Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

nowosć

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Kompendium w zakresie praktycznego wdrożenia zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2020

30.01.2020
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo

W dniu 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W związku z tym każda firma musi zatroszczyć się o wprowadzenie zmian w zakresie procedury obiegu dokumentacji finansowej, nowych, obowiązkowych zapisów do umów sprzedaży oraz ogólnych warunków zakupu i sprzedaży.

Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych stanowi rewolucję dla działów księgowych, działów umów, działów zakupów, działów sprzedaży, biur zarządów oraz działów prawnych.

Jakie obostrzenia miedzy innymi wprowadza ustawa?

 • wzrost z 40 do 100 euro opłaty za opóźnienie z zapłatą za fakturę
 • wyższe odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
 • administracyjne kary pieniężne do kwoty 50 000 000 euro
 • możliwość odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z powodu zbyt długiego terminu płatności
 • nieważność niektórych zapisów w już istniejących umowach, jak również konieczność aneksowania dotychczasowych zapisów umów
 • nowe postępowanie administracyjne prowadzone przez UOKiK wobec przedsiębiorców w zakresie opóźniania się w płatnościach
 • konieczność przygotowywania nowych rocznych sprawozdań przez część przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do udziału w zajęciach wielostronnie ujmujących najbardziej drażliwe elementy związane z wprowadzonymi zmianami.

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska

Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

9.30 rejestracja i powitalna kawa, herbata
10.00 rozpoczęcie szkolenia

Wstęp do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 • Przyczyna uchwalenia ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • Uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych
 • Do kogo stosujemy przepisy ustawy? Kto jest wyłączony ze stosowania ustawy?
 • Definicje ustawowe m.in.: odsetki, świadczenie pieniężne, duży przedsiębiorca, podmiot leczniczy, itd.
 • Jakie działania należy podjąć w spółce/ instytucji celem wdrożenia ustawy?

Rodzaje odsetek i ich zastosowanie

 • Odsetki ustawowe kapitałowe i za opóźnienia
 • Odsetki maksymalne kapitałowe i za opóźnienia
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku przedsiębiorców
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku podmiotu leczniczego
 • Case study  - okres przedawnienia dochodzenia odsetek i innych roszczeń
 • Case study  - wysokość odsetek w zależność okresu w jakim świadczenie stało się wymagalne

Zapisy w umowach i ogólnych warunkach

 • Nieważność z mocy prawa części zapisów w dotychczasowych umowach i ogólnych warunków
 • Nowe, obowiązkowe zapisy i oświadczenia w umowach i ogólnych warunkach
 • Brak możliwości powołania się przeciwko wierzycielowi na jego oświadczenie
 • Postanowienia umowne rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela
 • Zrzeczenie się roszczeń wynikających z ustawy
 • Case study - jak poprawnie wprowadzić zapisy w zakresie odsetek do umów lub ogólnych warunków?
 • Case study – zapisy w umowach zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy – skutki prawne

Terminy zapłaty

 • Jakie terminy zapłaty mogą byś stosowane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • Maksymalny termin zapłaty dopuszczalny przez ustawę
 • Od kiedy liczymy termin płatności? Ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku
 • Harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego
 • Nowe uprawnienie wierzyciela - odstąpienie od umowy albo wypowiedzenia umowy z powodu zbyt długiego terminu płatności
 • Zbadanie towaru lub usługi a termin płatności
 • Termin płatności rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

 • Nowa wysokość rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – nawet 100 euro
 • Dodatkowe żądania zwrotu przez wierzyciela poniesionych kosztów odzyskiwania należności
 • Czy roszczenie w zakresie rekompensaty można zbyć?
 • Case study – wysokość rekompensaty w zależności od okresu powstania wymagalności i wysokości należności

Nowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorców

 • Którzy przedsiębiorcy zobowiązani są do corocznego przygotowania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych?
 • Termin sporządzenia i przekazania sprawozdania na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Sprawozdanie – forma i jakie dane zawiera?
 • Sprawozdanie - podanie do publicznej wiadomości

Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych – konsekwencje

 • Jak należy rozumieć pojęcie „nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych”?
 • Postępowanie UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych -  wszczęcie, przebieg, uprawnienia podmiotu kontrolującego, itd.
 • Nowe obowiązki kontrolowanego w czasie kontroli
 • Współpraca UOKiK i Krajowej Administracji Skarbowej
 • Administracyjna kara pieniężna nakładana na przedsiębiorcę - do 50 000 000 euro
 • Nowe przepisy w zakresie odpowiedzialności karnej

16.30 zakończenie szkolenia

Metody:

Metodologia:

Szkolenie nastawione jest na zagadnienia praktyczne. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe elementy związane z terminami zapłat w transakcjach handlowych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy. Ekspert poprzez wykłady oraz dyskusje  szczegółowo pogłębi tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i regulacji prawnych.


SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy.  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

więcej

Cena:

zgłoszenie do 09.01.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 10.01.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone