Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

nowosć

Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Najefektywniejsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

06-07.06.2018
Warszawa

Korzyści:

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu  „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer – CAO lvl 2”. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających bogate doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych.

W pierwszym dniu szkolenia przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta w procesie nawiązywania relacji. Omówione zostaną zasady poprawnego wykonania sankcji gospodarczych i monitoring transakcji międzynarodowych. Ponadto, przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące kryptowalut (m.in. Bitcoin) i omówimy jakie generują ryzyka dla systemu finansowego.

W drugim dniu omówione zostaną kluczowe wyzwania dla instytucji obowiązanych wynikających z przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujących przepisy Dyrektywy 2015/849 (tzw. IV Dyrektywa AML) oraz zalecenia Financial Action Task Force (FATF). Omówiony zostanie obowiązek wykonania oceny ryzyka instytucji obowiązanej z uwzględnieniem krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Przedstawione zostaną nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Omówimy nowe zadania w stosunku do osób na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP) oraz zasady weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz zmiany w zakresie gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF. Ponadto, przedstawimy najnowsze sposoby i metody identyfikacji przestępstw prania pieniędzy bazowych, w tym karuzeli vatowskiej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Compliance i AML przygotowaliśmy unikatowe szkolenie. Jesteśmy przekonani, że udział w programie Zaawansowany Certyfikowany AML Oficera - CAO lvl2 dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a zdobyty po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikat umocni Państwa pozycję zawodową.

Korzyści z udziału w szkoleniu
Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną cetyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.

 • Program został stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to czego potrzebuje praktyk.
 • Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

 • jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
 • jakie są międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji?
 • jak identyfikować beneficjenta rzeczywistego w ujęciu międzynarodowym i nowej ustawy AML ?
 • jaki jest wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych?
 • jakie są zmiany  w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy w kontekście nowej ustawy AML?
 • o nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego
 • jaki wpływ na zadania instytucji obowiązanej ma rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)?
 • o istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
 • o nowych zasadach raportowania transakcji przez instytucje obowiązane do GIIF, w tym informowanie o transakcjach podejrzanych
 • czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej?
 • jakie wyzwania stoją przed zespołami AML i Compliance  - III linii obrony, w tym nowa funkcja kontroli i komórek Compliance?

O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu.

Gorąco polecam i zapraszam,

Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

Program:

PROGRAM DZIEŃ 1

CZĘŚĆ 1. ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE

1. IV i V Dyrektywa AML - działania UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
2. Risk Based Approach  - międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
3. Customer Due Diligence

 • jak wdrożyć efektywny KYC w organizacji ?
 • onboarding klienta - czym jest i jak go realizować?
 • nawiązanie relacji z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem – na co zwrócić uwagę?

4. Beneficjent rzeczywisty w ujęciu międzynarodowym

 • aspekt międzynarodowy – FATF, ICA
 • beneficjent rzeczywisty – największe wyzwanie naszych działów AML/CTF
 • identyfikacja struktury własnościowej podmiotów typu -trust, LLP, funds
 • aspekt technologiczny i praktyczne - case study

5. Waluty cyfrowe - problemy regulacyjne

 • kryptowaluty a klasyfikacja pieniądza cyfrowego Bitcoin - waluta  wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
 • kryminologiczne aspekty wykorzystania walut cyfrowych przez zorganizowaną przestępczość
 • waluty cyfrowe a pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu z perspektywy instytucji finansowych
 • regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu   praniu pieniędzy

6. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

 • wyzwania stojące przed zespołami AML i Compliance
 • obowiązki AML w modelu III linii obrony, w tym nowej funkcji kontroli i komórek Compliance

CZĘŚĆ 2. WDROŻENIE EFEKTYWNEGO AML W ORGANIZACJI

1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej

 • najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami

 • jak przygotować organizację do nowej wdrożenia nowych przepisów o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
 • wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML

3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych

 • sankcje w aspekcie międzynarodowy, regulacyjny, operacyjnym
 • nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji

PROGRAM DZIEŃ 2

CZEŚĆ 1. NOWE WYZWANIA DLA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH – PRAKTYCZNY ASPEKT WDROŻENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY UE DO KRAJOWEGO USTAWODAWSTWA

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami?
2. Nowe podejście do oceny ryzyka prania pieniędzy

 • zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej - zakres i sposób realizacji zadania
 • wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej

3. Środki bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania

 • czynniki wpływające na ryzyko prania pieniędzy
 • uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
 • identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta
 • outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego
 • relacje instytucji z klientami i podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z ustawy

 4. Zmiana podejścia w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

 • obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego – jak w praktyce sobie z tym radzić?
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji obowiązanych

5. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska 

 • definicja osób zajmujących eksponowanie stanowiska
 • obowiązki instytucji obowiązanej w stosunku do osób o statusie PEP
 • praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP

6. Istotne zmiany w zakresie w zakresie gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF

 • zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF i innych organów ścigania
 • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
 • blokada rachunku a wstrzymanie transakcji (transakcje podejrzane, podejrzenie wykorzystania instytucji w działania zawiązanych z przestępstwem)

7. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

 • kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF
 • sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy

CZEŚĆ 2. TYPOLOGIA (SPOSOBY I METODY) IDENTYFIKACJI PRZESTĘPSTW BAZOWYCH M.IN. KARUZELI VATOWSKIEJ

1. Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy (case study)
2. Jak identyfikować pranie pieniędzy  w organizacji?
3. Szara strefa a pranie pieni
ędzy

Metody:

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności:

 • banki oraz domy maklerskie
 • zakłady ubezpieczeń
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • instytucje płatnicze
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

 • działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • działu compliance
 • działu prawnego
 • działu audytu i kontroli wewnętrznej
 • działu nadzoru
 • monitoringu zgodności

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu

tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Eksperci:

Paweł Kuskowski


  • Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
  • Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.
  • Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.
  • Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.
  • Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoina), w szczególności w aspekcie Compliance i AML. Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie.
  • Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML. Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.
  • Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.

 

Tomasz Wojtaszczyk


  • Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
  • Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości,
  • Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu przestępczości gospodarczej (pranie pieniędzy, oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.
  • Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
  • Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT (uzyskałcertyfikat PRINCE 2 Foundation).
  • Posiada doświadczenie trenerskie - ukończył certyfikowane szkolenie „Train the trainer”.


    

 

Stefan Bryndza


  • Odpowiedzialny za tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w PKO BP.
  • Od 2005 r. pracownik Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA. Od 2007 r. współodpowiedzialny w Banku za tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
  • Członek Zespołu Projektowego odpowiedzialnego za implementację w Banku wymagań Dyrektywy 2005/60/WE oraz znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Obecnie współkoordynuje projekt modyfikacji procesu zarządzania ryzykiem nadużyć w Banku. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych SGH.


    

 

Cena:

zgłoszenie do 23.05.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 24.05.2018 - 2 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA REGULARNA

 • Zgłoszenie do 23.05.2018  1970 PLN + 23% VAT    
 • Zgłoszenie od 24.05.2018  2270 PLN + 23% VAT    

CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE

 • Zgłoszenie do 23.05.2018  1670 PLN + 23% VAT    
 • Zgłoszenie od 24.05.2018  1970 PLN + 23% VAT   

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
 • egzamin końcowy
 • cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone