Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

Analiza i ocena danych finansowych firmy w kontekście kondycji i zarządzania

Jak dostrzegać obszary malwersacji i kreowania danych?

30-31.01.2017
Warszawa

Korzyści:


Zapraszamy na szkolenie - Analiza finansowa firmy w kontekście kondycji i zarządzania!

Weryfikacja kondycji finansowej firmy to przede wszystkim jej analiza finansowa na podstawie danych ze sprawozdania finansowego. Jednak same dane bez poznania otoczenia firmy mogą wpłynąć negatywnie na ocenę jej kondycji. Dopiero analiza tzw. standingu przedsiębiorstwa, czyli danych finansowych wraz z oceną jego pozycji na rynku, daje podstawy do ustalenia wiarygodności firmy i jej możliwości ekonomicznych, co z kolei pozwala na podejmowanie różnych strategicznych decyzji. Proponowane przez nas szkolenie finansowe zostało przygotowane z myślą o Menedżerach, Właścicielach, których zadaniem jest wspieranie procesu planowania, analizy i świadomej kontroli wyników firmy. 

PODCZAS SZKOLENIA Z ANALIZY FINANSOWEJ DOWIESZ SIĘ:

 • Jakie pułapki czyhają na Ciebie podczas analizy finansowej?
 • Jak strategicznie zarządzać finansami?
 • Jak prawidłowo określić koszty w firmie?
 • Analiza dynamiki sprawozdań finansowych – czy zawsze więcej znaczy więcej?
 • Jak prawidłowo określić źródło wyniku?
 • Jak prawidłowo odczytać wynik i na czym polega kreowanie zysku?
 • Jak zarządzać rentownością kapitału własnego?
 • Jak prawidłowo określić koszty w firmie?
 • Jak określić średni ważony koszt kapitału i jakie jest jego znaczenie dla efektywności przedsięwzięcia?

Rozwiewamy wszelkie wątpliwości uczestników mieszczące się w kategorii "finanse dla menedżerów".

Zapraszam do rezerwacji miejsc na szkolenie finansowe:

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
a.tworzyńska@langas.pl

Program:

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ

 • Cele, metody i odbiorcy analizy finansowej – czyli jakich informacji oczekuje odbiorca?
 • Źródła danych finansowych – czy zasoby informacji i danych zależą od konstrukcji i wielkości Firmy
 • Systemy ewidencji finansowo-księgowej, dokumentacja finansowa
 • Budowa i wzajemne relacje elementów sprawozdania finansowego
 • Pułapki analizy finansowej
 • Strategiczne zarządzanie finansami

MODELE ANALIZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH CZYLI JAK CZYTAĆ DANE FINANSOWE?

 • Analiza struktury wyniku – czyli polityka przychodów i kosztów
 • Analiza dynamiki sprawozdań finansowych – czy zawsze więcej znaczy więcej?
 • Zarządzanie wynikiem finansowym, jak prawidłowo określić źródła wyniku?
 • Zjawisko dźwigni operacyjnej
 • Modele następstwa szeregowego – czyli jak określić źródła rosnącego wyniku
 • Wskaźniki efektywności zarządzania zasobami
 • Miara EBIT w zarządzaniu operacyjnym – nowa moda czy dobre źródło informacji
 • Analiza rentowności - wskaźniki rentowności i modyfikacje w ich formułach

CONTROLLING – BUDŻETOWANIE, ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I RENTOWNOŚCIĄ

 • Czemu służy controlling?
 • Jak prawidłowo określić koszty w firmie?
 • Systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w firmie
 • Grupowanie i rozliczanie kosztów, czyli jak prawidłowo określić koszty?
 • Jak prawidłowo odczytać wynik i na czym polega kreowanie zysku?

KAPITAŁ W FIRMIE

 • Źródła finansowanie działalności przedsiębiorstwa
 • Jak określić granice zadłużenia?
 • Ile kosztuje kapitał w firmie?
 • Zjawisko dźwigni finansowej
 • Jak zarządzać rentownością kapitału własnego?

PŁYNNOŚĆ I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM PRACUJĄCYM

 • Istota zarządzania płynnością finansową
 • Rola planowania płynności finansowej w krótkim okresie czasu
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym: agresywna i konserwatywna strategia zarządzania aktywami i pasywami
 • Kapitał obrotowy a płynność finansowa w oparciu o klasyczne wskaźniki płynności finansowej – czy płynność da się wykreować?
 • Cykl konwersji gotówki (okresy rotacji zapasów, należności i zobowiązań)
 • Zarządzanie gotówką - motywy utrzymania gotówki w przedsiębiorstwie, model zapasów gotówki, przygotowanie budżetu gotówkowego
 • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto, finansowanie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego netto
 • Znaczenie współczynników płynności dla oceny sytuacji finansowej firmy

PODSTAWY PLANOWANIA FINANSOWEGO

 • Planowanie operacyjne gotówki
 • Plany i budżety operacyjne (krótkookresowe)
 • Planowanie sprawozdań finansowych metodą procentu od sprzedaży
 • Model stabilnego rozwoju w planowaniu finansowym

ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Źródła finansowania projektów
 • Średni ważony koszt kapitału i jego znaczenie dla efektywności przedsięwzięcia
 • Założenia a sterowanie efektywnością projektu
 • Zastosowanie narzędzi oceny racjonalności projektów inwestycyjnych
 • Proste miary oceny projektów inwestycyjnych (nie uwzględniające wartości pieniądza w czasie)
 • Miary dochodowe (uwzględniające wartość pieniądza w czasie)
 • Wewnętrzna stopa zwrotu jako czynnik decyzyjny
 • Analiza wrażliwości projektów

Metody:

Szkolenie 'analiza finansowa' będzie prowadzone w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki.
W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

Uczestnicy proszeni są o zabranie na szkolenie kalkulatora.

Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Finanse dla menedżerów to temat, który warto stale rozwijać i pogłębiać. Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkolenia z analizy finansowej. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Szkolenie finansowe kierujemy do:

 • Menedżerów i kierowników zespołów
 • Członków Zarządu, Właścicieli
 • Pracowników działu controllingu
 • Pracowników działu finansowego
 • Cost Control Menedżerów
 • Audytorów wewnętrznych
 • Project Menedżerów
 • Pracownicy działów zakupów, którzy na podstawie danych muszą oceniać wiarygodność kontrahenta

SZKOLENIE FINANSOWE - WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie 'analiza finansowa' w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Temat 'finanse dla menedżerów' jest Państwu bliski? Zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi szkoleniami dla menedżerów.

Eksperci:

Aleksandra Tarasek • Ekspert i doradca w dziedzinie finansów, konsultant i doradca finansowy dla firm. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.
 • Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania finansami, modeli kontrolingowych i analiz rachunku przepływów pieniężnych.
 • Jest ekspertem i doradcą w zakresie budowania kontrolingowych modeli analitycznych dla potrzeb zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajmuje się analizą kondycji finansowej podmiotów na potrzeby wewnętrznego zarządzania lub inwestycyjnej polityki strategicznej.

 

Cena:

zgłoszenie do 09.01.2018 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 10.01.2018 - 1 870 PLN + 23% VAT

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone