Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

Certyfikowany Office Manager

Administrowanie dokumentacją, tworzenie pism, obsługa zamówień, kontraktów, regulaminów - warsztaty organizacyjno-prawne

26-27.03.2018
Warszawa, Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

 Szanowni Państwo!

Kwalifikacje profesjonalnego Office Managera to przede wszystkim umiejętności wspierania w organizowaniu codziennych działań  przełożonych, jak i zdolność do sprawnego zarządzania przepływem informacji, które pojawiają się na linii zarządzający - działy firmy. Wieloaspektowy charakter tego stanowiska wymaga zdolności budowania funkcjonalnych rozwiązań wewnętrznych, które ułatwią i uproszczą korzystanie z danych, informacji i dokumentów w firmie.

Przygotowaliśmy program nastawiony na rozwój wiedzy i umiejętności kierowników biur w taki sposób, aby podczas zajęć rozwijać najbardziej newralgiczne kompetencje. Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu takich elementów praktyki zawodowej jak: dokumentacja, kontrakty, regulaminy, ochrona danych osobowych, autorytet i wizerunek, projekt własnego rytmu dobowego, mindfulness a stres.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Zdobędziesz wiedzę w obszarze specyfiki różnego rodzaju dokumentacji
 • Dowiesz się, w jaki sposób przygotować i aktualizować regulaminy
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
 • Nabędziesz wiedzę związaną z rodzajami umów handlowych oraz kompletowaniem dokumentacji kontraktowej
 • Dowiesz się, jak budować własny rytm dobowy w oparciu o zasoby własne w codziennej pracy
 • Dostaniesz wskazówki dotyczące tego jak używać stresu, aby był energią twórczą
 • Poznasz różnice między mindfulness a stresem i radzeniem sobie w obliczu   wyzwań zawodowych

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu

a.chmielewska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I – 26 marca 2018 r.

09.30-10.00 rejestracja i  powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie zajęć

MACIEJ ZAREMBSKI – Ekspert w zakresie psychologii przywództwa, psychologii zarządzania, psychologii rozwoju kompetencji i diagnozy kompetencji.


AUTORYTET I WIZERUNEK W ORGANIZACJI
Budowanie profesjonalnego wizerunku firmy

 • Triada kompetencji w autoprezentacji – co decyduje o budowaniu wartości siebie i trwałego własnego utrzymywania pozytywnego wizerunku w organizacji?
 • Autorytet w relacjach społecznych i biznesowych (świadome kreowanie relacji)
 • Orientacja wizerunku na klienta zewnętrznego  i wewnętrznego (studia przypadków)
 • Style komunikacji z rozmówcą/rozmówcami – co eksponuje styl i o czym informuje?
 • Gry i pułapki psychologiczne, jako przestroga przerysowanej autoprezentacji – czyli jak nigdy się nie zachowywać?

PROJEKT WŁASNEGO RYTMU DOBOWEGO W PRACY ZAWODOWEJ I KORZYSTANIE Z NIEGO
Jak budować własny rytm dobowy w oparciu o zasoby własne w codziennej pracy?

 • Portfele i portfolio zadań wykonywanych w rytmie dobowym (praca, projekty, terminy)
 • Projektowanie własnego  rytmu dobowego (rytmu pracy zawodowej) w ujęciu zwiększenia efektywności pracy w danym czasie
 • Budowanie planu zmiany działania w czasie w oparciu o zmianę rytmu działania w dobie (działania zawodowego)
 • Podstawowe narzędzia wspierające, jednak nie rozwiązujące problemów zarządzania sobą w czasie
 • Rola narzędzi operacyjnych jako potrzebna, ale nie niezbędna
 • Bycie, działanie i funkcjonowanie bez przepracowania i przytłoczenia obowiązkami
 • Wyzwania w przyszłości związane z Twoją efektywnością pracy w ograniczonym czasie

STRES, WPŁYW I UPODOBANIA NASZEGO UMYSŁU WZGLĘDEM NIEGO                                              
Mindfulness a stres

 • Mindfulness a stres - różnice w radzeniu sobie w obliczu wyzwań zawodowych
 • Zachowania autoagresywne, a mierzenie się ze swoją ciemną stroną
 • Bezsenność, apatyczność, wypalenie, kortyzol, adrenalina – co dalej?
 • Autodestrukcja, siła niszczenia a energia twórcza. Ta sama moc, inny kierunek
 • Kiedy stres dokonuje zniszczeń i jakie mogą być tego efekty?
 • Kiedy nie wolno odcinać się od stresu?
 • Temperament
 • Jak stres zwiększa nasze możliwości, a jak staje się wrogiem naszej wydajności?
 • Kiedy ciało jest gotowe do walki z problemem…
 • Przeżyć to w pełni – inteligencja emocjonalna

16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

DZIEŃ II – 27 marca  2018 r.

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie  zajęć

Ekspert: Romana Pietruk, ekspert prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, bezpieczeństwa umów i danych

PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZOWANIE REGULAMINÓW ORAZ PROCEDUR FIRMOWYCH

W jaki sposób przygotować regulacje organizacji pracy wewnątrz firmy?

 • Regulamin wewnętrzny firmy –  konstrukcja
 • Zastosowanie różnego rodzaju regulaminów
 • Wprowadzanie zmian do regulaminów
 • Ogłaszanie zmian i treści regulaminów
 • Jak tworzyć procedury na zlecenie przełożonych?
 • Dokumenty związane z procedurą
 • Zastosowanie procedur
 • CASE STUDY: Przygotowanie regulaminu
 • CASE STUDY: Konsekwencje złamania zasad zapisanych w regulaminac

TERMINY W SPÓŁCE
Jak zgodnie z prawem liczyć terminy?

 • Terminy administracyjne i cywilne
 • Jak liczymy terminy? Czy sobota jest dniem wolnym od pracy?
 • Terminy zwykłe i zawite
 • Skutki niedochowania terminów na gruncie relacji cywilnych i administracyjnycH

KOORDYNOWANIE PRZEPŁYWU DOKUMENTACJI I  DOSTĘPU DO INFORMACJI W FIRMIE  
Jak organizować wymianę i dostęp do informacji oraz dokumentacji?

 • Uprawnienia i dostęp do informacji w firmie – co reguluje te kwestie i jakich zasad należy przestrzegać?
 • Podpisywanie dokumentów
 • Przepływ informacji w formie elektronicznej i pisemnej – kategoryzacja spraw
 • Udostępnianie dokumentów – co można udostępniać, a czego nie?
 • Elektroniczny obieg dokumentów w firmie, mobilny dostęp do dokumentów
 • CASE STUDY: Błędy w przepływie informacji, skutki uchybień

PRZYGOTOWANIE  I KOORDYNOWANIE DOKUMENTACJI KONTRAKTOWEJ W BIURZE
Jak nadzorować prawidłowy proces zawierania umów i utrzymywania kontaktów z kontrahentami firmy?

 • Określanie przedmiotu umowy
 • Zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron
 • Tajemnica przedsiębiorstwa - kiedy możemy ujawnić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa i komu?
 • Określanie procedur i ich weryfikacja
 • Wzory oświadczeń
 • Formularze, zamówienia czy umowy?
 • Nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych
 • Jak liczyć terminy w umowach?
 • Korzystanie z wzorców umownych - skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
 • Umowa przedwstępna, a umowa ostateczna - warunki i różnice
 • Formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?
 • Ogólne warunki umów
 • Rodzaje umów handlowych i ich zastosowanie
 • CASE STUDY: praca na wzorach umów – analiza kluczowych zapisów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE
Jak zabezpieczać kluczowe informacje dotyczące klientów, pracowników i kontrahentów?

 • Istota danych osobowych przetwarzanych w firmie.
 • Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO)
 • Przyszłość ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście uchwalenia RODO
 • Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki
 • Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
 • Zabezpieczenia organizacyjne, Odpowiedzialność prawna i sankcje

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie otwarte ma formułę warsztatu. Zajęcia stanowią połączenie mini-wykładów, analiz dokumentów i procedur, ćwiczeń, analizy przypadków oraz dyskusji grupowych.

Do udziału w szkoleniu dla firm zapraszamy:

 • Office menedżerów
 • Kierowników biur
 • Kierowników i specjalistów ds. administracji
 • Kierowników sekretariatów
 • Osoby odpowiedzialne za koordynacje pracy biura

Opinie uczestników wcześniejszych edycji szkolenia Certyfikowany Office Manager:

„Szkolenie bardzo interesujące zwłaszcza część związana
z kwestiami prawnymi”. - Izabella Korejwo,  Amcor Flexibles Reflex Sp. z o.o.
„Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Przeprowadzone zgodnie z programem. Prowadzący doskonale przeprowadzali cały program. Z zaangażowaniem odpowiadali na wszystkie pytania uczestników”. -Katarzyna Mizgalska,  Kanlux S.A.
„Szkolenie bardzo interesujące, rzeczowe, na temat, prezentowane w profesjonalny sposób” - Aleksandra Rosa, Piper Wiater sp.k.
"Szkolenie poprowadzone w sposób profesjonalny przez kompetentne osoby. Ciekawe elementy szkolenia
z odniesieniem do poszczególnych uczestników" - Daria Kulis,
KEGAR Sp. z o.o.

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

Maciej Zarembski


  • Psycholog kliniczny, ekspert i badacz zakamarków ludzkiej psychiki, siły nawyków i temperamentu w zakresie czasowego i energetycznego angażowania swoich zasobów. Trener Psychospołeczny, wykładowca uczelni wyższych.
  • Ekspert w zakresie psychologii przywództwa, psychologii zarządzania, psychologii rozwoju kompetencji i diagnozy kompetencji.
  • Pracuje z najwyższą kadrą menedżerską w obszarach zwielokrotniania wydajności bez poczucia przepracowania i przytłoczenia obowiązkami, doskonalenia komunikacji, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie z konfliktem interpersonalnym, ale również udoskonala twórczego myślenia.
  • Certyfikowany Erickson Professional Coach z akredytacją International Coach Federation;
  • Trener Rozwoju z ponad 10 000 godzin szkoleniowych, 600 godzin coachingu indywidualnego, ponad 200 godzin doradztwa i konsultingu biznesowego.
  • Posiada i rozwija bardzo zaawansowaną wiedzę w zakresie regulacji emocji, fizjologicznych aspektów emocji, ekspresji mimicznych; także badań nad osobowością i jej wymiarami (zmienność cech w czasie).

Cena:

zgłoszenie do 09.03.2018 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 10.03.2018 - 1 870 PLN + 23% VAT

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone