Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Zakupy

nowosć

Menedżer zakupów

Dźwignie optymalizacyjne - ofertowanie - umowy - prowadzenie rozmów z dostawcami - negocjacje zakupowe - rozwiązywanie konfliktów

24-25.05.2018
Warszawa, Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo

"Tylko  20% średnich i dużych firm efektywnie realizuje politykę zakupową i świadomie kształtuje umiejętności zakupowe. Pozostałe 80% bagatelizuje ten proces i nie ma świadomości w jaki sposób efektywne negocjacje wspierają proces zakupów i rentowność projektów"

Zapraszamy do udziału w szkoleniu,  podczas której dowiedzą się Państwo jak doskonalić i usprawniać organizację oraz prowadzić procesy zakupowe.

Kluczowe zagadnienia:

 • Jak optymalizować proces zakupowy?
 • Jak przeprowadzić skuteczny sourcing?
 • Jak przygotować proces ofertowania?
 • Zawieranie umów z dostawcami
 • Narzędzia budowania długoterminowych relacji z dostawcami
 • Budowanie efektywnej komunikacji z dostawcą
 • Katalogowanie emocji i świadomość własnych stanów emocjonalnych w trakcie rozmowy z dostawcą
 • Dlaczego tak wiele zależy od „typu” dostawcy? Jak go rozpoznać, by wiedzieć, w jaki sposób do niego móc się dopasować?
 • W jaki sposób przygotować się do negocjacji i jak wypracować odpowiednią strategię wobec kontrahenta?
 • Jak wpływać na zmianę sposobu postrzegania sytuacji konfliktowej

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

Dzień I

DŹWIGNIE OPTYMALIZACYJNE, OFERTOWANIE, UMOWY Z DOSTAWCAMI

8.30- 9.00 Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: Agata Kulikowska

DŹWIGNIE OPTYMALIZACYJNE PROCESÓW ZAKUPOWYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY

 • Elementy procesu zakupowego: od planowania po zaawansowany procurement. Jak optymalizować proces zakupowy?
 • Wybrane przykłady praktyczne optymalizacji procesowych w zakupach
 • Strategia zakupu  - jak przeprowadzić skuteczny sourcing?
 • Rola badania rynku dostawców w sourcingu
 • Rola komunikacji wewnętrznej na linii Zakupy – Biznes
 • Co może mieć wpływ na cenę, jak optymalizować zakup – wybrane przykłady praktyczne
 • Dobre praktyki w zakresie odpowiednich zapisów w umowach zakupowych – wybrane przykłady
 • Rola ciągłej optymalizacji zakupów (punkty kontrolne w procesie, rekomendacje, wnioski)

Ekspert: Romana Pietruk

OFERTOWANIE
Jak przygotować proces ofertowania?

 • Konstrukcja treści zapytania ofertowego
 • Prawne kryteria konstrukcji zapytania ofertowego
 • Treść oferty oraz przyjęcie oferty - skutki prawne dla kupujących
 • Obowiązki sprzedającego i kupującego
 • Negocjacje w drodze elektronicznej: jak uniknąć błędów negocjowania z osobą nieupoważnioną, jak się uchronić przed zawarciem umowy w trybie negocjacji/oferty z osobą nieupoważnioną - ryzyko dla firmy, ryzyko dla pracownika, sposoby zabezpieczenia strategii zakupowej, uzgadnianie mierników efektywności (tzw. Key Performance Indicators)

USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY I REALIZACJI UMÓW Z DOSTAWCAMI
Jak negocjować i określać wymogi kontraktowe wobec dostawców?

 • Regulaminy wewnętrzne dotyczące procesu zakupów
 • Ogólne warunki handlowe
 • Ogólne warunki zakupów
 • Negocjowanie warunków umowy kupna – sprzedaży
 • Prawne aspekty negocjacji, informacje ujawnione podczas negocjacji, zawarcie umowy przez negocjacje
 • Jak unikać błędów prawnych na etapie negocjacji warunków umowy sprzedaży?

ZAWIERANIE UMÓW Z DOSTAWCAMI
Jak zabezpieczyć kontrakty zakupowe pod kątem prawno-formalnym?

 • Obligatoryjne elementy umów
 • Specyfika i praktyka zastosowania różnego rodzaju umów - wskazanie podstawowego ryzyka, zagrożeń oraz zalet każdej z umów: Umowy ramowe, umowy na jednorazową dostawę, umowy na wyłączność, umowy sprzedaży, umowy partnerskie, warunki dostawy i zakupu, transport, ubezpieczenie, klauzule umowne
 • Obowiązki sprzedawcy i nabywcy według Międzynarodowych formuł handlowych Incoterms

15.45 Zakończenie I dnia szkolenia

Dzień II

MIĘKKIE UMIEJĘTNOŚCI DLA DZIAŁÓW ZAKUPÓW

8.30- 9.00 Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: Arkadiusz Żurek

USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY I REALIZACJI UMÓW Z DOSTAWCAMI

 • Jak pozyskiwać życzliwość i sympatię oraz budować pozytywne relacje z dostawcami?
 • Budowanie otwartości w relacjach z dostawcami
 • Empatia – klucz do zawodowego sukcesu
 • Narzędzia budowania długoterminowych relacji z dostawcami
 • Jak umiejętnie komunikować oczekiwania, wpływać na ludzi i kreować potrzeby - z zachowaniem zasady win-win?
 • Jak zwiększyć lojalność dostawców?
 • Jak osiągnąć wzajemną synergię?
 • Nawyki  budowania relacji

ROZMOWA Z DOSTAWCĄ - BUDOWANIE EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

 • Rola i znaczenie prowadzenia rozmów z dostawcami
 • Struktura spotkania
 • Przezwyciężanie blokad komunikacyjnych - szukanie skutecznego porozumienia
 • Co można zobaczyć bez czekania na słowa?
 • Kto jest odpowiedzialny za proces komunikacji - nadawca czy odbiorca?
 • Praktyczne narzędzia komunikacyjne
 • Katalogowanie emocji i świadomość własnych stanów emocjonalnych w trakcie rozmowy z dostawcą
 • Uważna obserwacja dostawcy i wykorzystywanie zdobytych informacji
 • Świadomość swojego ciała i „granie” emocjami

PERSWAZJA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY POSTAW W PROCESIE DOKONYWANIA ZAKUPU

 • Budowanie świadomości oddziaływania w celu zmiany myślenia i zachowania dostawcy
 • Jednorazowa zmiana zachowania – czyli tzw. wyzwalacze uległości
 • Techniki perswazji jako drugi stopień wtajemniczenia
 • Kiedy oddziaływanie jest skuteczne, a kiedy nie jest?
 • Kiedy perswazja staje się manipulacją i dlaczego warto tego unikać?
 • Wzmacnianie sprawności w stosowaniu technik perswazyjnych
 • Dlaczego tak wiele zależy od „typu” dostawcy? Jak go rozpoznać, by wiedzieć, w jaki sposób do niego móc się dopasować?

NEGOCJACJE ZAKUPOWE

 • W jaki sposób przygotować się do negocjacji i jak wypracować odpowiednią strategię wobec kontrahenta?
 • Kiedy zaczynają się negocjacje między kupcem, a dostawcą?
 • Kto kieruje rozmową, a kto kieruje negocjacjami?
 • Czy istnieją magiczne techniki negocjacji?
 • Rodzaje sytuacji negocjacyjnych – strategia matrycy szachowej
 • Wymiary negocjacji – techniki zwiększające skuteczność
 • Jak zarządzać przebiegiem negocjacji i kontrolować ich przebieg?
 • W jaki sposób negocjować warunki finansowe zakupów?
 • Jak domykać proces zakupów?

STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W NEGOCJACJACH Z DOSTAWCAMI ORAZ ZNAJDOWANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ

 • W jaki sposób reagujemy, a jak reagują inni na sytuacje konfliktowe?
 • Jak wpływać na zmianę sposobu postrzegania sytuacji konfliktowej?
 • Moja rola w rozwiązywaniu trudnych sytuacji
 • Sposoby minimalizowania sytuacji konfliktowych
 • Taktyki działania i komunikowania w sytuacji konfliktu
 • Budowanie algorytmów najlepszych rozwiązań dla analizowanych trudnych sytuacji
 • Trening zastosowania zaprojektowanych algorytmów

15.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Ćwiczenia, analizy przykładów biznesowych, narzędzi zakupowych mają wspierać uczestników w budowaniu nowych kompetencji zawodowych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów
 • Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Kierowników Zaopatrzenia
 • Kierowników Organizacji i Logistyki
 • Kierowników działów logistyki
 • Kierowników produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk 

 

Arkadiusz Żurek • Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
 • Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

 

Agata Kulikowska

 


   • Ekspert w zakresie zarządzania zakupami. Od  10 lat z pasją zajmuje się optymalizacją procesów zakupowych. Ma na koncie również doświadczenia zawodowe z zakresu planowania produkcji, sprzedaży i marketingu.
   • Pełniła funkcję Menadżera projektów z zakresu wdrożenia systemu elektronicznej kwalifikacji dostawców, konkurencyjności postępowań, optymalizacji procedur celnych w imporcie, wdrożeń nowych produktów. Przeprowadzała audyty zakupowe w zakładach produkcyjnych azjatyckich dostawców.
   • Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym podczas wygłaszanych prelekcji i prowadzonych szkoleń. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych związanych z zarządzaniem zakupami w przedsiębiorstwie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
     

 

Cena:

zgłoszenie do 08.05.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 09.05.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu

Miejsce szkolenia:

Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone