Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieZakupy

nowosć

Strategie zakupowe dla działów zakupów

BUDOWANIE STRATEGII ZAKUPOWEJ DŹWIGNIE OSZCZĘDNOŚCI - PRIORYTETYZACJA KATEGORII ZAKUPOWYCH - NARZĘDZIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI

30.04.2017
Warszawa, Mamaison Hotel Le Regina Warsaw*****, ul. Kościelna 12, sala Executive Room

Korzyści:

Szanowni Państwo

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego skupimy się na budowaniu i utrzymaniu  nowoczesnych modeli zakupowych oraz banchmarku efektywnych rynkowych rozwiązań. To warsztaty dla profesjonalistów przedstawiające zaawansowane narzędzia  nowoczesnych strategii zakupowych, ich pomiaru, oceny i udoskonalania.

8 KLUCZOWYCH KOMPETENCJI MENEDŻERA ZAKUPÓW
Po zakończeniu szkolenia będziesz potrafił/a:

 • pracować w ramach tandemu zakupowego,
 • wykorzystywać strategię zakupową do zarządzania kategorią zakupową,
 • uzgadniać specyfikację,
 • ustalać harmonogram prac nad strategią i jej aktualizacją,
 • przeprowadzić wybrane analizy strategiczne w zakupach,
 • przeanalizować sytuację zakupową w swoich kategoriach oraz sytuację na rynku dostawców pod kątem możliwości zarządzania kategorią,
 • opracować dla swojej kategorii adekwatne dźwignie oszczędnościowe i oszacować możliwy poziom oszczędności z ich wdrożenia,
 • opracować harmonogram wdrożenia zidentyfikowanych dźwigni oszczędnościowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPÓW -  BUDOWA DŁUGOOKRESOWYCH RELACJI - ZARZĄDZANIE CENĄ
W ZAKUPACH


9.00 – 9.30 Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć

JAK SPRAWNIE ZORGANIZOWAĆ PROCESY ZAKUPOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Podstawowe dokumenty

 • Podstawowe dokumenty formalizujące pracę w dziale zakupów

BUDOWA DŁUGOOKRESOWYCH RELACJI Z DOSTAWCĄ
Nowy dostawca – zarządzanie informacją – siły zakupowe – oceny ofert

 • Wykorzystanie RFI w diagnozie rynku dostawców
 • Konstrukcja zapytania ofertowego w oparciu o RFI i RFQ
 • Definiowanie kryteriów oceny oferty
 • Arkusz standardowej odpowiedzi ofertowej a obiektywizacja ofert dostawców
 • Parametryczna Ocena Ofert czyli jak zautomatyzować ocenę ofert?

ZARZĄDZANIE CENĄ W ZAKUPACH
Strategiczne spojrzenie na wartości w zakupac
h

 • Jakie elementy wpływają na konstrukcję ceny
 • Formuła CCC czy te z inne alternatywne podejście do wartości zakupu
 • TCO – Total Cost of Ownership
 • CKN – Całkowity Koszt Nabycia
 • Jak kształtować cenę w kontakcie z dostawcą?  

NOWOCZESNE MODELE ZAKUPOWE – WARSZTAT STRATEGII ZAKUPOWEJ – DŹWIGNIE OSZCZĘDNOŚCI – MIERNIKI SUKCESU

ZAKUPY W NOWOCZESNYCH ORGANIZACJACH
Standaryzacja, podejście procesowe, nowoczesne modele zakupowe

 • Czynniki wpływające na cenę
 • Cena a całkowity koszt posiadania (TCO)
 • Sposoby obniżania kosztów zakupowych
 • Case study:  Nowoczesne  modele zakupowe
 • Case study: Wiodący koncern paliwowo-energetyczny – transformacja zakupów do 2005 do 2016
 • Case study: Wiodący polski bank – od realizacji zapotrzebowań po skuteczne tandemy zakupowe

BUDOWANIE TANDEMU  ZAKUPOWEGO
Jak wykorzystać przewagę tandemów w realizacji strategii zakupowej?

 • Rola i zadania kupca wiodącego
 • Rola i zadania biznesu – Klienta Wewnętrznego
 • Główne wyzwania we współpracy
 • Proces zakupowy – przebieg,  cele i podział ról
 • Wyjaśnienie przebiegu procesu zakupowego
 • Podział ról w procesie zakupowym (Macierz RACI)

ELEMENTY STRATEGII ZAKUPOWEJ
Priorytetyzacja, kategoryzacja, dźwignie oszczędności, pomiar efektów

 • Strategie zakupowe, jako narzędzie do zarządzania kategoriami zakupowymi – dokument podsumowujący wiedzę w organizacji nt. kategorii i zawierający jasny plan działań
 • Typowy zakres strategii zakupowej
 • Priorytetyzacja kategorii zakupowych ze względu na potencjał oszczędności / łatwość wdrożenia, zarządzanie ryzykiem kategorii
 • Kategoryzacja zakupów i analiza wydatków historycznych - badanie kosztów historycznych oraz planów budżetowych/ zakupowych; zarządzanie wiedzą i informacją, tworzenie i administrowanie bazami danych zakupowych
 • Dźwignie oszczędności zakupowych
 • Priorytetyzacja kategorii zakupowych
 • Mierniki sukcesu w zarządzaniu kategoriami zakupowymi IT, Administracji i Nieruchomości.

WARSZTAT OPRACOWANIE STRATEGII ZAKUPOWYCH
W ramach przygotowywania strategii uczestnicy m.in. przeprowadzą poniższe zadania: Analiza SWOT, Analiza 5 sił Portera, Macierz siły rynkowej, Macierz Kraljica, Analiza składników ceny (case study)

WDRAŻANIE STRATEGII ZAKUPOWYCH
Harmonogram wdrażanie, SLA, podział zadań, akceptacja, KPI

 • Uzgadnianie zmiany kosztownych rozwiązań na rozwiązania efektywniejsze ekonomicznie
 • Uzgadnianie SLA
 • Ustalenie harmonogramu wdrożenia
 • Ustalenie podziału zadań przy wdrożeniu
 • Określenie potrzebnych akceptacji
 • Ocena i monitorowanie strategii zakupowej, uzgadnianie mierników efektywności (tzw. Key Performance Indicators)

16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Ćwiczenia, analizy przykładów biznesowych, narzędzi zakupowych mają wspierać uczestników w budowaniu nowych kompetencji zawodowych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów
 • Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Kierowników Zaopatrzenia
 • Kierowników Organizacji i Logistyki
 • Kierowników działów logistyki
 • Kierowników produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ POŚWIĘCONYCH PROCESOWI ZAKUPÓW:

„Bardzo efektywne, najważniejsze jest podejście z punktu widzenia praktycznego, a nie teoretycznego. Umiejętność słuchania uczestników, brak odgórnego narzucania zdania prowadzącego i jego racji. Dzielenie się doświadczeniami” – Anna Hałdrzyńska, Feerum S.A.
„Profesjonalnie w szczególności pod względem wiedzy ekspertów”  - Paulina Kinal, Jutrzenka Colian Sp. z o.o.
"Szkolenie przeprowadzone bardzo ciekawie" - Iwona Olcen, FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.
"Szkolenie na wysokim poziomie, można dużo z niego wynieść" - Mateusz Błaszczyk, RBB STAL SA
„Szkolenie bardzo profesjonalnie przygotowane, ogólna ocena ekspertów prowadzących szkolenie celująca. Wiedza przekazana
w bardzo przystępny i ciekawy sposób” - Joanna Stawska, DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o.
„Zakres tematyczny bardzo przydatny, prowadzenie na bardzo wysokim poziomie” - Ewelina Gajduszewska, Ceramika Paradyż
Sp. z o.o.

Eksperci:

Łukasz Mazurowski • Ekspert procesów zakupowych, optymalizacji kosztów oraz usprawnień organizacyjno-procesowych, Partner Zarządzający PROFITIA Management Consultants, Prezes Zarządu wiodącego operatora Grup Zakupowych BATNA Group
 • Posiada 10.letnie doświadczenie w usprawnieniach zakupowych, budowie nowych organizacji zakupowych, usprawnianiu efektywności procesów, organizacji i narzędzi zakupowych wiodących firm środkowoeuropejskich w tym firm energetycznych, paliwowych, instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych oraz instytucji publicznych, interim manager, konsultant, ekspert. Specjalizuje się w: Sourcingu, zakupach grupowych, strategii zakupowych.
 • Doświadczenie zdobywał w Accenture, gdzie zajmował się obsługą polskich i międzynarodowych klientów z Sektora surowców naturalnych/energii/ropy/gazu. W A.T. Kearney, jako menedżer realizował projekty w zakresie optymalizacji zakupów. W Chinach prowadził własną działalność gospodarczą.
 • Prowadził projekty zakupowe mające przede na celu: poprawę efektywności w zakupach poprzez wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań procesowych oraz organizacyjnych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Zarządzanie i Marketing , University of Mainz, Polsko – Niemieckie Forum Akademickie; Swedish Institute Management Program – Swedish Institute Stockholm.
 • Wykładowca w Katedrze Logistyki SGH.

Cena:

zgłoszenie do 15.04.2017 - 1 370 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 16.04.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone