Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieSzkolenia w fabrykach

nowosć

Negocjacje - 9 zaawansowanych kompetencji negocjacyjnych

poziom zaawansowany

12-13.07.2016
Warszawa, Hotel Hilton****

Korzyści:

Zapraszamy na zaawansowane warsztaty negocjacyjne z zawodowym negocjatorem.

Podstawą jest uwrażliwienie uczestników na fakt, że w trakcie negocjacji ponad 70%  prawdziwych informacji przekazywana jest w formie niewerbalnej. Zaawansowani negocjatorzy potrafią bez skrupułów posługiwać się blefem, zaawansowanymi technikami manipulacyjnymi i wpływać na emocje poprzez prawie niedostrzegalne gesty. Umiejętnie mieszają fakty i zasadne argumenty z konfabulacjami i sofizmatami. Umiejętność dostrzegania niespójności komunikacji werbalnej z niewerbalną jest praktycznie jedyną szansą na oddzielenie prawdy od fałszu w trakcie negocjacji. Oprócz umiejętności czytania mowy ciała warsztaty rozwijają samokontrolę uczestników w obszarze komunikowania ciałem prawdziwych zamiarów. Dopiero te dwie opanowane do perfekcji umiejętności budują kompetencję profesjonalnego i skutecznego negocjatora.

Korzyści dla uczestnika

 • Rozwiniesz umiejętność rozpoznawania mowy ciała adwersarza na podstawie gestów, postawy ciała, nerwowych tików.
 • Poznasz zasady rządzące mikroekspresjami wg. Paula Ekmana i na ich podstawie nauczysz się rozpoznawać faktyczne emocje adwersarza.
 • Nauczysz się kontrolować własne emocje w trakcie negocjacji, oraz nie okazywać prawdziwych uczuć.
 • Nauczysz się wpływać na emocje adwersarza poprzez własną postawę, gesty i ton głosu.
 • Poznasz techniki wywierania wpływu na proces negocjacji poprzez właściwe zachowania i autoprezentację.
 • Na podstawie analizy audio – video ocenisz swoje zasoby i deficyty w obszarze posługiwania się mową ciała w negocjacjach.
 • Nauczysz się rozpoznawać blef, oraz wzmocnisz swoją umiejętność stosowania kontrolowanego blefu w negocjacjach.
 • Poznasz autentyczne techniki czytania mowy ciała służb specjalnych.
 • Poznasz skalę wiarygodności  sygnałów  mowy  ciała Desmonda Morrisa i wykorzystasz ją do czytania mowy ciała adwersarza.
 • W oparciu o kwestionariusz Hartmana poznasz dominujące sygnały mowy ciała czterech typów osobowości i nauczysz się je rozpoznawać.
 • W trakcie gry negocjacyjnej przećwiczysz zdobyte umiejętności już na szkoleniu.

Korzyści dla organizacji

 • Natychmiastowe korzystne ROI dzięki lepszym wynikom negocjacji.
 • Wzrost motywacji dzięki lepszej skuteczności negocjatorów.
 • Wzrost autorytetu organizacji w otoczeniu na skutek profesjonalizacji i korzystniejszej prezentacji przedstawicieli.

Zapraszam do rezerwacji miejsc!

Magdalena Modzelewska-Kaczmarczyk
Kierownik Projektu
Tel.: 22 696 80 20


szkolenia@langas.pl

Program:

STUDIUM ZAAWANSOWANYCH NEGOCJACJI (2 dni)

Strategia

Jak planować strategie negocjacyjne w zależności od celu i informacji jakie posiadamy?

 • Planowanie strategii negocjacyjnej w oparciu  metody Rogera Dawsona
 • Stosowanie techniki wpływu wspierającej pozycję przed, w trakcie i po negocjacjach
 • Jak rozpoznawać typ osobowości drugiej strony na podstawie ubioru i  zachowania oraz jak skutecznie tę wiedzę wykorzystać w osiąganiu celu negocjacyjnego?
 • W jaki sposób rozpoznawać techniki manipulacyjne drugiej strony i skutecznie sobie  z nimi radzić?
 • Jakie popełniamy podstawowe błędy w  interpretacji mowy ciała drugiej strony?
 • Jak bez użycia wykrywacza kłamstw łatwo rozpoznawać konfabulację drugiej strony?

Pozycja

Warsztat budowania własnej pozycji negocjacyjnej

 • Określenie celów negocjacji
 • BATNA – czyli alternatywne rozwiązania
 • WATNA i moje osobiste nastawienie
 • Reguły i techniki wywierania wpływu
 • Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł
 • Słowa klucze, utrwalone wzorce reakcji
 • Znaczenie autorytet, pozycji, siły
 • Wykorzystanie analizy transakcyjnej w negocjacjach

Runda negocjacyjna
Warsztat prowadzenie rozmowy negocjacyjnej

 • Jak skutecznie stosować techniki i metody w negocjacjach?
 • Stosowanie metody dawania wyboru
 • Stosowanie metody  kontrastu i reguły wzajemności
 • Metoda zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności
 • Zarządzanie przestrzenią, składanie propozycji
 • Stosowanie techniki ustępstw
 • Techniki rozpoznawania konfabulacji i pozycji negocjacyjnej drugiej strony
 • Techniki wzmacniania swojej pozycji negocjacyjnej poprzez sygnały niewerbalne

Sygnały niewerbalne

Wiele  technik  negocjacji  przedstawia  sposoby  wpływania  na  przebieg  rozmów  poprzez  słowa. Oczywiście jest bardzo ważne jak dobieramy słowa, jakich technik słownego wpływu używamy, jak  budujemy  zdania,  czy  też  jak  jednoznacznie  mówimy.  Ale  co  najmniej  równie  ważnym czynnikiem   wpływającym   na   nasze   interakcje   jest   wszystko   to,   co   mieści   się   w   pojęciu komunikacji niewerbalnej. Można  w  uproszczeniu  powiedzieć,  że  komunikacją  niewerbalną  jest  przekazywanie  informacji przy  pomocy  środków  niejęzykowych.  Głównym  motywem  tej  komunikacji  jest  mowa  ciała  i często potocznie jest ona utożsamiana z komunikacją niewerbalną. Mowa ciała jest wrodzona. Istnieją oczywiście pewne wzorce zachowań, których nauka zaczyna się już gdy jesteśmy dziećmi i trwa przez całe nasze życie. To, czego się uczymy ma silny związek z kulturą i społeczeństwem, w których jesteśmy wychowywani. Jednak pomimo tego, że uczymy się  w  sferze  świadomości  to  większość  zachowań  pozostaje  w  sferze  intuicji,  nieświadomości. Moduł składa się z trzech sekcji:

- Skala wiarygodności Desmonda Morrisa.
- Postawa – właściwa postawa negocjatora i mowa postawy adwersarza.
- Gestykulacja, a spójność – trening.

Mikroekspresje Paula Ekmana
Prawdziwe emocje- rozpoznanie – analiza – wyciągnie wniosków- zastosowanie

Mikroekspresja to wyraz twarzy wyrażający prawdziwą przeżywaną w danym momencie emocję, a pojawiający się, gdy kłamiemy. Na przykład kiedy o filmie, który wcale nam się nie podobał mówimy, że był świetny, na ułamek chwili (poniżej czwartej części sekundy, czyli 25 milisekund) pojawia się na naszej twarzy grymas wyrażający to, co rzeczywiście myślimy, a co chcielibyśmy ukryć. Dzięki treningowi jesteśmy w stanie bardziej świadomie obserwować i precyzyjniej rozpoznawać, co dzieje się z naszym rozmówcą. Dzięki temu nie będziemy skazani jedynie na intuicyjne decyzje, ale zauważymy, jakie zdradzane przez nią emocje czy reakcje na nasze słowa wywołują sympatię lub antypatię. Znajomość mikroekspresji pozwala zarządzać procesem negocjacji.  Moduł składa się z trzech sekcji:

- Emocje pierwotne i dominujące mikroekspresje.
- Komunikacja wzrokowa podczas blefu i niepewności.
- Trening i analiza mikroekspresji z wykorzystaniem zapisu video.

Zarządzanie emocjami

Regulowanie interakcji poprzez słowa może być trudne do wykonania albo szkodliwe dla dalszego kontaktu z drugą osobą. O wiele lepiej zostanie odebrane przez adwersarza machnięcie lekko ręką w powietrzu   niż   równoważne   powiedzenie   do   niego   „ale   bzdury”.   Podobnie skuteczniejszy jest lekki grymas na twarzy niż stwierdzenie „beznadziejna jest ta propozycja” – dodatkowo  w  tym  wypadku  bardziej  prawdopodobne  jest,  że  adwersarz  sam  zacznie  ustępować  w pewnych kwestiach, które poruszył, albo pytać co nam konkretnie nie pasuje, niż powie „w takim razie   proszę   samemu   zaproponować   coś   lepszego”,   będąc   automatycznie   sceptycznie   bądź negatywnie nastawionym do tego, co mamy do powiedzenia. Zachowanie niewerbalne nadaje się również do pokazania komuś, że jest nudny albo że nie ma racji i zrobienia tego w uprzejmy sposób. Takie  zachowanie  w  żadnym stopniu   nie   urazi   partnera   rozmowy.   W trakcie modułu uczestnicy nauczą się także radzić sobie z agresywnymi zachowaniami adwersarza. Moduł składa się z trzech sekcji:

- Rozpoznawanie i techniki kontrolowania własnych emocji.
- Monitorowanie i zrządzanie emocjami adwersarza.
-Techniki dominujące i agresywne i sposoby radzenia sobie z nimi.

Osobowość, a mowa ciała


Bardzo poważnym błędem, który jest popełniany przez wiele osób, jest skłonność do postrzegania innych  przez  pryzmat  własnego  światopoglądu, doświadczenia  życiowego i zachowania.  Jedyną radą w tym względzie jest powtarzane jak echo (choć różnie formułowane) w wielu książkach o zdobywaniu sukcesu: „szczerze próbuj przyjmować punkt widzenia twojego rozmówcy”. W czytaniu mowy ciała adwersarza niezwykle istotne jest rozpoznanie typu osobowości z jaką negocjator ma do czynienia. Gest zupełnie nieistotny dla jednego typu osobowości może mieć niezwykle ważne znaczenie w przypadku innego typu. Moduł składa się z dwóch sekcji:

- Test Taylora Hartmana i jego konsekwencje dla mowy ciała.
- Trening mowy ciała w negocjacjach z wykorzystaniem różnych osobowości.
 

Eksperci:

Marcin Sebastian Rogowski


  • Jeden z najskuteczniejszych ekspertów w Polsce z zakresu negocjacji.Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sprzedaży oraz 15 letnie doświadczenie w negocjacjach międzykulturowych i zarządzaniu firmą w Europie Zachodniej, Rosji i Chinach. Stale współpracuje jako konsultant działów sprzedaży i główny trener dla wielu firm – liderów w swoich branżach takich jak Starwood czy InPost. Wychował kilkuset świetnych handlowców. Jest certyfikowanym trenerem coachów Corporate Coach U® Poland; Jest aktywnie działającym executive coachem i prekursorem coachingu prowokatywnego w Polsce znanym jako BADCOACH; Posiada doświadczenie w środowisku projektowym potwierdzone certyfikatem zarządzania projektami Prince2® Registered Practitioner APMG International ( nr cert. 02611152-01-ER86); Ukończył The Art and Science of Coaching, Erickson College International. Jest redaktorem naczelnym pierwszego profesjonalnego portalu o sprzedaży www.biznesmusisprzedawac.pl. W nielicznych wolnych chwilach uprawia kitesurfing.

 

Cena:

zgłoszenie do 16.06.2016 - 1 770 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 17.06.2016 - 2 170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * Cena nie zawiera noclegów

Jeśli korzystasz z OFERTY JUBILEUSZOWEJ wpisz na formularzu zgłoszeniowym hasło „2 za 1”  

*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują,  obowiązuje cena  2170 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone