Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

ZakupySzkolenia wyjazdoweSzkolenia wyjazdowe

nowosć

Letnia Szkoła Menedżerów Zakupów

Jak poprawić efektywność w zakupach poprzez wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań procesowych oraz organizacyjnych?

10-11.07.2017
Sopot, Hotel Haffner****

Korzyści:

Szanowni Państwo

Co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii funkcjonowania całej firmy. Podobnie, jak w innych dziedzinach, tak i w zakupach dąży się do większej specjalizacji roli zakupowej. Przede wszystkim rola działów zakupów zmienia się z funkcji operacyjnej, kluczowej w utrzymaniu stałości procesów, w działania aktywne, które wspierają np. optymalizowanie kosztów, bardziej precyzyjne docieranie do potrzeb zakupowych, doskonalenie współpracy z dostawcami, zwiększanie dbałości o jakość dostarczanych usług i produktów. Odpowiednie rozeznanie rynku, ocena dostawców, formalizacja współpracy, dokonywanie analiz w celu optymalizacji ryzyka zakupowego wspiera podejmowanie bardziej trafnych decyzji zakupowych.

Zapraszamy do udziału w IV edycji Letniej Szkoły Menedżerów Zakupów w Sopocie, podczas której dowiedzą się Państwo jak poprawić efektywność w zakupach poprzez wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań procesowych oraz organizacyjnych.


Dlaczego warto pogłębiać umiejętności zarządzania zakupami?

 • Racjonalizacja i zwiększenie oszczędności w procedurach i procesach zakupowych
 • Trafniejszy wybór ofert i dostawców
 • Bezpieczniejsze i trwalsze umowy zakupowe
 • Decyzje zakupowe oparte na mierzalnych danych
 • Minimalizacja ryzyka związanego z ponoszeniem strat z tytułu zakupów i utrzymywania zapasów
 • Wykorzystywanie nowych i różnorodnych rozwiązań w zakresie procesu dokonywania zakupów
 • Zwiększenie kontroli realizacji zakupów

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Jak prowadzić politykę zakupową?
 • Jak dążyć do optymalizacji kosztów?
 • Jak sprawnie organizować dokumentację zakupową?
 • W jaki sposób badać rynek dostawców?
 • Jak tworzyć procedury oceny dostawców?
 • Jak zarządzać potrzebami klientów wewnętrznych?
 • Jak przeprowadzić analizę rynku dostawców?
 • Jak rozwiązywać konflikty z dostawcami?
 • Jakie są najlepsze praktyki w zakresie zarządzania relacjami z dostawcami?

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 20

Program:

Dzień I  - 10 lipca 2017 r.

ROLA ZAKUPÓW, DOKUMENTACJA ZAKUPOWA, WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCĄ, ZAKUPOWE KPI, BUDOWANIE ZAPASU

Ekspert: dr Marek Kasperek, praktyk i doradca firm w zakresie  procesów zakupowych, budowania strategii zakupowych i budowania systemów współpracy z dostawcami

9.00 – 9.30
Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć

STRATEGICZNA ROLA ZAKUPÓW JAKO FUNKCJI WSPARCIA W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

 • Redukcja kosztów zakupowych jako proces umożliwiający zmniejszenie kosztów firmy, zwiększenie rentowności, utrzymanie konkurencyjności
 • Aktualne tendencje w zakupach
 • Podstawowe zadania i rola „zakupów” w organizacji - ewolucja podejścia do roli zakupów
 • Powiązanie zakupów ze strategią ogólną firmy
 • Wpływ zakupów na inne strategiczne obszary firmy/ współpraca z innymi obszarami firmy,
 • Rola i reputacja zakupów w organizacji
 • Efektywna współpraca wewnątrz organizacji

JAK OPRACOWAĆ DOKUMENTACJĘ, KTÓRA PRZYSPIESZA, UJEDNOLICA I UPRASZCZA REALIZACJE ZADAŃ ZAKUPOWYCH?

 • Strategia zakupowa
 • Procedura zakupowa
 • Procedura oceny dostawców
 • W jaki sposób przygotować/udoskonalić instrukcję zakupową?
 • Inne dokumenty warunkujące oszczędności w zakupach
 • Warsztat – Zbieranie źródeł do strategii

ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPU

 • System informacji na potrzeby zakupu, wykorzystanie Internetu w zakupie
 • Fazy procesu zakupu
 • Prognozowanie zapotrzebowania
 • Audyt i ocena i kwalifikacja dostawców
 • Kontrola realizacji umów dostawy

 POLITYKA WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ

 • Umowa dostawy, umowy ramowe
 • Zastosowanie RFI i RFQ
 • Arkusz standardowej odpowiedzi ofertowej
 • Parametryczna ocena ofert – PEO
 • Całkowity koszt nabycia i posiadania – CKN i TCO
 • Formalizacja zasad współpracy z dostawcą – klauzule INCOTERMS

POSZUKIWANIE NOWYCH RYNKÓW ZAOPATRZENIA

 • Tworzenie procedur wyszukiwania nowych dostawców
 • Wykorzystywanie anonimowych adresów mailowych
 • Wyszukiwanie potencjalnych dostawców w internecie

TWORZENIE ZAPASU BEZPIECZEŃSTWA I MAGAZYNOWANIE

 • Tworzenie struktury przechowywanych zapasów
 • Budowanie zapasu
 • Tworzenie zapasu bezpieczeństwa (safety stock)

CELE ZAKUPÓW – ZAKUPOWE KPI

 • Cele operacyjne
 • Cele strategiczne
 • Matryca celów
 • Kontrola i pomiar celów

16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia


Dzień II  - 11 lipca 2017 r.

ANALIZA RYNKU I ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z DOSTAWCAMI

Ekspert: Łukasz Mazurowski, ekspert procesów zakupowych, optymalizacji kosztów oraz usprawnień organizacyjno-procesowych, Partner Zarządzający PROFITIA Management Consultants, Prezes Zarządu wiodącego operatora Grup Zakupowych BATNA Group

8.30 – 9.00
Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie zajęć

WPROWADZENIE – JAK PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ RYNKU DOSTAWCÓW

 • Co powinno być przedmiotem badania rynku dostawców?
 • Ustrukturyzowane podejście do analizy rynku 

ANALIZA RYNKU  I WYBÓR ODPOWIEDNICH DŹWIGNI ZAKUPOWYCH

 • Podstawowe typy rynków
 • Miary do analizy rynku (STEEPLE, Model 10C Carter’a)
 • Poziomy konkurencji na rynku dostawców
 • Plan wyboru oferty
 • Outsourcing vs Insourcing
 • Podejścia do wyboru oferty
 • Wybór odpowiedniej dźwigni zakupowych

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z DOSTAWCAMI – DEFINICJE I RODZAJE RELACJI

 • Definicje Zarządzania Relacjami z Dostawcami (Supplier Relationship Management - SRM)
 • Wyzwania związane z brakiem SRM
 • Spektrum relacji z dostawcami
 • Korzyści z dobrych relacji biznesowych

OPTYMALNY DOBÓR RELACJI BIZNESOWEJ Z DOSTAWCAMI

 • Model preferencji wykonawcy
 • Macierz Kraljica

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW Z DOSTAWCAMI

 • Metody rozwiązywania sporów
 • Arbitraż
 • Zalety i wady sporów sądowych

WPROWADZANIE NOWYCH DOSTAWCÓW

 • Proces integracji dostawców
 • Etapy rozwoju współpracy z dostawcami
 • Mierzenie wyników w trakcie wdrożenia

NAJLEPSZE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z DOSTAWCAMI

 • Jak wyglądają najlepsze praktyki w SRM
 • Zabezpieczenie odpowiednich zasobów do wdrożenia SRM
 • Mechanizm przejścia z zarządzania umowami do zarządzania relacjami z dostawcami
 • Wymiary wdrażania SRM
 • Podejście do budowania relacji z monopolistami
 • Rozwój dostawców

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Ćwiczenia, analizy przykładów biznesowych, narzędzi zakupowych mają wspierać uczestników w budowaniu nowych kompetencji zawodowych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów
 • Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Kierowników Zaopatrzenia
 • Kierowników Organizacji i Logistyki
 • Kierowników działów logistyki
 • Kierowników produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów

Eksperci:

dr Marek Kasperek



 • Doktor zarządzania, specjalista w zakresie zakupów, systemów logistycznych oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Stażysta brytyjskich przedsiębiorstw w ramach programu TEMPUS
 • Autor licznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Zaangażowany w realizację programu Tempus (1995-1998). Od 2000 Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony trener i twórca szkoleń
 • Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • Wykładowca w Katedrze Logistyki SGH.

Łukasz Mazurowski



 • Ekspert procesów zakupowych, optymalizacji kosztów oraz usprawnień organizacyjno-procesowych, Partner Zarządzający PROFITIA Management Consultants, Prezes Zarządu wiodącego operatora Grup Zakupowych BATNA Group
 • Posiada 10.letnie doświadczenie w usprawnieniach zakupowych, budowie nowych organizacji zakupowych, usprawnianiu efektywności procesów, organizacji i narzędzi zakupowych wiodących firm środkowoeuropejskich w tym firm energetycznych, paliwowych, instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych oraz instytucji publicznych, interim manager, konsultant, ekspert. Specjalizuje się w: Sourcingu, zakupach grupowych, strategii zakupowych.
 • Doświadczenie zdobywał w Accenture, gdzie zajmował się obsługą polskich i międzynarodowych klientów z Sektora surowców naturalnych/energii/ropy/gazu. W A.T. Kearney, jako menedżer realizował projekty w zakresie optymalizacji zakupów. W Chinach prowadził własną działalność gospodarczą.
 • Prowadził projekty zakupowe mające przede na celu: poprawę efektywności w zakupach poprzez wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań procesowych oraz organizacyjnych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Zarządzanie i Marketing , University of Mainz, Polsko – Niemieckie Forum Akademickie; Swedish Institute Management Program – Swedish Institute Stockholm.
 • Wykładowca w Katedrze Logistyki SGH.

Cena:

zgłoszenie do 20.06.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 21.06.2017 - 2 470 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym      295  PLN netto +  23% VAT
1-osobowym      540  PLN netto + 23% VAT

(wskaż w formularzu terminy noclegów)

Ilość miejsc w promocji ograniczona.
*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 2470 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone