Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieBiuro Zarządu i Prawo

nowosć

Rekrutacja/Rewolucja 2018

Skuteczna strategia HR dla potrzeb Biznesu - Benchmark rozwiązań.

23-24.11.2017
Warszawa, Mamaison Hotel Le Regina Warsaw*****

Korzyści:


Szanowni Państwo,


Współczesny rynek pracy dynamicznie się zmienia. Rewolucja cyfrowa, zmiany pokoleniowe i społeczne sprawiają, że w szybkim tempie rośnie liczba wyzwań, którym muszą sprostać rekruterzy.
Nowoczesny Hr-owiec poza zadaniami administracyjnymi, pełni jednocześnie funkcję strategicznego lidera rozwoju organizacji. Jego kluczowa rola opiera się na zapewnianiu ciągłego rozwoju pracownika, budowaniu trwałego zaangażowania i wzmacnianiu motywacji personelu. Proponowane przez niego rozwiązania wpływają na optymalizację pracy wszystkich działów w firmie. Tak znacząca rola Działów HR jest możliwa dzięki zastosowaniu analityki dużych zbiorów danych (Big Data HR) oraz sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence), które wkroczyły już do Działów Personalnych. Zastosowanie nowoczesnych technologii poprzez odpowiedni dobór mierzalnych wskaźników, pozwala lepiej rozpoznać czynniki biorące udział w kształtowaniu wyników firmy, tym samym umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji, podnosząc efektywność zasobów ludzkich.
Innym wyraźnie widocznym trendem, staje się umacnianie znaczenia specjalistów ds. rekrutacji jako ambasadorów marki. Stanowią oni wyznacznik wysokiej kultury organizacyjnej firmy, przyjaznego środowiska pracy, nienagannej reputacji pracodawcy oraz transparentności komunikacji.

Mając na względzie wyzwania, z jakimi się Państwo muszą zmierzyć, zapraszam do udziału w unikalnym wydarzeniu pt. ,,Rekrutacja/Rewolucja 2018", które zgromadzi rzeszę wybitnych osobistości ze środowiska HR z Polski i ze świata. Praktycy z różnych branż odpowiedzialni za realizację procesów rekrutacyjnych w wiodących organizacjach, zaprezentują Państwu swoją szeroką wiedzę i doświadczenie oparte w całości o studium nowatorskich przypadków skutecznie zrealizowanych kampanii rekrutacyjnych.

Misją wydarzenia jest stworzenie przestrzeni wzajemnej wymiany doświadczeń w obszarze najskuteczniejszych, rewolucyjnych strategii rekrutacyjnych dla potrzeb biznesu.

PODCZAS KONFERENCJI DOWIESZ SIĘ M.IN.:

 • Jak korzystać z nowoczesnych rozwiązań analitycznych aby uzyskać odpowiednią mieszankę umiejętności.
 • Jak poprzez zastosowanie M.A.I.A. (Matching Artificial Intelligence Assistant), czyli sztucznej inteligencji w rekrutacji, skrócić tym czas poświęcony na preselekcję kandydatów oraz zwiększyć pewność, że zatrudniony kandydat będzie pasował do kultury organizacyjnej, wymagań stanowiska i z zaangażowaniem będzie wykonywał swoją pracę.
 • Na czym polega zjawisko "czarnego łabędzia" w biznesie  - czy można się przygotować na niespodziewane? Jakie ma to przełożenie na Dział HR w organizacji.
 • Jak tworzyć i dystrybuować efektywnie wiedzę wew. organizacji (rozwiązania e-Learning i blended - Learning).
 • Jak przygotować się do wojny o Talenty i osiągnąć w niej sukces, czyli Sztuka wojny krok po kroku.
 • Skąd się wziął w Polsce popyt na employer branding - na bazie case study sektora usług dla biznesu - od wielkiego wybuchu do rekrutacji millenialsów.
 • Jaki wizerunek pracodawcy stworzyć, by wspomóc rekrutację i przyciągnąć uwagę większej liczby kandydatów.
 • Jak zarządzać zmianami poprzez zaangażowanie i dobre samopoczucie pracowników.
 • Jak skutecznie rozpoznawać Talenty w organizacji i rozwijać ich kompetencje– case study - Akademia Talentów DPD.
 • Jak zaprojektować efektywny program rozwojowy zgodnie z zasadą 70/20/10.

Dlaczego organizujemy Konferencję Rekrutacja/Rewolucja 2018?

 • Ponieważ pragniemy promować najlepsze światowe trendy i praktyki w kluczowych obszarach HR takich jak obszar zatrudniania, zwiększania zaangażowania i efektywności pracy, planowania rozwoju, budowania kultury panującej w organizacji, inicjowania zmian, otwartej i transparentnej komunikacji z pracownikiem.
 • Jesteśmy przekonani, że skuteczna strategia HR sprawia, że organizacja rośnie w siłę.
 • Zależy nam na przekazaniu Państwu wiedzy i doświadczenia najlepszych z najlepszych w swojej branży, decydentów HR -  liderów procesów rekrutacji w Polsce i na świecie, którzy ciągle doskonalą pracę swoich działów.
 • Pragniemy przedstawić skuteczne rozwiązania wdrożone przez wybitnych praktyków HR, które będą mogli Państwo skonfrontować z własną strategią.
 • Uważamy, że liczne case studies wiodących organizacji, zainspirują Państwa do ulepszenia swojego warsztatu pracy, stwarzając dobre perspektywy na przyszłość.

Tematem przewodnim wydarzenia będą światowe trendy i kierunki zmian odnoszące się do strategii rekrutacyjnych w nadchodzących latach.

Po zakończeniu pierwszego dnia Konferencji zapraszam na uroczysty koktajl, który będzie doskonalą okazją do kontynuacji rozmowy i wzajemnej wymiany spostrzeżeń.

Goście specjalni Konferencji:

•    Paolo Vasques - Global Director for Industrial & Retail Relations, Benetton Group, Rejon Padwa.
•    Giles Slinger – Managing Director, Concentra Analytics Europe.

Konferencja prowadzona w języku polskim i angielskim, tłumaczona symultanicznie.

Zapraszam serdecznie do rezerwacji miejsc. Gorąco liczę na Państwa obecność!

Z wyrazami szacunku,

Joanna Kędra
Project Manager
joanna.kedra@langas.pl

Program:

DZIEŃ I – 23 listopada 2017 r.

09.00 – 09.30 Rejestracja, powitalna kawa i herbata

09.30- 10.00   REWOLUCJA VS EWOLUCJA W REKRUTACJI

REWOLUCJA VS EWOLUCJA, CZYLI ORGANIZACJA 4 POKOLEŃ.

 • Nowe pokolenia, nowe wyzwania.
 • Strategia Employer Branding.
 • Zarządzanie talentami.
 • Miary sukcesu.

Andrzej Borczyk – Dyrektor Personalny, Członek Zarządu, Grupa Żywiec S.A.

10.00 – 10.15 Kwadrans towarzyski

10.15– 11.15 MARKETING REKRUTACYJNY – CASE STUDY

MARKETING REKRUTACYJNY – NOWOMODA CZY WYMÓG CZASÓW?

 • Marketing rekrutacyjny w ujęciu organizacji procesu rekrutacji.
 • Czynniki wpływające na proces rekrutacji.
 • Rodzaje i metody rekrutacji oraz ich funkcje.
 • Techniki doboru odpowiedniego pracownika.

Katarzyna Niezgoda - Managing Partner, uznany ekspert ds. zarządzania zmianą, Tower Executive Search.

11.15 – 11.30 Kwadrans towarzyski

11.30– 12.30 SZTUCZNA INTELIGENCJA W REKRUTACJI – CASE STUDY

M.A.I.A. (MATCHING ARTIFICIAL INTELLIGENCE ASSISTANT), CZYLI SZTUCZNA INTELIGENCJA W REKRUTACJI.

 • Jak M.A.I.A.  może zaoszczędzić czas rekruterów poświęcony na czytanie, preselekcję CV i spotkania z niewłaściwymi kandydatami.
 • Jak poprzez wykorzystanie M.A.I.A. można zwiększyć pewność, że zatrudniony kandydat będzie pasował do kultury organizacyjnej, wymagań stanowiska i z zaangażowaniem będzie wykonywał swoją pracę.

Elżbieta Tomczuk, People Analytics Project Leader, PWC

12.30 – 13.20 EFFECTIVE MIXTURE OF SKILLS BUILD THE FUTURE OF THE ORGANIZATION – CASE STUDY

USING ANALYTICS TO GET THE RIGHT SKILLS MIX FOR YOUR FUTURE.

 • What do we mean by competencies?
 • What standard definitions of skills can you use?
 • How do map the skills you currently have in your organisation?
 • How do you define what skills you will need in the future?
 • How do you select from your people efficiently?
 • How do you communicate effectively?
 • Is top-down the best way to do this?

WYKORZYSTANIE ANALITYKI DO SPORZĄDZENIA ODPOWIEDNIEJ MIESZANKI UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW.

 • Co rozumiemy przez kompetencje pracowników?
 • Jakie standardowe definicje umiejętności można wykorzystać?
 • W jaki sposób można stworzyć mapę umiejętności, jakimi dysponujemy obecnie w organizacji?
 • Jak określić jakich umiejętności będziemy potrzebować w przyszłości?
 • Jak wybrać najlepiej spośród swoich pracowników?
 • Jak skutecznie się komunikować?

Giles Slinger, Managing Director, Concentra Analytics Europe

13.20- 14.20 REKRUTACJA VS EMOCJE

WYBIERZ PASJĘ - REKRUTACJA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH.

 • Potrzeby kandydata a proces rekrutacyjny.
 • Od emocji kandydata do wyboru formy rekrutacji.
 • Jakie kanały komunikacyjne zaangażują kandydata?
 • Czy candidate experience ma znaczenie?

Bartłomiej Szmajdziński, Dyrektor Działu Rozwoju Talentów i Kultury Organizacyjnej Orbis S.A. na Polskę i kraje bałtyckie.

14.20 – 15.20 Lunch

15.20 – 16.20 REKRUTACJA  I JEJ FAKTYCZNA ROLA W REALIZACJI STRATEGII BIZNESOWEJ ORGANIZACJI

REKRUTACJA  I JEJ FAKTYCZNA ROLA W REALIZACJI STRATEGII BIZNESOWEJ ORGANIZACJI (narzędzia – efektywność  - perspektywy).

 • Rekruter jak oficer werbunkowy wywiadu… ?
 • Aktualne trendy, kierunki, potrzeby  - Jak nas widzą? Jak my widzimy innych?
 • Rekrutacja jako część procesu on-boardingu – klucz do sukcesu w budowaniu potencjału kompetencyjnego firmy.

Łukasz Sowiński, Dyrektor HR, Capital Service S.A.

Marek Adamski, Managing Director, PMConsulting Sp. z o.o.,

16.20 ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI
UROCZYSTY KOKTAJL


DZIEŃ II – 24 listopada 2017 r.


09.00 – 09.30 Rejestracja, powitalna kawa i herbata

09.30 – 10.15 WIZERUNEK PRACODAWCY – CASE STUDY

JAKI WIZERUNEK PRACODAWCY STWORZYĆ ABY WSPOMÓC REKRUTACJĘ I PRZYCIĄGNĄC UWAGĘ WIĘKSZEJ LICZBY KANDYDATÓW?

 • Jakie informacje o firmie zainteresują kandydatów.
 • Jak przedstawić przyjemne strony bycia pracownikiem firmy – wielka rola małych szczegółów.
 • Przyjazne miejsce pracy i przyjazna rekrutacja – klucz do sukcesu.

Agata Błaszkiewicz, Dyrektor ds. HR, Colliers International Polska

10.15 – 10.30 Kwadrans towarzyski

10.30 – 11.10  EMPLOYER BRANDING WARS – CASE STUDY

SESJA I

Od wielkiego wybuchu do rekrutacji millenialsów, czyli skąd się wziął w Polsce popyt na employer branding - na bazie case study sektora usług dla biznesu.

 • Dlaczego  słowo "wzrost" nie zawsze oznacza, że jesteśmy na plusie?
 • Kiedy wybuchła wojna o talenty?
 • Z czego wynika fakt, że w kolejnych latach przyciągnięcie pracownika do firmy będzie jeszcze trudniejszą sztuką?

SESJA II

Tak zwana "inna historia", czyli kto i dlaczego skutecznie sprzedaje wszystkim generacjom.

 • Która branża wie, jak komunikować się z rynkiem?
 • Skąd ta branża wie i dlaczego to, co wie powinniśmy również praktykować?
 • Jak wygrać wojnę o talenty?

SESJA III

Sztuka wojny krok po kroku, czyli jak przygotować się do wojny o talenty i osiągnąć w niej sukces?

 • Case studies firm, które odnoszą sukcesy w marketingu rekrutacyjnym

Katarzyna Rąkowska - Kutyło, Deputy Managing Director, Linkleaders.

11.10 – 11.25 Kwadrans towarzyski

11.25 – 12.25 SKUTECZNE ROZPOZNAWANIE TALENTÓW – CASE STUDY

JAK SKUTECZNIE ROZPOZNAWAĆ TALENTY W ORGANIZACJI I ROZWIJAĆ ICH KOMPETENCJE – AKADEMIA TALENTÓW DPD.

 • Program Talentowy w organizacji – od czego zacząć?
 • Talent czyli kto?
 • Ustalenie celu i misji projektu dostosowanego do konkretnej organizacji.
 • Kryteria i proces wyboru Talentów.
 • Jak zaprojektować efektywny program rozwojowy zgodnie z zasadą 70/20/10?
 • Case study - Akademia Talentów DPD – przykłady konkretnych narzędzi oraz realizacji programu.

Beata Molska, Recruitment & Development Manager, DPD Polska.

12.25 – 12.40 Kwadrans towarzyski

12.40 – 13.30 REKRUTACJA W OBSZARZE IT – CASE STUDY

GRYWALIZACJA – EFEKTYWNE WSPARCIE REKRUTACJI.

 • Rynek pracy przyszłości i potrzeba angażowania pracowników
 • Z jakimi wyzwaniami związanymi z rekrutacją mierzymy się obecnie w firmach?
 • Jak dzięki grywalizacji zwiększyć efektywność rekrutacji i wybrać najlepszych?
 • Jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom millenialsów w obszarze rekrutacji?
 • Wybrane case studies grywalizacji z obszaru rekrutacji.
 • Rekrutacja i co dalej? Jakie inne obszary Employee Experience grywalizacja może wesprzeć?

Anna Jankowiak, Założyciel i wlaściciel firmy GrywIT

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 15.30 HACKATHONY I KREATYWNE WYZWANIA W REKRUTACJI – CASE STUDY

DOCIERANIE DO UKRYTYCH TALENTÓW Z WYKORZYSTANIEM HACKATHONÓW ORAZ KREATYWNYCH WYZWAŃ.

 • Dlaczego targi pracy przestają działać i dlaczego są coraz częściej zastępowane przez hackathony? Na przykładzie hackathonów firmowych oraz największych lig hackathonów uniwersyteckich w USA.
 • Dlaczego rekrutacja przez LinkedIn jest coraz mniej skuteczna? Krótka analiza efektywności działań rekrutacyjnych na LinkedIn na przykładzie projektu rekrutacyjnego w obszarze IT.
 • Czym są hackathony? Jak zrealizować dobry hackathon do celów rekrutacyjnych dla różnych grup docelowych? Jaka jest efektywność kosztowa hackathonów? Hackathony a osobowości introwertyczne.
 • Przykłady hackathonów realizowanych przez firmy spoza działu IT: konkurs McDonalds oraz konkurs zorganizowany przez Port Lotniczy w San Francisco.
 • Hackathony jako narzędzie "employer branding" - case study konkursu Hackart zrealizowanego we współpracy z głównymi instytucjami kultury w Polsce, Alior Bankiem oraz IBM.
 • Dodatkowe funkcje Hackathonów: crowdsourcing nowych koncepcji, hackathony dla pracowników organizacji.

TOMASZ FLORCZAK, Współzałożyciel platformy ChallengeRocket.com.

15.30 – 16.00 ESCAPE ROOM TO STAY WITH ING – CASE STUDY

ESCAPE ROOM TO STAY WITH ING. INNOWACJE W REKRUTACJI.

 • Rekrutacja na Staż z Lwem jako przykład udanego eksperymentu.
 • Budowanie doświadczenia kandydata w procesie rekrutacji.
 • Bo jeśli nie assessment centre, to co?
 • Czy można rekrutować inaczej?

Anna Kęsik, Dyrektor Centrum ds. Doświadczeń Kandydatów i Pracowników, ING Bank Śląski S.A.

Aleksandra Kajkowska, Menedżer Zespołu ds. Doświadczeń Pracowników, ING Bank Śląski S.A.

16.00 ZAKOŃCZENIE II DNIA KONFERENCJI

Metody:

DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ZAPRASZAMY:

 • Dyrektorów ds. HR,
 • Dyrektorów ds. Personalnych,
 • Prezesów,
 • Headhunterów,
 • HR Managerów,
 • HR Business Partnerów,
 • Doradców Personalnych,
 • Specjalistów ds. Rekrutacji i Selekcji,
 • Pracowników Działu HR,
 • Specjalistów ds. Kadr i Płac,
 • Liderów zespołów,
 • Trenerów wewnętrznych,
 • Wszelkie osoby, które kreują strategię i politykę rekrutacyjną, przeprowadzają procesy rekrutacji oraz podejmują działania w zakresie ,,rerekrutacji’’ już zatrudnionych pracowników

Cena:

zgłoszenie do 10.11.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 11.11.2017 - 1 870 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały, certyfikat.
 • obiady, poczęstunek podczas przerw, koktajl networkingowy.
 • tłumaczenie symultaniczne przez cały czas trwania konferencji.

Konferencja prowadzona w języku polskim i angielskim, tłumaczona symultanicznie.

UWAGA : liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

PROGRAM PROMOCYJNY (nie łączymy promocji)

A. 5 % zniżki dla 2 osób
B. 10% zniżki dla 3 osób
C. 15 % zniżki dla minimum 4 osób
D. 20% zniżki dla minimum 5 osób

DODATKOWE INFORMACJE: tel.: (22) 696 80 20


Aby skorzystać z programu, należy wpisać wybrany  jeden symbol, powyżej ramki, we wskazanym miejscu - w innym wypadku program promocyjny nie będzie uwzględniany
.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone