Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoLeadership

nowosć

PODATKOWE ASPEKTY POŁĄCZEŃ, PRZEKSZTAŁCEŃ I PODZIAŁU SPÓŁEK W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Jak korzystnie podatkowo przeprowadzić proces połączeń, przekształceń lub podziału spółek w grupie kapitałowej?

20-21.02.2016
Warszawa, Pure Sky Club, ul. Złota 59

Korzyści:

Szanowni Państwo

Wydarzenia restrukturyzacyjne tj. połączenia, przekształcenia i podziały spółek mają konsekwencje podatkowe zarówno u podmiotów bezpośrednio uczestniczących w połączeniu jak również ich udziałowców.

Zapraszamy do udziału w intensywnych warsztatach, podczas których zostaną omówione podatkowe aspekty wynikające z połączeń, przekształceń i podziału spółek w grupie kapitałowej. Wiele miejsca poświęcone będzie sukcesji podatkowej, opodatkowaniu udziałowców, akcjonariuszy, a także spółek biorących udział w transakcji. Ekspert zwróci uwagę na możliwość dokonywania korzystnych podatkowo podziałów i połączeń spółek w grupie kapitałowej. Dzięki licznym case study przedstawimy szereg najbardziej optymalnych podatkowo rozwiązań.

Program:

20 marca 2016 r.

Powitalna kawa i herbata

SUKCESJA PODATKOWA W ZAKRESIE POŁĄCZEŃ, PRZEKSZTAŁCEŃ I PODZIAŁU SPÓŁEK W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Jakie są prawa i obowiązki podatkowe w przypadku połączeń, przekształceń i podziału w grupie kapitałowej?

KONSEKWENCJE POŁĄCZEŃ, PRZEKSZTAŁCEŃ I PODZIAŁÓW SPÓŁEK W GRUPIE KAPITAŁOWEJ NA GRUNCIE PODATKÓW DOCHODOWYCH PIT I CIT
Jaki wpływ na podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych ma połączenie, przekształcenie i podział spółek w grupie kapitałowej?

 • Łączenie, podział, przekształcenie a zamknięcie ksiąg rachunkowych i zakończenie roku podatkowego
 • Jak prawidłowo rozliczyć straty podatkowe?
 • Łączenie, podział, przekształcenie a zaliczki na podatek dochodowy
 • Opodatkowanie nadwyżki przejmowanego majątku ponad wartość nominalną udziałów/akcji wydanych udziałowcom/akcjonariuszom spółki przejmowanej/dzielonej
 • Opodatkowanie dopłat otrzymywanych w związku z podziałem lub połączeniem spółek
 • Rozliczanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów uzyskanych/poniesionych przed i po dokonaniu połączenia/podziału/przekształcenia
 • Koszty związane z połączeniem/podziałem jako koszty uzyskania przychodów
 • Wzajemne zobowiązania/wierzytelności spółek uczestniczących w połączeniu i podziale
 • Uprawnienia w zakresie kontynuowania odpisów amortyzacyjnych

KONSEKWENCJE POŁĄCZEŃ, PRZEKSZTAŁCEŃ I PODZIAŁÓW SPÓŁEK W GRUPIE KAPITAŁOWEJ NA GRUNCIE PODATKÓW OD TOWARÓW I USŁUG
Jakie sa możliwości i obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług?

 • Majątek otrzymywany w wyniku połączenia/podziału – zakres opodatkowania na gruncie VAT – w szczególności w przypadku przedsiębiorstwa i ZCP
 • Łączenie/podział/przekształcenie spółek a zasady przyjmowania i wystawiania faktur VAT (obowiązek dokonywania korekt faktur/wystawiania not korygujących)
 • Łączenie/podział/przekształcenie spółek a prawo do odliczenia na gruncie VAT (prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na poprzednika prawnego)
 • Składanie deklaracji VAT oraz korekt deklaracji VAT
 • Połączenie/podział/przekształcenie spółek a zwrot podatku
 • Połączenie/podział przekształcenie a dokonywanie sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących

21 marca 2016 r.

Powitalna kawa i herbata

KONSEKWENCJE POŁĄCZEŃ, PRZEKSZTAŁCEŃ I PODZIAŁÓW SPÓLEK W GRUPIE KAPITAŁOWEJ NA GRUNCIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Jakie są możliwości oraz obowiązki w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości?

 

 • Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z działaniami restrukturyzacyjnymi a podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Obowiązki związane z rozliczaniem podatku od nieruchomości w przypadku połączenia/podziału/przekształcenia spółek – zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości

WYBRANE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I DOKUMENTACYJNE
O jakich obowiązkach informacyjnych i dokumentacyjnych musimy pamiętać?

 • Obowiązki informacyjne na gruncie CIT/PIT/VAT(m.in. CIT-8, VAT-7, PIT-11, PIT-4R)
 • Obowiązki informacyjne na gruncie NIP(m.in. NIP-2, NIP-B, NIP-C)

INNE ZAGADNIENIA
O czym należy jeszcze pamiętać przeprowadzając proces połączeń, przekształceń i podziału spółek w grupie kapitałowej?

 • Proces wymiany udziałów/akcji
 • Wkłady pieniężne oraz aporty do spółek kapitałowych i osobowych
 • Umorzenie udziałów/akcji
 •  Proces likwidacji spółek

Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie interaktywnych warsztatów, podczas których zostaną przedstawione liczne przykłady ilustrujące zastosowanie ciekawych rozwiązań optymalizacyjnych w zakresie przekształceń, połączeń i podziału spółek w grupie kapitałowej.

By zapewnić Państwu możliwość szczegółowego poznania poruszanych zagadnień zaplanowaliśmy:

 • Liczne case study, które umożliwią wizualizację rozwiązań
  i zdobycie praktycznej wiedzy.
 • Ciekawe i inspirujące przykłady.
 • Praktyczne rozwiązania problemów.
 • Możliwość przedstawienia własnego przypadku i uzyskanie propozycji rozwiązań doświadczonego eksperta.

Eksperci:

TOMASZ MOSZCZYŃSKI

Doradca podatkowy nr wpisu 11536, Manager w Departamencie Doradztwa Podatkowego w Grupie ECA. Zajął III miejsce w IX Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej na najlepszego doradcę podatkowego w 2014 r. (kategoria - VAT). Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent doradcy podatkowego współpracując z kancelarią doradcy podatkowego, a następnie jako doradca podatkowy w spółce doradczej. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca i autor materiałów szkoleniowych oraz licznych artykułów o tematyce podatkowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno pojedynczych szkoleń, jak również specjalistycznych kursów z zakresu prawa podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Cena:

zgłoszenie do 14.01.2016 - 1470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 15.01.2016 - 1770 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady
 • poczęstunek podczas przerw
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone