Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoProfesjonalna sekretarka/asystentkaSzkolenia wyjazdowe

nowosć

Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej

Zaawansowane certyfikowane warsztaty dla obsługujących zarząd i radę nadzorczą w spółkach z o.o. i S.A.

24-25.08.2017
Sopot, Hotel Haffner****, ul. Haffnera 59

Korzyści:

Szanowni Państwo

Zapraszamy na letnią edycję certyfikowanych warsztatów dla Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej.
Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie będące zbiorem kluczowych tematów, z jakimi spotykają się specjaliści obsługujący organy spółki kapitałowej. Propozycja dwudniowego szkolenia poświęcona jest doskonaleniu
i rozwijaniu umiejętności oraz wiedzy w zakresie sprawnego, zgodnego z prawem i optymalnego wspierania zarządu i rady nadzorczej w codziennych czynnościach. 

12 KLUCZOWYCH KOMPETENCJI:

 • Aktualne przepisy i regulacje prawne wytyczające prawidłowe działanie spółek
 • Obsługa dokumentacji spółki
 • Regulaminy – tworzenie i aktualizacja
 • Jak sprawnie i legalnie sporządzić protokół z posiedzenia?
 • Ochrona danych osobowych w spółce
 • Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia
 • Czy można podjąć uchwałę "post factum" i jakie są tego skutki?
 • Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów – uprawnienia
 • Skutki błędów w umowach handlowych
 • Jak budować własny rytm dobowy w oparciu o zasoby własne w codziennej pracy?
 • Mindfulness a stres - różnice w radzeniu sobie w obliczu   wyzwań zawodowych
 • Jak stres zwiększa nasze możliwości, a jak staje się wrogiem naszej  wydajności?

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o  kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

Dzień I 24 sierpnia 2017

NOWOCZESNA OBSŁUGA ZARZĄDU POD KĄTEM POSIEDZEŃ, PROTOKOŁÓW I UCHWAŁ, ZMIANY W PRZEPISACH, KONTRAKTY HANDLOWE, REGULAMINY, DOKUMENTACJA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Ekspert:  dr Radosław L. Kwaśnicki,
Ekspert: mec. Anna Adamczyk

09.00 - 9.30 Rejestracja,  powitalna kawa i herbata 
9.30
Rozpoczęcie zajęć

NOWOCZESNA OBSŁUGA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

 • Praca między posiedzeniami
 • Zwoływanie posiedzeń
 • Trudne momenty podczas posiedzeń
 • Jak sprawnie i legalnie sporządzić protokół z posiedzenia?
 • Najczęstsze potknięcia i jak im zapobiegać
 • Czy można podjąć uchwałę "post factum" i jakie są tego skutki?
 • Case study: upadłość spółki jako konsekwencja braku uchwały rady nadzorczej

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH W OBSŁUDZE ORGANÓW SPÓŁKI

 • Nowelizacja w prawie, a ich wpływ na działania organów spółki – jak interpretować zmiany?
 • Jakie nieprawidłowości mogą wystąpić w stosowaniu przepisów KSH, KC oraz innych przepisów? Co wywołuje sporne kwestie?
 • Bezwzględność przepisów, a swoboda wewnętrznych regulacji
 • Praktyki prawno-formalne pozakodeksowe – jak usprawniać obsługę zarządu?

KONTRAKTY HANDLOWE REALIZOWANE Z RAMIENIA ZARZĄDU, DZIAŁANIA  PEŁNOMOCNIKÓW

 • Reprezentacja spółki, a powoływanie pełnomocników handlowych?
 • Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia
 • Do czego może zostać uprawniony pełnomocnik w umowach handlowych?
 • Specyfika umów handlowych z udziałem członków zarządów i pełnomocników zarządów; kluczowe zapisy
 • Jakie zapisy zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystne dla spółki zapisy?
 • CASE STUDY: Odpowiedzialność pełnomocników, a przekroczenie uprawnień
 • CASE STUDY: Skutki błędów w umowach handlowych

REGULAMIN ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • Uprawnienia i zadania zarządu/rady nadzorczej według regulaminów
 • Kluczowe zapisy w regulaminach, a zapisy sprzeczne z KSH lub statutem/umową spółki

ORGANIZACJA DOKUMENTÓW W SPÓŁCE, OBIEG DOKUMENTÓW W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ

 • Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentów spółki – case study
 • Przyjmowanie dokumentów przychodzących do spółki
 • Rejestrowanie dokumentów oraz ich ewidencja
 • Przekazywanie dokumentów pracownikom firmy
 • Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów - uprawnienia
 • Utrudnienia, niekompletna dokumentacja w obiegu dokumentów, a skutki uchybień
 • Procedury obiegu dokumentów w formie elektronicznej, a w formie papierowej
 • CASE STUDY: Błędy na tle obiegu dokumentacji - rozwiązania

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁCE

 • Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych – regulacje prawne, a regulacje wewnętrzne
 • Rejestr zbiorów, a rola Administratora Bezpieczeństwa Danych Osobowych
 • Procedury w zakresie ochrony danych osobowych – dobre praktyki
 • CASE STUDY: Błędy w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • CASE STUDY: Najnowsze zmiany prawne w zakresie ochrony danych osobowych, a ich wpływ na funkcjonowanie spółek 

16.00 Zakończenie zajęć


Dzień II 25 sierpnia 2017

AUTORYTET I WIZERUNEK, PROJEKT WŁASNEGO RYTMU DOBOWEGO, MINDFULNESS A STRES
Ekspert:  Maciej Zarembski

09.00 - 9.30 Rejestracja,  powitalna kawa i herbata 
9.30
Rozpoczęcie zajęć

AUTORYTET I WIZERUNEK W ORGANIZACJI

 • Triada kompetencji w autoprezentacji – co decyduje o budowaniu wartości siebie i trwałego własnego utrzymywania pozytywnego wizerunku w organizacji?
 • Autorytet w relacjach społecznych i biznesowych (świadome kreowanie relacji)
 • Orientacja wizerunku na klienta zewnętrznego i wewnętrznego (studia przypadków)
 • Style komunikacji z rozmówcą/rozmówcami – co eksponuje styl i o czym informuje?
 • Gry i pułapki psychologiczne, jako przestroga przerysowanej autoprezentacji – czyli jak nigdy się nie zachowywać?

PROJEKT WŁASNEGO RYTMU DOBOWEGO W PRACY ZAWODOWEJ I KORZYSTANIE Z NIEGO

 • Jak budować własny rytm dobowy w oparciu o zasoby własne w codziennej pracy?
 • Portfele i portfolio zadań wykonywanych w rytmie dobowym (praca, projekty, terminy)
 • Projektowanie własnego  rytmu dobowego (rytmu pracy zawodowej) w ujęciu zwiększenia efektywności pracy w danym czasie
 • Budowanie planu zmiany działania w czasie w oparciu o zmianę rytmu działania w dobie (działania zawodowego)
 • Podstawowe narzędzia wspierające, jednak nie rozwiązujące problemów zarządzania sobą w czasie
 • Rola narzędzi operacyjnych jako potrzebna, ale nie niezbędna
 • Bycie, działanie i funkcjonowanie bez przepracowania i przytłoczenia obowiązkami
 • Wyzwania w przyszłości związane z Twoją efektywnością pracy w ograniczonym czasie

STRES, WPŁYW I UPODOBANIA NASZEGO UMYSŁU WZGLĘDEM NIEGO

 • Mindfulness a stres - różnice w radzeniu sobie w obliczu wyzwań zawodowych
 • Zachowania autoagresywne, a mierzenie się ze swoją ciemną stroną
 • Bezsenność, apatyczność, wypalenie, kortyzol adrenalina – co dalej?
 • Autodestrukcja, siła niszczenia a energia Twórcza. Ta sama moc, inny kierunek
 • Kiedy stres dokonuje zniszczeń i jakie mogą być tego efekty?
 • Kiedy nie wolno odcinać się od stresu?
 • Temperament
 • Jak stres zwiększa nasze możliwości, a jak staje się wrogiem naszej wydajności?
 • Kiedy ciało jest gotowe do walki z problemem…
 • Przeżyć to w pełni – inteligencja emocjonalna

16.00 Zakończenie zajęć

Metody:

Szkolenie ma formę warsztatów, podczas których omówione zostaną kluczowe zapisy prawne wpływające na praktykę funkcjonowania spółek. Pogłębiona analiza poszczególnych elementów obsługi zarządu ma za zadanie pokazać optymalizujące i usprawniające rozwiązania dla sprawnej obsługi zarządu.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
 • Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika  Biura Zarządu
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Specjaliści ds. organizacyjnych
 • Referenci w biurach zarządu 

Opinie uczestników naszych szkoleń skierowanych do Asystentów Zarządów

„Szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, poparte wieloma ciekawymi przykładami” – Agnieszka Węgrzyn, FFiL Śnieżka S.A.
„Praktyczne przykłady, dyskusje, konkretne informacje, wspólne rozwiązywanie problemów” – Violetta Woźniakowska, MPWiK S.A.
„Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Eksperci kompetentni; posiadają umiejętności angażowania grupy w tematykę. Zakres i przeprowadzenie szkolenia zgodne z programem. Obsługa w czasie szkolenia przez organizatora na wysokim poziomie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze opracowane . Miła atmosfera” - Ewelina Koza, Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.
"Interesujące, rzeczowe, pobudzające do myślenia"  - Joanna Kurbiel, TBMECA Poland Sp. z o.o.
„Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez znakomitych wykładowców, którzy nie przekazują suchej wiedzy, łącząc wykład z ćwiczeniami, rozmową poruszając interesujące tematy” – Małgorzata Labuda, MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe
„Oceniam szkolenie bardzo dobrze, głównie ze względu na profesjonalizm ekspertów, ich otwartość i komunikatywność, każdy w swoim zakresie byli naprawdę bardzo dobrzy” – Ewa Skura, KGHM Polska Miedź

Eksperci:

dr Radosław L. Kwaśnicki


  • magister nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski) oraz doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński)
  • absolwentprogramu Advanced Management Program (Business School) oraz programu Value Creation Through Effective Boards (Harvard Business School - Executive Education oraz IESE Business School) 
  • specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych
  • rekomendowany przez Global Law Experts w zakresie prawa spółek, wyróżniony przez EuropeanLegalExperts oraz rekomendowany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 r. – Zawody Zaufania Publicznego
  • arbiter krajowy i międzynarodowy, w tym Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu oraz arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich
  • pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., w tym Przewodniczącego jej Komitetu Strategii i Rozwoju oraz zasiada w Radzie Nadzorczej SFINKS POLSKA S.A. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek, w tym m.in.  Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., PGE Energia S.A.,BBI Capital NFI S.A., MAGO S.A. oraz Polskie Koleje Państwowe S.A.
  • członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów
  • uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego
  • redaktor oraz autor, a także współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, zasiada w Kolegium Redakcyjnym „Monitora Prawa Handlowego” - spis publikacji
  • redaktor naczelny bloga poświęconemu prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” (www.prawobiznesu.com)
  • biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim

 

mec. Anna Adamczyk


  • Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity);
  • Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore.

 

Maciej Zarembski


  • Psycholog kliniczny, ekspert i badacz zakamarków ludzkiej psychiki, siły nawyków i temperamentu w zakresie czasowego i energetycznego angażowania swoich zasobów. Trener Psychospołeczny, wykładowca uczelni wyższych.
  • Ekspert w zakresie psychologii przywództwa, psychologii zarządzania, psychologii rozwoju kompetencji i diagnozy kompetencji.
  • Pracuje z najwyższą kadrą menedżerską w obszarach zwielokrotniania wydajności bez poczucia przepracowania i przytłoczenia obowiązkami, doskonalenia komunikacji, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie z konfliktem interpersonalnym, ale również udoskonala twórczego myślenia.
  • Certyfikowany Erickson Professional Coach z akredytacją International Coach Federation;
  • Trener Rozwoju z ponad 10 000 godzin szkoleniowych, 600 godzin coachingu indywidualnego, ponad 200 godzin doradztwa i konsultingu biznesowego.
  • Posiada i rozwija bardzo zaawansowaną wiedzę w zakresie regulacji emocji, fizjologicznych aspektów emocji, ekspresji mimicznych; także badań nad osobowością i jej wymiarami (zmienność cech w czasie).

Cena:

zgłoszenie do 01.08.2017 - 1 770 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 02.08.2017 - 2 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym      295  PLN netto +  23% VAT
1-osobowym      540  PLN netto + 23% VAT

(wskaż w formularzu terminy noclegów)

Ilość miejsc w promocji ograniczona.
*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 2270 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.


Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone