Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieProdukcja/LogistykaWizyty Benchmarkingowe

nowosć

DESIGN THINKING NA PRODUKCJI

generowanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań

28-29.07.2017
Sopot, Hotel Haffner****

Korzyści:

Można powiedzieć, że uczenie Polaków innowacyjności przypomina przywożenie drzewa do lasu. Jesteśmy osobami, które świetnie radzą sobie z trudnymi problemami, wykazują się godną podziwu kreatywnością i finezją, potrafią robić "coś z niczego", ale... głównie poza środowiskiem pracy. W ramach organizacji zmienia się system motywacyjny, który zazwyczaj "zamraża" innowacyjność i skierowuje aktywność na bardziej asekuracyjne tory. Tak oczywiście nie musi być, ale wiele zależy od lidera i jego zaangażowania. Psychologia biznesu oferuje właściwe modele, które z łatwością można adaptować w dowolnym środowisku pracy i zespole. Tym właśnie zajmiemy się w czasie szkolenia Design Thinking na Produkcji. Podczas naszego  warsztatu skupimy się głównie na produkcji i zarządzaniu kreatywnością pracowników produkcyjnych.

Według badań Stowarzyszenia Lean Management Polska pomysły pracowników produkcyjnych mogą dać nawet kilkumilionowe oszczędności. Innowacje na produkcji przyczyniają się do tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

.

Korzyści jakie osiągniesz uczestnicząc w naszym spotkaniu:

 • Poznasz narzędzia, które pozwolą pokonywać  wąskie gardła i rozwiązywać konstruktywnie problemy?
 • Poznasz modele zarządzania ukierunkowane na  wzrost pro-aktywności pracowników i procentu  trafionych pomysłów w Twoim zespole?
 • Dowiesz się na podstawie zaprezentowanych podczas szkolenia  case studies w jaki sposób firmy w Polsce najefektywniej zarządzają kreowaniem innowacji
 • Dowiesz się jak zbudować zaangażowany zespół oparty na zaufaniu i odpowiedzialności
 • Będziesz wiedział jakie techniki rozwiązywania problemów i generowania pomysłów będą najlepsze dla Twojej organizacji
 • Będziesz mógł wymienić się doświadczeniami z uczestnikami szkolenia i ekspertami prowadzącymi szkolenie.


Jan M. Janiszewski

Project Manager

tel.: 22 696 80 22
j.janiszewski@langas.pl

 

Program:

Dzień I


Ekspert: Paweł Fortuna


9.00 - 9.30 Rejestracja i powitalna kawa

9.30 Rozpoczęcie szkolenia


MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ – POMAGA CZY PRZESZKADZA W DESIGN THINKING?

 • Nadzieja na sukces i możliwość ujawnienia kompetencji zawodowych
 • Jak przezwyciężać lęk  przed sugestiami zgłaszanymi przez pracowników
 • Jak przezwyciężać lęk przed porażką i dążenie do ukrywania niedociągnięć?
 • Jakie są Strategie ochrony ego osłabiające innowacyjność?
 • W jaki sposób neutralizować lęk przed porażką, zmianą i innowacyjnością?
 • Jak wykorzystać w praktyce dwa ramiona motywacji osiągnięć?


MODEL DZIAŁANIA PLANOWEGO ICKA AJZENA

 • Jak wykorzystać czynniki wpływające na aktywizowanie intencji innowacyjności?
 • Niewystarczalność mobilizacji – identyfikacja zjawiska w organizacji
 • Jak związek entuzjazmu z rozczarowaniem może wpłynąć na kulturę innowacji w naszej firmie?
 • Jak wzbudzić wśród pracowników autentyczne zaangażowanie zamiast nanibyzmu?
 • Myślenie „out of the box”


LIDER JAKO INSPIRATOR: WPŁYWANIE NA POSTAWY PRACOWNIKÓW WOBEC INNOWACYJNOŚCI

 • Paleta korzyści dla naszej organizacji
 • Jak przekazać informacje językiem dostosowanym do grupy pracowników?
 • Konfrontacja z kontrargumentacją – wykorzystanie w praktyce


LIDER JAKO WZÓR DO NAŚLADOWANIA: KSZTAŁTOWANIE NORM DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH. 

 • Znaczenie norm utrwalonych w nieformalnej kulturze organizacyjnej – case studies
 • Jak wybrać odpowiednie modele do naśladowania podczas kształtowania norm działań innowacyjnych?
 • Jak znaczenie bliskiego kontaktu z podwładnymi wpłynie na kreowanie innowacji w naszej firmie?
 • Jakie metody ułatwiające modelowanie wybrać?


LIDER JAKO COACH: UŁATWIENIE WDRAŻANIA KULTURY INNOWACJI W FIRMIE

 • Jak wprowadzać innowacje bez robienia sobie wrogów?
 • Jak kontrolowac proces wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie?
 • Metodologia "crash testów" 
 • Jak zbierać i pożytkować informację zwrotną
 • Jak zarządzać narzekaniem pracowników?
 • Jak docenić starania i nagradzać efekty?


16.30 Zakończenie I dnia.  


Dzień II

Ekspert: Michał Wolak


9.00 - 9.30 Rejestracja i powitalna kawa

9.30 Rozpoczęcie szkolenia


KONCEPCJA LEAN MANAGEMENT A KREOWANIE INNOWACJI

 • Czy naprawdę „problemy stwarzają możliwości”? 
 • Zasady lean management jako podstawa do doskonalenia procesów
 • Narzędzia lean służące kreowaniu innowacji
 • Budowanie kultury lean – ciągłego doskonalenia  
 • Rozwój innowacyjności pracowników i budowanie przewagi konkurencyjnej firmy


TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (PROBLEM SOLVING) 

 • Techniki oparte na analizie i obróbce statystycznej danych
 • „5 X Dlaczego” w szukaniu przyczyn źródłowych
 • Wykres Ishikawy i jego zastosowanie do analizy złożonych problemów
 • Jak prowadzić efektywne sesje problem solvingu?
 • Dlaczego rozwiązanie „Samo Się” nie wdraża?
 • Jak zarządzać procesem rozwiązywania problemów?
 • Interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw


METODY GENEROWANIA POMYSŁÓW

 • Metoda „Wolnych Skojarzeń”
 •  „Chińskie Menu”
 • Skuteczny Sposób Prowadzenia Burzy Mózgów – zasady i dobre praktyki
 • 3 Pokoje Disney’a
 • Metoda „Value Added Dla Klienta”
 • Metoda „Na Autorytet”


SZTUKA WDRAŻANIA INNOWACJI

 • Skuteczna innowacja to wdrożona innowacja
 • 5 wyzwań przy wdrażaniu innowacji


SKUTECZNE SYSTEMY SUGESTII PRACOWNICZYCH – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POMYSŁAMI PRACOWNIKÓW

 • Jak właściwie ustawiać cele systemu sugestii pracowniczych?
 • Jakie są odmiany systemów i którą najlepiej wybrać?
 • Jak działa skuteczny system? – omówienie poszczególnych elementów
 • Płacić za sugestie pracownicze, czy nie?, czyli Jak zachęcać pracowników  do innowacji
 • Najlepsze praktyki z wdrożeń systemów sugestii pracowniczych


CASE STUDY – INNOWACJE W CENTRUM LUFTHANSY


16.00 Zakończenie szkolenia

 

 

Metody:

OPINIE UCZESTNIKÓW Z POPRZEDNICH EDYCJI SZKOLEŃ I KONFERENCJI LANGAS GROUP 


„Bardzo inspirujące spotkanie, podsuwające wiele praktycznych rozwiązań” Zbigniew Ciepluch, Kierownik wydziału produkcji, JKT Sp. z o. o. 
„Paweł Fortuna – niezwykle barwna postać, z pozoru zbyt kontrowersyjna, w praktyce – rewelacyjny dostarczyciel rozwiązań”, Iwona Demidowicz, ING BANK 
„Szkolenie bardzo inspirujące” Andrzej Wędzonka, BESTGUM Polska Sp. z o.o.

„Szkolenie prowadzone przez Pawła Fortunę pozwoliło mi otworzyć się na to co mnie otacza. Pozwoliło poznać bardzo  ciekawych ludzi, których tak mało znajduję wokół siebie” Magdalena Jeż-Jakubiak, LOTOS OIL SA


Szkolenie adresowane jest do: 
 • plant managerów
 • dyrektorów produkcji
 • kierowników produkcji, 
 • kierowników działów i zespołów, team liderów,
 • osób odpowiedzialnych za ciągłe doskonalenie,
 • Szkolenie ma charakter interaktywny z wykorzystaniem m.in. dyskusji moderowanych, prezentacji, symulacji. Zaprezentowane będą przykłady z rzeczywistych firm funkcjonujących na rynku polskim. 
 • Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Eksperci:

dr Paweł Fortuna


 • Doradca zarządów i Menedzerów HR, trener o nieschematycznych metodach pracy, innowator. Jak sam mówi o sobie: „Pojawiam się tam, gdzie nie jest łatwo, gdzie standardowe sposoby nie są wystarczające i gdzie trzeba myśleć „out of the box…[..].. Moje doświadczenia pokazują, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a im trudniejsze wyzwanie, tym lepiej smakuje sukces.“
 • Prowadzi niestandarowe, pomysłowe, innowacyjne i energetyzujące szkolenia i warsztaty w obszarach: białej perswazji, przywództwa, kreatywności, rozwoju osobistego, zarządzania zespołami, przeprowadzania i zarządzania zmianami w firmach. Podczas szkoleń i prelekcji stosuje sztukę performatywną z elementami teatru improwizacji.
 • Prawdopodobnie najlepszy psycholog wśród artystów i najlepszy artysta wśród psychologów. Jest kompozytorem i autorem tekstów, członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Muzyka jest dla niego przestrzenią eksperymentów, wolności twórczej i zabawy, którą przekłada na inne swoje działania i aktywności. Twórca międzynarodowej Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA, która w 2013 roku miała już XX edycję. Inicjator akcji „Nić przyjaźni” między Instytutem Psychologii KUL i UMCS. Fundator polsko-ukraińskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju, twórca Szkoły Trenerów Biznesu w Lublinie.
 • Stworzył i zrealizował oryginalne projekty szkoleniowe dla takich instytucji jak Volvo Truck Corporation, Stock Spirit, czy Agora. Wykładowca KUL oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularyzujących wiedzę z zakresu psychologii społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego.
 • W ciągu ostatnich 5 lat napisał książki: Metafory i analogie w szkoleniach (2013, wraz z M. Urbanem); Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryny zrobić lemoniadę (2012, nagroda Teofrasta); Pasja żonglowania/ Passion for juggling (2011, wraz z M. Urbanem); Perswazja w pracy trenera, czyli jak kształtować postawy uczestników szkolenia (2011); Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, czyli jak uczyć się na doświadczeniach innych (2010); Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu (2009, z M. Łaguną). Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne (2009, z M. Torój); Obrona przed wpływem telewizji (2007).

Michał Wolak


  • Ekspert i doradca. Specjalizuje się w podnoszenia jakości i efektywności pracy, a szczególności wdrażania Lean Management w firmach usługowych i biurowych. Ukończył studia magisterskie z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkołę Trenerską w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz studia podyplomowe z Coachingu na Wyższej Szkole Europejskiej im. J.Tischnera.
  • Aktywny członek Stowarzyszenia „Spin” zajmującego się wdrażaniem Lean Office w firmach usługowych i biurowych. Prowadził szkolenia oraz programy szkoleniowe dla m.in. TVP S.A., KGHM, Huta Łabędy, Redwoods, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, DGA S.A., Akademii Medycznej w Warszawie.
  • Prowadził i uczestniczył w projektach wdrożeniowych Lean Management m.in. w: Lufthansa, KGHM, Stolbud Włoszczowa, Capgemini, Dr. Oetker, Kopex, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Rothlehner, Winkelmann, Roboty Przemysłowe i wiele mniej znanych.

 

Cena:

zgłoszenie do 01.07.2017 - 2270 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 02.07.2017 - 2970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, 
 • materiały szkoleniowe, certyfikat 
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym      295  PLN netto +  23% VAT
1-osobowym      540  PLN netto + 23% VAT

(wskaż w formularzu terminy noclegów) 

Ilość miejsc w promocji ograniczona.
*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 2970 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone