Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoLeadership

Letnia Szkoła Office Menedżera

Certyfikowane warsztaty kluczowych kompetencji office menedżera

04-06.07.2018
Sopot, Hotel Haffner****

Korzyści:

Szanowni Państwo

Z badań wynika, że stanowisko Office Managera wymaga największej gotowości multizadaniowej, nadaje rytm
i charakter pracy w biurze. Odciąża również kluczowe stanowiska managerskie oraz  przekłada się na sprawne funkcjonowanie całej firmy. Współczesny Office Manager to osoba, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biura i gwarantuje pracownikom bezproblemowe wykonywanie obowiązków zapewniając im odpowiednie warunki pracy.

Zapraszamy do udziału w certyfikowanych warsztatach: Letnia Szkoła Office Menedżera –  zaawansowanym seminarium skierowanym przede wszystkim do osób zajmujących się kompleksową obsługą biura i procesów biurowych. Przygotowaliśmy program nastawiony na rozwój wiedzy i umiejętności kierowników biur w taki sposób, aby podczas zajęć rozwijać najbardziej newralgiczne kompetencje.

Podczas szkolenia poruszymy zagadnienia:

 • Jak koordynować przepływ informacji i dokumentacji w firmie?
 • W jaki sposób przygotować/aktualizować procedury i regulaminy w firmie?
 • Jak koordynować dokumentację kontraktową?
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych w firmie?
 • Jak zgodnie z prawem liczyć terminy w spółce?
 • „Szczupłe” biuro, czyli wykorzystanie metody Lean Office w systematyzowaniu i standaryzacji pracy office  menedżera
 • Jak eliminować marnotrawstwo w biurze? - sprawdzone japońskie metody walki z marnotrawstwem
 • Zastosowanie metody 5s w pracy office managera
 • Mapowanie procesów w pracy w celu optymalizacji działań
 • Co decyduje o skuteczności krótkiej prezentacji?
 • OBT - outcome base thinking – powiedz to w 90 sekund
 • Pobudzanie  potencjału innowacji w zespole/organizacji
 • Czego możemy nauczyć się od 5-cio latków?
 • Meandry twórczego podejścia do pracy i życia – koncepcja design thinking
 • Dlaczego i w jaki sposób wspierać proces grupowy w zespole, aby zwiększyć potencjał twórczy?

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska

Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 20

Program:

DZIEŃ I – 4 lipca 2018 r. (środa)

REGULAMINY, OCHRONA DANYCH, PRZEPŁYW DOKUMENTACJI, KONTRAKTY HANDLOWE

Ekspert:  Romana Pietruk

09.30-10.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie zajęć

PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZOWANIE REGULAMINÓW ORAZ PROCEDUR FIRMOWYCH
W jaki sposób przygotować regulacje organizacji pracy wewnątrz firmy?

 • Regulamin wewnętrzny firmy –  konstrukcja
 • Zastosowanie różnego rodzaju regulaminów
 • Wprowadzanie zmian do regulaminów
 • Ogłaszanie zmian i treści regulaminów
 • Jak tworzyć procedury na zlecenie przełożonych?
 • Dokumenty związane z procedurą
 • Zastosowanie procedur
  •    CASE STUDY: Przygotowanie regulaminu
  •    CASE STUDY: Konsekwencje złamania zasad zapisanych w regulaminach

TERMINY W SPÓŁCE
Jak zgodnie z prawem liczyć terminy?

 • Terminy administracyjne i cywilne
 • Jak liczymy terminy? Czy sobota jest dniem wolnym od pracy?
 • Terminy zwykłe i zawite
 • Skutki niedochowania terminów na gruncie relacji cywilnych i administracyjnych

KOORDYNOWANIE PRZEPŁYWU DOKUMENTACJI I  DOSTĘPU DO INFORMACJI W FIRMIE
Jak organizować wymianę i dostęp do informacji oraz dokumentacji?

 • Uprawnienia i dostęp do informacji w firmie – co reguluje te kwestie i jakich zasad należy przestrzegać?
 • Podpisywanie dokumentów
 • Przepływ informacji w formie elektronicznej i pisemnej – kategoryzacja spraw
 • Udostępnianie dokumentów – co można udostępniać, a czego nie?
 • Elektroniczny obieg dokumentów w firmie, mobilny dostęp do dokumentów
  •    CASE STUDY: Błędy w przepływie informacji, skutki uchybień

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE
Jak zabezpieczać kluczowe informacje dotyczące klientów, pracowników i kontrahentów?

 • Istota danych osobowych przetwarzanych w firmie.
 • Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO)
 • Przyszłość ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście uchwalenia RODO
 • Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki
 • Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
 • Zabezpieczenia organizacyjne, Odpowiedzialność prawna i sankcje

PRZYGOTOWANIE  I KOORDYNOWANIE DOKUMENTACJI KONTRAKTOWEJ W BIURZE
Jak nadzorować prawidłowy proces zawierania umów i utrzymywania kontaktów z kontrahentami firmy?

Ekspert:  mec. Anna Adamczyk

 • Określanie przedmiotu umowy
 • Zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron
 • Tajemnica przedsiębiorstwa - kiedy możemy ujawnić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa i komu?
 • Określanie procedur i ich weryfikacja
 • Wzory oświadczeń
 • Formularze, zamówienia czy umowy?
 • Nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych
 • Jak liczyć terminy w umowach?
 • Korzystanie z wzorców umownych - skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
 • Umowa przedwstępna, a umowa ostateczna - warunki i różnice
 • Formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?
 • Ogólne warunki umów
 • Rodzaje umów handlowych i ich zastosowanie
  •    CASE STUDY: praca na wzorach umów – analiza kluczowych zapisów

 16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II - 5 lipca 2018r. (czwartek)

ZARZĄDZANIE BIUREM PRZYNOSZĄCE WARTOŚĆ ORGANIZACJI W OPARCIU O ZAAWANSOWANE METODY OPTYMALIZACYJNE

Ekspert: dr Marek Krasiński

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie zajęć

„SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE” I OPTYMALIZACJI PROCESÓW W PRACY OFFICE MANAGERA
Ciągłe doskonalenie procesów biurowych

 • Zastosowanie metody Lean Management w organizowaniu pracy wewnętrznej
 • Jakiego rodzaju „uszczuplenia” w zakresie organizacji wewnętrznej sprawdzają się?
 • Wykorzystanie Lean Management w pracy office managera?
 • Cele, zasady i wykorzystanie metody Kaizen w biurze
 • Cykl PDCA – „silnik” procesów doskonalenia – Zaplanuj - Wykonaj – Sprawdź - Popraw
 • Tworzenie systemu sugestii

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO IDENTYFIKOWANIA I  ELIMINOWANIA 8 TYPÓW MARNOTRAWSTWA?
Eliminacja marnotrawstwa w biurze

 • Japońskie sposoby zarządzania biurem  - sprawdzone metody walki z marnotrawstwem
 • 8 głównych marnotrawstw muda  w zarządzaniu projektami - skuteczna eliminacja czynności nie dodających wartości w pracy projektowej
 • 7 zasad lean project management - zwiększenie wydajności zespołu projektowego
 • Jakie są podstawowe założenia lean management i jak je wykorzystać w eliminowaniu 8 rodzajów marnotrawstwa?
 • Podnoszenie efektywności procesów biurowych oraz usługowych
 • Korzyści zastosowania narzędzi lean management w działach sprzedaży i marketingu/zakupów/księgowości/obsługi klienta/kadr (HR)

SELEKCJA, SYSTEMATYKA, SPRZĄTANIE, STANDARYZACJA, SAMODYSCYPLINA
Zastosowanie metody 5s w organizacji pracy działu administracji

 • Funkcje oraz wartość dodana  standaryzacji w procesach biurowych
 • Wpływ 5S na zwiększenie produktywności procesów biurowych
 • 5S w biurze (biurko, szuflady, półki, szafy, komody)
 • 5S w komputerze (struktura folderów, plików, systemów pracy)
 • Etapy wdrażania i nadzorowania aktywności 5S

MAPOWANIE PROCESÓW W PRACY W CELU OPTYMALIZACJI DZIAŁAŃ
Wykorzystanie technik mapowania w zarządzaniu 

 • 7 rodzajów strat występujących w procesach biurowych
 • Reguły i etapy mapowania procesów biurowych
 • Optymalizacja procesów z użyciem techniki mapowania
 • Ćwiczenia z mapowania

16.00 Zakończenie szkolenia

DZIEŃ I – 6 lipca 2018 r. (PIĄTEK)

PANELE RÓWNOLEGŁE – DO WYBORU

PANEL I - ELEVATOR PITCH – PETARDA PREZENTACJI

Ekspert: Arkadiusz Żurek – coach i mentor, mówca motywacyjny

08.30-9.00 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie  zajęć

ELEMENTY UKŁADANKI – CO DECYDUJE O SKUTECZNOŚCI KRÓTKIEJ PREZENTACJI?

 • Etos – Patos – Logos
 • Automotywacja
 • Motywowanie odbiorców prezentacji
 • Piramida zaangażowania

PREZENTER– POMYSŁ JEST CIEKAWY, JEŚLI TY JESTEŚ INTERESUJĄCY

 • Efekt Mcgurk’a
 • Albert Mehrabian i jego spojrzenie na trójprzekaz
 • Komunikacja niewerbalna
 • Twój wizerunek – jak go świadomie budować?
 • Prezentacja ciekawej wersji siebie.

PROFESJONALNA KOMUNIKACJA WERBALNA

 • Nacisk, tempo, artykulacja, głośność, tembr, pauza 

ODBIORCA - BUDOWANIE WIĘZI I DOBREGO KONTAKTU Z ROZMÓWCĄ

 • Technika odzwierciedlania jako sposób na budowanie kontaktu
 • Poczucie komfortu wynikające z poszanowania terytorium
 • Aranżacja przestrzeni podczas rozmowy - przechodzenie z pozycji konfrontacyjnej do partnerskiej
 • Obserwacja rozmówcy podczas rozmowy - interpretacja sygnałów niewerbalnych

USP – UNIQUE SELLING PROPOSAL

 • Co chcesz sprzedać odbiorcy?
 • Używanie kategorii wpływu, czyli słowa w Twojej prezentacji
 • 15 słów przyciągających uwagę

OBT - OUTCOME BASE THINKING – POWIEDZ TO W 90 SEKUND

 • 5 kluczy krótkiej prezentacji
 • Przygotowania prezentacji w realnych sytuacjach Uczestników

 PROFESJONALNE CZYLI ŚWIADOME ANGAŻOWANIE ODBIORCY

 • Do kogo mówisz? – 4 typowe postawy odbiorców Eysneck’a
 • QA – jak angażować pytaniami?
 • Tworzenie w odbiorcy dysonansu
 • Wezwanie do działania
 • Uzyskiwanie deklaracji odbiorcy

16.00 zakończenie zajęć

PANEL II - DESIGN THINKING OF LEADERSHIP

Ekspert: dr Paweł Fortuna - Psycholog, doradca, badacz, trener biznesu, nauczyciel akademicki, autor książek naukowych, prelegent, muzyk/performer

08.30-9.00 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie  zajęć

DAWNE SKARBY W NOWYCH PRZEBRANIACH?

 • Koncepcja design thinking
 • Meandry twórczego podejścia do pracy i życia
 • Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej
 • Nadzieje, lęki i pułapka perfekcjonizmu

POBUDZANIE  POTENCJAŁU INNOWACJI W ZESPOLE/ORGANIZACJI

 • Psychologiczny model kształtowania intencji działań innowacyjnych
 • Normy i spostrzeganie trudności /wykonalności zadania
 • Wykorzystanie analogii do wdrażania modelu w życie
 • Projektowanie zmian w firmie z wykorzystaniem transferu przez analogię
 • Wykorzystanie analogii w procesie rozwiązywania problemów

LEONARDO DA VINCI W KAŻDYM Z NAS

 • Czego możemy nauczyć się od 5-cio latków?
 • Nawyk eksperymentowania, odwaga formułowania i testowania hipotez
 • Odblokowanie wewnętrznego reaktora twórczości
 • Drobne zmiany o wielkim znaczeniu

KSZTAŁTOWANIE  NORMY INNOWACYJNOŚCI/MODY NA INNOWACYJNOŚĆ

 • Dlaczego i w jaki sposób wspierać proces grupowy w zespole, aby zwiększyć potencjał twórczy?
 • Co to są biznesowe „toksyny” i jak działają na każdym etapie realizacji planu?
 • Skąd pracownicy czerpią wzorce zachowań?
 • Norma formalna a norma nieformalna – jak działać w różnych wariantach korelacji?
 • Jakie czynniki blokują wdrożenie mody na innowacyjność?
 • Jak sobie radzić z mechanizmami obronnymi i strategiami defensywnymi?

TWÓRCZE PROJEKTOWANIE ŻYCIA: PROCESY POZNAWCZE

 • Metafory jako przekonania na temat życia
 • Szablonowość myślenia o życiu, narzucone skrypty, z których nie musimy korzystać
 • Elastyczność jako coś więcej niż postulat
 • Koncepcja siebie

TWÓRCZE PROJEKTOWANIE ŻYCIA: EMOCJE I MOTYWACJA

 • Emocje jako drogowskazy, pozytywne aspekty trudnych emocji
 • Twórcze kanalizowanie energii
 • Zamiana lęku przed porażką w nadzieję na sukces

TWÓRCZE PROJEKTOWANIE ŻYCIA: RELACJE Z INNYMI

 • Osobisty remanent relacji
 • Wzmacnianie sieci wsparcia społecznego
 • Nawiązywanie nowych relacji
 • Wdzięczność i inne "czary"...

16.00 zakończenie zajęć

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa, orzecznictwa, organizacji i zarządzania.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Office menedżerów,
 • Kierowników biur,
 • Kierowników i specjalistów ds. administracji,
 • Kierowników sekretariatów,
 • Osób odpowiedzialnych za koordynacje pracy biura.

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ POŚWIĘCONYCH PROCESOWI ZAKUPÓW:

„Szkolenie zorganizowane na najwyższym poziomie, bardzo dobry dobór profesjonalnej kadry, która potrafiła odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. Elastyczne podejście do tematów uwarunkowane potrzebami uczestników”. - Lidia Brakoniecka, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SA
„Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Wielki "+" dla organizatorów”. - Ewelina Korczyk,  Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
„Perfekcyjna organizacja; bardzo dobra atmosfera w sferze zdobywanie wiedzy oraz kontaktów z uczestnikami i ekspertami”. - Elżbieta Piątek, Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
"Wiedza merytoryczna poparta przykładami" Izabela Mańkowska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
„Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządu”
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

dr Paweł Fortuna


  • Doradca zarządów i Menedzerów HR, trener o nieschematycznych metodach pracy, innowator. Jak sam mówi o sobie: „Pojawiam się tam, gdzie nie jest łatwo, gdzie standardowe sposoby nie są wystarczające i gdzie trzeba myśleć „out of the box…[..].. Moje doświadczenia pokazują, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a im trudniejsze wyzwanie, tym lepiej smakuje sukces.“
  • Prowadzi niestandarowe, pomysłowe, innowacyjne i energetyzujące szkolenia i warsztaty w obszarach: białej perswazji, przywództwa, kreatywności, rozwoju osobistego, zarządzania zespołami, przeprowadzania i zarządzania zmianami w firmach. Podczas szkoleń i prelekcji stosuje sztukę performatywną z elementami teatru improwizacji.
  • Prawdopodobnie najlepszy psycholog wśród artystów i najlepszy artysta wśród psychologów. Jest kompozytorem i autorem tekstów, członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Muzyka jest dla niego przestrzenią eksperymentów, wolności twórczej i zabawy, którą przekłada na inne swoje działania i aktywności. Twórca międzynarodowej Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA, która w 2013 roku miała już XX edycję. Inicjator akcji „Nić przyjaźni” między Instytutem Psychologii KUL i UMCS. Fundator polsko-ukraińskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju, twórca Szkoły Trenerów Biznesu w Lublinie.
  • Stworzył i zrealizował oryginalne projekty szkoleniowe dla takich instytucji jak Volvo Truck Corporation, Stock Spirit, czy Agora. Wykładowca KUL oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularyzujących wiedzę z zakresu psychologii społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego.
  • W ciągu ostatnich 5 lat napisał książki: Metafory i analogie w szkoleniach (2013, wraz z M. Urbanem); Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryny zrobić lemoniadę (2012, nagroda Teofrasta); Pasja żonglowania/ Passion for juggling (2011, wraz z M. Urbanem); Perswazja w pracy trenera, czyli jak kształtować postawy uczestników szkolenia (2011); Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, czyli jak uczyć się na doświadczeniach innych (2010); Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu (2009, z M. Łaguną). Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne (2009, z M. Torój); Obrona przed wpływem telewizji (2007).
    

 

dr Marek Krasiński


 • Ekspert i doradca w zakresie wdrażania filozofii KAIZEN i narzędzi lean.
 • Od lat współpracuje z sektorem administracji publicznej w Polsce. Brał udział przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, komunikacji JST z mieszkańcami, promocji regionów i systemów zarządzania informacjami. W tym czasie przeprowadził wiele szkoleń dla pracowników administracji publicznej, jak również uczestniczył w konferencjach prasowych wspólnie z naczelnym kierownictwem urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich.
 • Zagadnieniami związanymi z lean managementem dr Marek Krasiński zajmuje się od 2008 roku, ma w tym obszarze wiele publikacji naukowych, także związanych ze stosowaniem lean managementu w administracji publicznej.

 

mec. Anna Adamczyk


  • Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity);
  • Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore.

 

Arkadiusz Żurek • Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
 • Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

 

Cena:

zgłoszenie do 15.06.2018 - 1870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 16.06.2018 - 2570 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w trzydniowym szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Ilość miejsc w promocji ograniczona.
*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 2570 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym      295  PLN netto +  23% VAT
1-osobowym      540  PLN netto + 23% VAT
(wskaż w formularzu terminy noclegów) 

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone