Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieBiuro Zarządu i Prawo

nowosć

VI Forum Działów Administracji

Praktyki - inspiracje - nowoczesne rozwiązania

26-27.11.2018
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w VI Forum Działów Administracji, corocznego spotkania Dyrektorów i Menedżerów Administracyjnych w firmach. Tematyka, która będzie przedstawiana podczas VI edycji Forum to odpowiedź na potrzeby rozwoju wiedzy praktycznej w szerokim spektrum działań, które na co dzień Państwo realizują.

Zagadnienia jakie przygotowaliśmy są zróżnicowane, dlatego mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie wśród nich rozwiązania, najbardziej odpowiadające potrzebom swojej organizacji.

Podczas Forum zostaną poruszone m.in. tematy:

 • Kluczowe zmiany jakie weszły w życie 4.09.2018 r. dotyczące zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • Open space a jakość pracy
 • Praca w biurze, home office a może praca w podróży
 • Trudne sytuacje, trudne decyzje w dziale administracji
 • Savoire – vivre na open space
 • Odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna za dokumentację w firmie
 • Praktyczne wykorzystanie umów najmu dla firm
 • NISKI koszt, SZYBKA zmiana, DUŻY efekt czyli jak zmienić open space w kreatywną i przyjazną pracownikowi przestrzeń
 • Empatia w pracy działów administracji
 • Samochód służbowy, car sparing a może taksówka?

Podczas spotkania, które jednoczy środowisko profesjonalistów zarządzania procesami administracyjnymi, zaproponujemy najnowsze, ciekawe i skuteczne rozwiązania funkcjonujące w Polsce i na świecie. 

Dlaczego organizujemy forum działów administracyjnych?

 • Chcemy tworzyć i promować platformę wymiany doświadczeń w środowisku dyrektorów i menedżerów odpowiedzialnych za administrację
 • Chcemy wspierać w dążeniu do tworzenia lepszych rozwiązań i decyzji w ramach swoich kompetencji
 • Chcemy pokazać możliwości wykorzystania narzędzi i technik optymalizujących pracę administracji
 • Chcemy wzmocnić wiedzę w budowaniu bardziej funkcjonalnych i wydajniejszych procesy i procedury w organizacji
 • Chcemy inspirować do  poszukiwania nowych rozwiązań

Program:

26.11.2018 r. DZIEŃ I

09.30-10.00 Powitalna kawa, rejestracja

10.00 - 11.00 OPEN SPACE'SIE DAJ ŻYĆ - OPEN SPACE A JAKOŚĆ PRACY

 • Open space vs. open space
 • Oczami szefa i pracownika
 • Czy problem leży tylko w aranżacji?
 • 3 grzechy główne open space’u
 • House rules – klucz do sukcesu w codziennym życiu biura

 MAŁGORZATA MICHALCZYK  - Dyrektor Dział Administracji, Colliers International
SYLWIA PĘDZIŃSKA - Senior Partner, Dyrektor Workplace Innovation, Colliers International
     

11.00 – 11.15 Kwadrans towarzyski

11.15 – 12.00 PRACA W BIURZE, HOME OFFICE A MOŻE PRACA W PODRÓŻY

 • Jak zmienia się współczesny rynek pracy i jakie wyzwania stawia przed organizacjami?
 • Dlaczego atrakcyjne biuro już nie wystarcza i dlaczego kultura organizacyjna jest tak ważna?
 • Biuro „w drodze” – nowy trend, wygoda czy potrzeba? Czy globalna łączność i sieci mikro-biur wpłyną na styl pracy?

RENATA ZWIERZYK – Office Manager w CBRE Sp. z o.o.

12.00 – 12.45 SAMOCHÓD SŁUŻBOWY, CAR SHARING A MOŻE TAKSÓWKA? JAK WYPRACOWAĆ OPTYMALNE ROZWIĄZANNIE DLA PRACODAWCY I SATYSFAKCJONUJĄCE DLA PRACOWNIKA?

 • 3 podstawowe formy użytkowania samochodu służbowego
 • Samochód jako benefit
 • Samochód jako motywator
 • Car sharing i jego praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwie
 • Taksówka zbędny koszt czy niezbędne rozwiązanie
 • Policzmy to – czyli jakie koszty generuje każde rozwiązanie
 • Odwieczny problem – tniemy koszty czy motywujemy Pracownika
 • Propozycja optymalnego rozwiązania
 • Pytania i odpowiedzi – dyskusja     

TOMASZ RUDYK, RudykON Sp. z o.o.
MARIUSZ STASIŃSKI, FleetON.pl

12.45 – 13.45  Przerwa lunchowa
 
13.45 – 15.15 TRUDNE SYTUACJE, TRUDNE DECYZJE W DZIALE ADMINISTRACJI

 • Zanim nastanie kryzys – czy jesteś przygotowany?
 • Jaka jest twoja jakość  emocjonalna i jaki ma wpływ na twoją efektywność?
 • Samoocena i samoświadomość – czy wiesz co jest twoją kluczową kompetencją?
 • Wpływ kluczowej kompetencji na umiejętność działania w stresie
 • Stres w twoim życiu – co z nim robisz i jak bardzo się oszukujesz, że umiesz nim zarządzać?
 • Czy wiesz w czym jesteś najlepszy? auto diagnoza/ćwiczenie
 • Budowa zaufania w grupie objętej sytuacją kryzysową
 • Dlaczego praca zespołowa idzie jak po grudzie, zwłaszcza w trudnych sytuacjach?

TOMASZ PIOTR SIDEWICZ - Uznawany za jednego z najlepszych w Polsce ekspertów w dziedzinie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu

15.15 – 15.30 Kwadrans towarzyski

15.30 – 16.15 PRZEDSZKOLE PRZY BIURZE – FANABERIA CZY KONIECZNOŚĆ?

16.00 – 16.15 Kwadrans towarzyski

16.15-17.45 SAVOIRE – VIVRE NA OPEN SPACE

 • Open Space jako „open people” - co to znaczy w ujęciu norm społecznych i kryteriów regulujących funkcjonowanie w środowisku open?
 • Wielu „właścicieli” jednej przestrzeni - zawodowe życie w grupie w kontekście psychologicznych mechanizmów zachowań
 • „Ekspercka” obserwacja - czyli co robią ludzie w środowisku open, gdy nie są świadomi tego, co robią?
 • Przepis na bycie etykietowanym i stygmatyzowanym przez innych w sytuacjach objawiania dobrowolnych norm własnych i zachowań podczas pracy w open space
 • Ja i Nie-Ja, czyli na ile pozwalamy sobie na prywatę a na ile na zawodostwo?
 • Czy „open” jest bardziej „open” w rozwoju kompetencji psychospołecznych, czy raczej nie?
 • Gdy pragniesz dobrze wypaść lub dobrze się zachowywać - podobieństwa i różnice, jednak przede wszystkim, co warto robić?

Będzie z humorem, ale i merytorycznie, zagadkowo z jednoczesnym postawieniem sprawy, jak jest (…). Będzie ciekawie, ale też zaskakująco. To wszystko na podstawie przykładów, pytań, hipotez i prowokujących twierdzeń.

MACIEJ ZAREMBSKI – trener mentalny, psycholog kliniczny i rozwojowy, ekspert i badacz zakamarków ludzkiej psychiki, siły nawyków i temperamentu w zakresie czasowego i energetycznego angażowania swoich zasobów.

ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI

27.11.2018 r. DZIEŃ II

08.30-09.00 powitalna kawa, rejestracja
09.00-10.30 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA, CYWILNA I KARNA ZA DOKUMENTACJĘ W TYM ZMIANY Z 4.09.2018 R. W USTAWIE O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI – NOWE OBOWIĄZKI!!!

 • KLUCZOWE ZMIANY jakie weszły  w życie w dniu 04.09.2018 r. - bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w umowach - zarówno z kontrahentami jak i pracownikami oraz konieczne zmiany w regulaminach
 • Brak ustawowego 3 - letniego okresu ochrony informacji poufnych powierzonych pracownikom
 • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa i jej ochrona - obowiązki pracodawców: wdrożenie regulaminów postępowania z informacjami poufnymi, odpowiednia komunikacja z pracownikami w zakresie zasad ochrony poufności
 • Odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji w wersji pisemnej i elektronicznej
 • Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację,
 • Udostępnianie informacji
 • Odpowiedzialność prawna za udostępnianie dokumentacji archiwalnej
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych typów dokumentów oraz do treści w nich zawartych
 • Rola kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ochrony dokumentów

MEC. ANNA ADAMCZYK  - Ekspert prawa gospodarczego, cywilnego i prawa pracy. Zajmuje się doradztwem dla spółek prywatnych i tych dopuszczonych do obrotu na Warszawskiej GPW

10.30 – 10.45 kwadrans towarzyski

10.45 – 11.45 PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE UMÓW NAJMU DLA FIRM 

 • Umowy pre-lease, czyli na co zwrócić szczególną uwagę podpisując umowę najmu zanim inwestycja zostanie sfinalizowana?
 • Umowy zawierane na czas określony i na czas nieokreślony – wskazówki dla najemcy i wynajmującego
 • Ograniczenia możliwości rozwiązania umowy najmu – podstawy umowne i ustawowe
 • Najczęstsze błędy i niedopatrzenia w umowach najmu

11.45 – 12.45 SZYBKA zmiana – WIELKI efekt… czyli jak zmienić open space w kreatywną i przyjazną pracownikowi przestrzeń!

 • Jesteście zdecydowani na zmianę. Od czego zacząć? Co wziąć pod uwagę?
 • „Zrób to sam” czy specjalista? Rola architekta, project managera i dostawcy w procesie zmiany
 • Budżet: jak go stworzyć i na czym się skupić? Pułapki i zagrożenia optymalizacji
 • Co odmieni Wasze biuro i stworzy klimatyczną przestrzeń
 • Realizacja czyli praktyczne porady i wskazówki jak przeżyć "aranżację" w funkcjonującym biurze

MARIUSZ WYSOCKI – projektant i project manager, IFF Architects Sp. z o.o.

12.45 – 13.00 kwadrans towarzyski

13.00-14.30  EMPATIA W PRACY DZIAŁÓW ADMINISTRACJI

Sztuka słuchania z empatią polega na uważnym wsłuchiwaniu się w uczucia i potrzeby drugiej osoby, bez oceniania, dawania rad i pocieszania. Wydaje się to proste, jednak w trakcie słuchania można napotkać kilka pułapek związanych głównie z potocznym rozumieniem empatii. Dowiedz się, jaka jest definicja empatii według Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC), jak ją okazywać oraz jakich błędów warto unikać by zwiększyć porozumienie i jakość współpracy. Podczas wystąpienia poznasz proste narzędzia przydatne podczas słuchania oraz korzyści z wykorzystania empatycznego słuchania w różnych obszarach życia (zawodowego i osobistego). Zobacz, jak wielką rolę w codziennym życiu odgrywa umiejętność skupienia się w pełni na drugim człowieku i jak to się robi!

 • Empatia według Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC).
 • Bariery w słuchaniu, czyli czego unikać.
 • Odróżnianie uczuć od myśli oraz potrzeb od strategii.
 • Proste narzędzia przydatne podczas słuchania, takie jak słuchanie w ciszy, zgadywanie uczuć i potrzeb oraz cztery kroki NVC.
 • Cztery rodzaje reakcji na to, co słyszymy.
 • Empatia dla siebie.
 • Korzyści z wykorzystania empatycznego słuchania w różnych obszarach życia (zawodowego i osobistego).

Magdalena Malinowska, Empathic Way

14.30 – 15.15 obiad

ZAKOŃCZENIE II DNIA KONFERENCJI

Metody:

OPINIE UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLEŃ DLA ADMINISTRACJI:
„Profesjonalnie i rzetelnie przedstawiony materiał, jakiego oczekiwałem.” – opinia anonimowa
„Szkolenie interesujące, kompetentni wykładowcy.” – Mariusz Frelichowski, Spółka Wodna KAPUŚCISKA Oczyszczalnia Ścieków
„Dużo cennych informacji. Czytelne przekazanie wiedzy. Profesjonalizm.”– Dorota Bujwid, Suszarnia Warzyw JAWORSKI S.j.
„Bardzo przydatne w mojej pracy. Doskonali eksperci.” – Dolores Rafińska, CHIESI Poland Sp. z o.o.
„Szkolenie ze względu na przygotowanie i profesjonalizm osób prowadzących na bardzo  wysokim poziomie, chętnie się słucha” – Barbara Szulc, AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
„Profesjonalnie, bardzo przystępnie” – Magdalena Anczewska, AVON
„Profesjonalne – jasno i rzeczowo prowadzone wykłady. Wiele cennych informacji i sugestii do wykorzystania” – Barbara Janczak, Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o.
„Interesujący program szkolenia. Bardzo merytoryczne” – Dominika Ciara, DSSE Sp. z o.o.
„Szkolenie bardzo konkretne, bardzo przydatne!” – opinia anonimowa

Cena:

zgłoszenie do 29.10.2018 - 1670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 30.10.2018 - 1970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at the Tides, ul. Wioślarska 8

Patroni:

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone