Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

nowosć

Prawo Pracy 2020 w praktyce i orzecznictwie

Kompendium skutecznych praktyk dla menedżerów

26.02.2020
Warszawa, Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A

Korzyści:

Rok 2019 przyniósł wiele ważnych zmian w zakresie prawa pracy. W kolejnym, 2020 r., będzie podobnie.

Dowiedz się w oparciu o najnowsze orzecznictwo i praktykę prawną:

 • jak sprawnie i skutecznie dyscyplinować pracowników,
 • jak efektywnie zatrudniać pracowników z perspektywy firmy i działu HR,
 • jak zabezpieczyć firmę przed roszczeniami o mobbing i  dyskryminację,
 • jak nakładać „budżety” i „cele do wykonania”, aby nie naruszać przepisów prawa,
 • jaka jest odpowiedzialność kadry kierowniczej za stosowanie przepisów o czasie pracy i dot. urlopów
 • jak poprawnie i efektywnie dla spółki rozwiązać umowę o pracę?
 • jak postępować z byłymi pracownikami, którzy swoim zachowaniem narażają dotychczasowego pracodawcę na szkody.

Zapraszamy do rezerwacji miejsc!

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
a.chmielewska@langas.pl

Program:

9.00 Rejestracja
9.30 Rozpoczęcie zajęć

Najważniejsze zmiany w prawie pracy 2019 r. i planowane na rok 2020 – poznaj nowości, przygotuj się na zmiany!

Odpowiedzialność pracowników zajmujących się sprawami personalnymi w firmie

 • Czy odpowiadam i w jakim zakresie?
 • Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością?
 • Jak powinno wyglądać moje pełnomocnictwo ds. kadrowych?

Sprawne zarządzanie i skuteczne dyscyplinowanie pracowników

 • Tylko kara upomnienia i nagany - jakie zmiany w przepisach spowodowały, że nie jest to skuteczne narzędzie?
 • Jakie inne narzędzia z kodeksu pracy pozwalają na domaganie się najwyższej jakości pracy? – praktyczne rady
 • Co zrobić, gdy podwładni nie wykonują należycie swoich obowiązków?- jak przepisy i orzecznictwo nam pomagają?

Zasady efektywnego zatrudnienia pracowników z perspektywy spółki i działu HR (działu kadr i płac) - wytyczne zgodne z przepisami prawa pracy

 • Prawidłowy  przebieg  rozmowy  kwalifikacyjnej  - jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać?(case study)
 • Jakich dokumentów i w jaki sposób żądać od kandydata do pracy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?
 • Propozycja listu intencyjny czy umowy przedwstępnej? (case study)
 • Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę do potrzeb pracownika i pracodawcy. Wskazujemy poprawne „miejsce pracy”.
 • Zmieniamy adres firmy – poznajemy możliwe konsekwencje (case study)
 • Rozpatrujemy możliwość zawarcia umowy cywilnej – w tym m.in.: umowa zlecenia a umowa o dzieło - różnice i podobieństwa, zasady zawierania i rozwiązywania umów, możliwość zastosowania różnych umów w konkretnych przypadkach
 • Wskazanie konkretnych klauzul umownych w umowach o pracę oraz w umowach cywilnoprawnych (case study)

Zabezpiecz firmę przed roszczeniami o mobbing i dyskryminację

 • Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu i inne zagadnienia (case study)
 • Jak należy kształtować w spółce relacje pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia zachowań związanych z dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem?
 • Czy jest jakaś możliwość różnicowania wynagrodzeń pracowników wykonujących tę samą pracę?
 • Czy z naszego regulaminu wynagradzania może wynikać dyskryminacja płacowa?

Obowiązki pracownika. Budżety i cele – legalne czy nie?

 • Dyspozycyjność i podporządkowanie – co robić, gdy: pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe, gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu, gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych.  Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków? i inne. zagadnienia (case study)
 • Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji (case study)
 • Należyta staranność pracownika – gdy pracownik nie osiąga założonych wyników pracy (case study.)
 • Jak nakładać „budżety” i „cele do wykonania”, aby nie naruszać przepisów prawa?

Odpowiedzialność kadry kierowniczej za stosowanie przepisów o czasie pracy

 • Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy i systemy czasu pracy
 • Doba pracownicza i skutki podwójnego rozpoczynania pracy w tej samej dobie pracowniczej
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy - przypadki umożliwiające niezachowanie odpoczynku i zasady rekompensowania skróconego odpoczynku
 • Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • Praca w niedziele i święta – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna?
 • Podróż służbowa, a czas pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych lub w dniach wolnych
  • Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych
  • Przekroczenie dobowej i tygodniowej normy czasu pracy – zasady  rekompensowania (czas wolny, dodatek do wynagrodzenia)
  • Praca w sobotę lub dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – zasady rekompensowania
  • Praca w niedziele i święta – zasady rekompensowania

Odpowiedzialność kadry kierowniczej za stosowanie przepisów dot. urlopów

 • Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy i co dalej … Poradnik jak postępować z pracownikami powracającymi ww. urlopów
 • Planowanie urlopów wypoczynkowych
 • Zasady udzielania
 • Odwoływanie i przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych

Zakończenie współpracy z pracownikiem

 • Jak poprawnie i efektywnie dla spółki rozwiązać umowę o pracę?
 • Formułowanie przyczyny wypowiedzenia – gdy utracone zostało zaufanie do pracownika, gdy pracownik często choruje. Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i na tej podstawie rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań (case study)
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Co zrobić, gdy: pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie, gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia, gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia,… i inne sytuacje. (case study)
 • Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – gdy pracownik nie odbiera korespondencji (case study)
 • Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study)

Po rozwiązaniu umowy o pracę…

 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej … (case study)
 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów… (case study)
 • Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę…(case study)
 • Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa… (case study)

Konsultacje indywidualne

16.30  Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie adresowane do:

 • Menedżerów, Dyrektorów zarządzających
 • Kierowników działów, dyrektorów, prezesów
 • Menedżerów działów personalnych
 • Osób odpowiedzialnych za politykę personalną firmy
 • Liderów zespołów

Z przyjemnością zorganizujemy też to szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Twoich potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Eksperci:

mec. Monika Drab - Grotowska


  • Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli
   Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.
  • Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

Cena:

zgłoszenie do 05.02.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 06.02.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT