • Kierowników biur
 • Kierowników i specjalistów ds. administracji
 • Kierowników sekretariatów
 • Osoby odpowiedzialne za koordynacje pracy biura

Opinie uczestników wcześniejszych edycji szkolenia Certyfikowany Office Manager:

„Szkolenie bardzo interesujące zwłaszcza część związana
z kwestiami prawnymi”. - Izabella Korejwo,  Amcor Flexibles Reflex Sp. z o.o.
„Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Przeprowadzone zgodnie z programem. Prowadzący doskonale przeprowadzali cały program. Z zaangażowaniem odpowiadali na wszystkie pytania uczestników”. -Katarzyna Mizgalska,  Kanlux S.A.
„Szkolenie bardzo interesujące, rzeczowe, na temat, prezentowane w profesjonalny sposób” - Aleksandra Rosa, Piper Wiater sp.k.
"Szkolenie poprowadzone w sposób profesjonalny przez kompetentne osoby. Ciekawe elementy szkolenia
z odniesieniem do poszczególnych uczestników" - Daria Kulis,
KEGAR Sp. z o.o.

Eksperci:

Romana Pietruk


 • Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
 • Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Małgorzata Wozba


  • Trener, wieloletni praktyk w zakresie obsługi najwyższych organów spółek akcyjnych. Pełniła funkcję Dyrektora Finansowego i Dyrektora Biura Zarządu.
  • Posiada doświadczenie w tworzeniu systemów do zarządzania sprzedażą, wdrażania i planowania rozwiązań systemowych. Projektowała raporty sprzedażowe, raporty analizujące efektywność działań, raporty wykonania budżetu.
  • Specjalizuje się w analizie kosztów działalności.Obecnie niezależny ekspert i doradca firm w zakresie obsługi administracyjnej, korporacyjnej i prawnej, poszukiwania rozwiązań optymalizujących i wprowadzających oszczędności. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawno-organizacyjnej spółek, projektowaniu i wdrażaniu procedur, przygotowaniu i zarządzaniu dokumentacją korporacyjną, wsparciem w prowadzeniu kancelarii przedsiębiorstwa.

Cena:

zgłoszenie do 13.09.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 14.09.2017 - 1 870 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby
 • materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone