Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Produkcja/Logistyka

LEAN LEADERSHIP

PRZYWÓDZTWO OPARTE NA 4 ETAPOWYM MODELU TOYOTY

15-16.10.2017
Kraków

Korzyści:

Osiąganie i utrzymanie doskonałości operacyjnej dzięki systemowi kształtowania umiejętności przywódczych to jeden z podstawowych elementów modelu Toyoty. Skuteczność tych procesów została potwierdzona przez globalny sukces jaki odniosła firma zarówno w obszarach produkcyjnych jaki i usługowych, gdyż Toyota to nie tylko producent samochodów, ale również dostawca wielu usług np.: bankowych, szpitalnych. Wypracowany model kształtowania liderów w organizacji tworzy „wizję Prawdziwej Północy” opierającą się na 5 kluczowych wartościach: wyzwanie, umysł kaizen, genchi genbutsu, idź i zobacz, praca zespołowa, szacunek dla ludzi. Tworzą one fundament, na którym budowane są podstawowe umiejętności zarządzania. Na podstawie obserwacji i doświadczeń stworzono wielostopniowy model przywództwa, który odpowiada na pytanie jak być liderem oraz jak kształtować i stymulować rozwój organizacji i podwładnych.

 • Etap 1 Samodoskonalenie
 • Etap 2. Coaching i stymulowanie rozwoju innych
 • Etap 3. Wspieranie codziennego procesu kaizen
 • Etap 4. Tworzenie wizji i koordynacja celów Skrócenie czasu szkoleń pracowników.

Wystarczy porównać model przywództwa przyjęty w Toyocie z koncepcjami stosowanymi w innych firmach, a odpowiedź na pytanie dotyczące ich sukcesu nasuwa się same

Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się:

 • Jak zwiększyć wydajność i zaangażowanie pracowników dzięki stosowaniu ciągłego doskonalenia w codziennym zarządzaniu?
 • Jak przygotować organizację do wdrożenia kultury ciągłego rozwiązywania problemów w duchu Toyoty?
 • Jak opracować założenia systemu pomysłów i innowacji pracowniczych?
 • W którym momencie w cyklu życia organizacji wdrożyć wielostopniowy model przywództwa Toyoty?
 • Jak osiągnąć samowystarczalność na drodze wewnętrznego benchmarkingu?
 • Jakie narzędzia zarządzania najlepiej zastosować w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej?

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Jan M. Janiszewski
Project Manager
tel.: 22 696 80 22
j.janiszewski@langas.pl

Program:

Dzień I - 15.11.2017 KREOWANIE NOWYCH LIDERÓW ZGODNIE Z MODELEM ROZWOJU SZCZUPŁEGO PRZYWÓDZTWA

09.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

Etap 1. Samodoskonalenie
Etap 2. Coaching i stymulowanie rozwoju innych

5 KLUCZOWYCH WARTOŚCI PRZYWÓDZTWA TOYOTY - WARTOŚCI PRAWDZIWEJ PÓŁNOCY
W jakich sposób rozwijać swoją firmę zgodnie z ”Drogą Toyoty”?

 • Duch wyzwania - "Podejmujemy wyzwania z duchem kreatywności i odwagą, aby spełniać własne marzenia, nie tracąc zapału i energii"
 • Umysł kaizen - doskonalenie każdego aspektu działania organizacji, począwszy od projektowania produktów, poprzez sposób sprzedaży, magazynowanie i wysyłkę, aż po prace każdego członka organizacji
 • Genchi genbutsu, idź i zobacz aby w pełni zrozumieć - przywódca musi dysponować informacjami, pozyskanymi osobiście u źródła, na temat wszelkich kwestii leżących w jego gestii
 • Praca zespołowa - sukces osobisty może mieć miejsce jedynie w ramach zespołu, a zespół korzysta z rozwoju osobistego jego członków
 • Szacunek - szacunek dla ludzi zaczyna się od szczerego pragnienia przyczynienia się do społecznego dobra poprzez dostarczanie możliwie najlepszych produktów i usług, a to przekłada się na szacunek okazywany społeczności, klientom, pracownikom i wszystkim partnerom biznesowym

MODEL ROZWOJU SZCZUPŁEGO PRZYWÓDZTWA
Jak skutecznie stworzyć wizję Prawdziwej Północy i nauczyć tego podwładnych?

 • Jak zaangażować się w rozwój osobisty?
 • Jak nauczyć się żyć w zgodzie z Wartościami Prawdziwej Północy poprzez powtarzalne cykle uczenia się?
 • Jak wspierać i stymulować rozwój innych?
 • Jak dostrzec w innych prawdziwy potencjał i wystawiać go na próbę poprzez powtarzalne cykle uczenia się i samodoskonalenia?
 • Jak zwiększyć wydajność poprzez codzienne zarządzanie i kaizen?
 • Jak stworzyć wizję Prawdziwej Północy i skoordynować cele w organizacji w płaszczyźnie poziomej i pionowej?

ROZWÓJ OSOBISTY LIDERÓW
Identyfikacja i rozwój liderów w gemba

 • Jak stawiać przed liderami właściwe zadania?
 • Jak zapewnić stosowną przestrzeń do rozwoju oraz coaching w odpowiednich punktach procesu?
 • Jak wprowadzić powtarzalne cykle uczenia się w firmie?
 • Wrodzone predyspozycje, a doskonalenie umiejętności przywódczych
 • Jak właściwie i obiektywnie ocenić własne kompetencje przywódcze? - ćwiczenie
 • Wstań zza biurka - Genchi Genbutsu
 • Idź do rzeczywistej lokalizacji - technika Gemba

KAIZEN HUMAN
Jak dodawać codziennie energii do systemu i rozwijać liderów?

 • Kaizen jako mozolny, ciągły i codzienny proces, a nie jednorazowe działanie
 • Codzienny kaizen na gruncie polskim
 • Jak rozpoznać zachowania wpływające na efektywność lub brak efektywności zespołu?
 • Kaizen i przywództwo - jak to właściwie połączyć?

17.30 Zakończenie I dnia


Dzień II - 16.11.2017 OSIĄGANIE I UTRZYMANIE DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

09.00 rejestracja uczestników, powitalna kawa i herbata
09.30 rozpoczęcie szkolenia

Etap 3. Wspieranie codziennego procesu kaizen
Etap 4. Tworzenie wizji i koordynacja celów


SYSTEM KAIZEN
W jaki sposób nieustannie zbierać pomysły od pracowników?

 • Jak opracować założenia, aby system działał skutecznie?
 • Niezbędne elementy sprawnego systemu.
 • Kryteria oceny pomysłów
 • Wynagradzać, czy nie wynagradzać za pomysły?

8 KROKÓW BIZNESOWYCH PRAKTYK TOYOTY OPARTYCH NA CYKLU PDCA
Jak nauczyć zespoły pracownicze myślenia według zasad A3?

 • Zdefiniuj problem i określ położenie względem ideału (P)
 • Rozbij problem na możliwe do wykonania zadania (P)
 • Zidentyfikuj źródło problemu (P)
 • Ustal cele niosące poprawę (P)
 • Wybierz właściwe rozwiązanie spośród kilku możliwości (P)
 • Wdróż rozwiązanie (D)
 • Sprawdź działanie i rezultaty (C)
 • Popraw i dopasuj, poddaj standaryzacji i rozpowszechnij (A)

ZARZĄDZANIE WIZUALNE
Dodatkowa czy istotna technika szczupłego zarządzania?

 • Powody lekceważenia zarządzania wizualnego w Polsce.
 • Elementy zarządzania wizualnego na produkcji i w biurze.
 • Jak dobrze wdrażać je na produkcji, a jak w biurze?
 • Jak lepiej zarządzać korzystając z Tablic i Odpraw? ? Korzyści z dobrze wdrożonego Zarządzania Wizualnego w firmach.

HOSHIN KANRI: KOORDYNACJA WIZJI, CELÓW I PLANÓW CIĄGŁEGO DOSKONALENIA
Jak skutecznie zarządzać kierunkiem rozwoju w pionie i w poziomie?

 • Jak przebiega proces hoshin kanri?
 • Hoshin kanri, a cykl PDCA
 • Od wizji długoterminowej do średnioterminowych planów
 • Dlaczego warto uzgadniać cele dla każdego poziomu organizacji?
 • Jak osiągnąć samowystarczalność na drodze wewnętrznego benchmarkingu?
 • Jak skutecznie inspirować innowacyjne myślenie wśród pracowników?
 • Jak osiągnąć zaangażowanie grup roboczych w przekształcanie celów powstałych u góry organizacji na konkretne działania?
 • Hoshin kanri a system motywacyjny

17.30 Zakończenie II dnia

Metody:

Szkolenie są skierowane do:

 • właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej,
 • menedżerów zespołów, szefów działów, dyrektorów zarządzających, dyrektorów operacyjnych, HR Managerów, 
 • osób planujących karierę na stanowiskach kierowniczych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką lean management
 • managerów chcących uzupełnić swój warsztat metodologiczny,
 • wszystkich entuzjastów Lean management i kaizen

Eksperci:

Małgorzata Głębocka - Szurko


  • Przedsiębiorca, Ekspert w zakresie transferu filozofii LEAN i KAIZEN i zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Zarządzała międzynarodowymi projektami i zespołami w Chinach, Dani, Holandii, Norwegii, Wietnamie i USA. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania zmian (restrukturyzacje, połączenia). Uczestniczyła i była odpowiedzialna za zasoby ludzkie w procesach transferu linii produkcyjnych do/z Polski, Holandii, Danii, Chin i Wietnamu.
  • Wdrażała systemy motywacyjne Kaizen dla pracowników produkcyjnych w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami typu “Green-field”. Posiada wiedzę oraz doświadczenie w zakresie międzynarodowego Prawa Pracy, filozofii Lean Management, projektów międzykulturowych.
  • Podczas jej pracy w Sonion Polska, firma była wielokrotnie wyróżniana, m.in. godłem „Inwestor w kapitał ludzki" (2002), dwukrotnie bursztynową statuetką „Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi": za partnerstwo w zarządzaniu (2004) i innowacyjność (2005) oraz złotą statuetką za całokształt osiągnięć w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2006).
  • Międzynarodowy Trener NLP, coach, doradca HR. Zaraża pasją inspiruje do zmian, rozwoju i podnoszenia efektywności organizacji.

 

Michał Wolak


  • Ekspert i doradca. Specjalizuje się w podnoszenia jakości i efektywności pracy, a szczególności wdrażania Lean Management w firmach usługowych i biurowych. Ukończył studia magisterskie z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkołę Trenerską w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz studia podyplomowe z Coachingu na Wyższej Szkole Europejskiej im. J.Tischnera.
  • Aktywny członek Stowarzyszenia „Spin” zajmującego się wdrażaniem Lean Office w firmach usługowych i biurowych. Prowadził szkolenia oraz programy szkoleniowe dla m.in. TVP S.A., KGHM, Huta Łabędy, Redwoods, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, DGA S.A., Akademii Medycznej w Warszawie.
  • Prowadził i uczestniczył w projektach wdrożeniowych Lean Management m.in. w: Lufthansa, KGHM, Stolbud Włoszczowa, Capgemini, Dr. Oetker, Kopex, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Rothlehner, Winkelmann, Roboty Przemysłowe i wiele mniej znanych.

 

Cena:

zgłoszenie do 29.09.2017 - 1770 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 30.09.2017 - 1970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • Uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa
 • przerwa kawowa, obiady
  *ceny nie zawierają noclegu
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone