Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe

05.12.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy program, którego głównym celem jest stworzenie długoterminowego systemu oszczędzania na emeryturę.  Już od 1 stycznia 2020 roku  każda firma zatrudniająca od 50 do 249 osób będzie zobowiązana do wprowadzenia nowych rozwiązań. Pracodawców czeka więc prawdziwa rewolucja. Jak się do niej przygotować?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznasz zasady funkcjonowania PPK i przygotujesz się na wdrożenie programu w swojej firmie.

Kluczowe zagadnienia w szkoleniu:

 • nowe ustawowe wymagania w zakresie PPK względem pracodawcy
 • finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych
 • zwrot środków zgromadzonych w PPK
 • fundusz inwestycyjny, koszty, nadzór
 • odpowiedzialność, sankcje

Zapraszam do rezerwacji miejsc!

Z przyjemnością zorganizujemy też to szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
a.chmielewska@langas.pl

 

Program:

9.00 – 09.30 - Rejestracja, kawa, herbata
09.30 - Rozpoczęcie szkolenia

Pracownicze plany kapitałowe

 • rola PPK i zasady tworzenia PPK
 • zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych
 • zawieranie umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK


Finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych

 • wpłaty dokonywane do PPK
 • finansowanie wpłaty podstawowej
 • wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający
 • wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK
 • zmiana deklaracji przez uczestnika PPK
 • termin dokonania wpłat
 • wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK


Zwrot środków zgromadzonych w PPK

 • podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
 • podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK
 • rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK
 • wypłata i wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK
 • gdy uczestnik PPK zrezygnował z oszczędzania w PPK
 • świadczenie małżeńskie, poważne zachorowanie


Fundusz inwestycyjny, koszty, nadzór

 • fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK
 • koszty zarządzania PPK
 • nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 • wyznaczona instytucja finansowa
 • ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • portal PPK
 • łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w których lokowane są środki gromadzone w PPK oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami
 •  

Odpowiedzialność, sankcje

 • rozstrzyganie sporów
 • niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 • brak wpłat, brak zgłoszenia, brak dokumentacji
 • nakłanianie do rezygnacji z PPK
 • nieuprawniona wypłata wynagrodzenia


16.30 - Zakończenie szkolenia

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

więcej

Cena:

zgłoszenie do 15.01.2019 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 16.01.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw

Cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT.

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone