Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Menedżerskie

Trudne rozmowy menedżerskie

Wykorzystaj najskuteczniejsze i najszybciej działające narzędzie wprowadzające pożądaną zmianę u pracownika

27-28.11.2018
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

 

Trudna rozmowa oceniająca? Szkolenie, które ułatwi Ci indywidualne rozmowy z podwładnymi

Czy wiesz że 85% menedżerów odczuwa strach przed indywidualnymi rozmowami ze swoimi podwładnymi? Rozmowa menedżerska to najskuteczniejsze i najszybciej działające narzędzie mogące spowodować pożądaną zmianę, o ile….   o ile zostanie przygotowana i  przeprowadzona DOBRZE!

To właśnie trudne rozmowy są najbardziej rozwijające, to tutaj często zostaje podjęta decyzja o przekroczeniu granicy komfortu, rodzi się wewnętrzna motywacja i rozpoczyna się proces zmiany.
Rozmowy menedżerskie to nie tylko rozmowa oceniająca - szkolenie to pozwoli zapoznać Ci się z różnymi typami rozmów z pracownikami, które przyniosą zamierzone efekty.
Zadbaj by w Twojej firmie menedżerowie wykorzystywali to najprostsze i najskuteczniejsze narzędzie wpływania na efektywność, a zarządzanie pracownikami w Twoim przedsiębiorstwie wzniesie się na wyższy poziom.

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl
T: 226968022 

Program:

DZIEŃ I.

8.30- 9.00  Rejestracja i powitalna kawa
9.00  Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Arkadiusz Żurek

PRZYGOTOWANIE DO ROZMÓW I. - OKREŚLANIE  STOPNIA  WYKORZYSTANIA  POTENCJAŁU

Klasyka  przygotowania do rozmów poprzez  diagnozę etapu rozwoju pracownika, kompetencji i  zaangażowania

 • Cykl motywacji – ile trwa i na jakim etapie znajduje się pracownik?
 • Diagnoza poziomu kompetencji   i zaangażowania
 • „Mocne osobowości” z  wyznaczonymi celami na granicy komfortu -  jak prowadzić benchmark pożądanych postaw?
 • Kiedy pracownik znajduje się na kilku etapach?
 • W jakich sytuacjach pracownik może ponownie znaleźć się w danym etapie?
 • Problemy z pracownikiem? A może źle zdiagnozowany etap i źle zastosowany styl zarządzania?

Ćwiczenie – przygotowanie celów,  zakresu rozmowy pod kątem stopnia  wykorzystania  potencjału danego pracownika

PRZYGOTOWANIE DO TRUDNYCH ROZMÓW II.  CO OD KOGO CHCĘ,  NA KOGO ILE CZASU MOGĘ POŚWIĘCIĆ, GDZIE KOŃCZA SIĘ GRANICE, WSTĘPNA OCENA PRZYSZŁOŚCI WSPÓŁPRACY, Z KIM JAKĄ ROZMOWĘ

Z kim, na jaka udać się rozmowę  i jaką energię chcę przekazać?

 • Z kim rozmowy będą trudne i dlaczego?
 • Strach  przed rozmową z pracownikiem i dlaczego taka rozmowa jest najlepsza?
 • Style zarządzania w zależności od gotowości podwładnego - generalna reguła dobrze sprawdzająca się w praktyce
 • Zarządzanie pracownikiem który pokonuje etapy w „odstępstwie od reguły”
 • Co robić kiedy naszego pracownika dopada regresja – co robić kiedy pracownik cofa się w pokonywaniu kolejnych etapów?
 • Kiedy kierujemy pracownikiem dwiema metodami równocześnie?
 • Odstępstwa od reguły i „nietypowi podwładni” –  komu poświęcać ile czasu?

TRUDNA ROZMOWA OCENIAJĄCA

Żelazne zasady rozmów oceniających bez względu na istniejący system ocen

 • Kluczowe zasady prowadzenia rozmów oceniających
 • Dlaczego ocena podwładnych to obowiązek menedżera?
 • Jakie są cele rozmów oceniających?
 • Czym jest ocena dla organizacji, a czym dla pracownika?
 • Dlaczego pracownicy boją się oceniania i w jaki sposób wprowadzać rozmowy oceniające do codzienności zawodowej, jako narzędzie budujące kompentencje?
 • Kiedy i w jakich okolicznościach menedżer powinien prowadzić rozmowę oceniającą?
 • Co powinno podlegać ocenie? – mierniki pracy, skala oceny
 • W jaki sposób udzielać pochwały, a jak posługiwać się krytyką?
 • Jakich błędów unikać podczas prowadzenia rozmowy oceniającej?
 • Jaką dać przestrzeń pracownikowi podczas rozmowy i jak przekazać budującą energię?

Ćwiczenia – prowadzenie rozmowy oceniającej wg wcześniej ustalonego schematu i przy wykorzystaniu zaleceń

15.30 Zakończenie pierwszego dnia zajęć 

DZIEŃ II.

9.00- 9.30  Rejestracja i powitalna kawa
9.30  Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Tomasz Piotr Sidewicz

TRUDNA ROZMOWA DYSCYPLINUJĄCA –  ROZMOWA Z NAJWIĘKSZYM POTENCJAŁEM ROZWIJAJĄCYM?


Rozmowa najtrudniejsza, najskuteczniejsza i najszybciej mogąca wprowadzić zmiany zachowań pracowników

 • Jak prowadzą rozmowy menedżerowie, od których najwięcej mozna się nauczyć? Profesjonalne, menedżerskie podejście do rozmów mogących zejść na poziom emocjonalny
 • Jaki ma być wynik rozmowy?
 • W jaki sposób przygotować się do rozmowy dyscyplinującej?
 • W jaki sposób powinna przebiegać rozmowa dyscyplinująca?
 • Jak przekazywać informacje o konsekwencjach?
 • Dlaczego przysłowiowa „kanapka“ tu nie zadziała?
 • Zmiana zachowań niepożądanych – procedura 6 kroków
 • Gdzie szczególnie mocno menedżer powinien zaznaczac granice?
 • Koniec rozmowy i co dalej?

Ćwiczenia – prowadzenie rozmowy oceniającej wg wcześniej ustalonego schematu i przy wykorzystaniu zaleceń

ROZMOWA KOMPETENCYJNA – W JAKI SPOSÓB ROZMAWIAĆ Z PRACOWNIKIEM O JEGO ROZWOJU

Jak wzmacniać potencjał?

 • Dlaczego menedżer powinien rozmawiać z pracownikami o rozwoju?
 • Dyspozycje kompetencyjne. Jaką wiedzę i umiejętności posiadają Twoi ludzie?
 • Jakich kompetencji twardych i miękkich wymagasz od swoich pracowników?
 • Jak obserwować zachowania i jak dokonywać ich pomiaru według określonych wskaźników?
 • Jak przygotować się do rozmowy kompetencyjnej?
 • Na czym polega konstruktywne wykorzystanie zasobów pracownika?
 • Jak rozmawiać z pracownikiem o słabych i mocnych stronach?
 • Jak wyznaczać kierunki pożądanego rozwoju?
 • Jak oceniać obecne i przyszłe szanse?
 • W jaki sposób wzmacniać zindywidualizowany i zrównoważony rozwój?

Ćwiczenia – prowadzenie rozmowy kompetencyjnej

ROZMOWA MOTYWUJĄCA

W jaki sposób wyzwolić w zespole zapał i zwiększyć zaangażowanie w wykonywane zadania?

 • Co jest ważne dla Twoich ludzi?
 • Jaki mają system wartości;  na czym zależy im najbardziej w wykonywanej pracy, a na czym zależy Tobie?
 • Czemu ma służyć rozmowa motywująca?
 • Mity i półprawdy o motywacji ludzi w pracy
 • W jaki sposób prowadzić rozmowy z pracownikami, aby nie tylko pieniądze były dla nich motywatorem do pracy?
 • Jakie błędy w motywowaniu popełniają menedżerowie?
 • Kiedy rozmowa z pracownikiem zwiększa jego motywację i zaangażowanie?
 • Kroki udzielania feedbacku motywującego

Ćwiczenia – prowadzenie rozmowy motywującej

DOBRE PRAKTYKI MENEDŻERSKIE POSTĘPOWANIA PO ROZMOWACH


16.00 Zakończenie szkolenia


Metody:

Zajęcia warsztatowe skupiają się wokół podniesienia umiejętności wykorzystywania metod motywowania pracowników i rozumienia zjawiska motywacji w środowisku zawodowym, aby jak najlepiej rozwinąć w Twoim przedsiębiorstwie zarządzanie zepsołem. Szkolenia tego typu są najlepszym sposobem, by rozwinąć kompetencje menedżerów w tym zakresie.

Zajęcia składają się części wykładowo-dyskusyjnych, które porządkują i pogłębiają wiedzę oraz z ćwiczeń aktywizujących indywidualnych i grupowych.. Aktywne uczestnictwo daje możliwość sprawdzenia skuteczności narzędzi motywowania oraz ich zastosowania.  

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

 • Kadry zarządzającej
 • Menedżerów
 • Kierowników zespołów
 • Kierowników projektów
 • HR managerów

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ MENEDŻERSKICH:

„Pozwoliło mi to na uporządkowanie pewnych spraw co daje mi możliwość prawidłowego działania i uzyskałem narzędzia do pracy” – Paweł Goławski, TEHAND Sp. z o.o.
„Szkolenie zorganizowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie” – Sławomir Pomykała, Astromal Sp. z o.o.
„Pełen profesjonalizm!!! Najlepsze szkolenie, w którym brałem udział” – Roman Stroński, AXA Polska S.A.
„Szkolenie pod względem merytorycznym na bardzo wysokim poziomie, omówienie nowoczesnych technik i sposób prezentacji – bardzo użyteczne” – opinia anonimowa
„Doskonali eksperci, ciekawe podejście do tematu” – Michał Matysik, Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia

Eksperci:

Tomasz Sidewicz


 • Uznawany za jednego z najlepszych w Polsce ekspertów w dziedzinie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu. Wspiera polskie i zagraniczne firmy i organizacje rządowe, właścicieli firm, topowych menedżerów w negocjowaniu wielomilionowych kontraktów i strategii negocjacyjnej. Specjalizuje się także w podnoszeniu efektywności pracowników działów handlowych i zakupowych.
 • Prowadzi projekty audytu działów, audytu personalnego – kluczowych obszarów mających wpływ na efektywność organizacji oraz wspiera w rozwoju i pokonywaniu wąskich gardeł.
 • Doskonały znawca ludzkiej psychiki i technik umożliwiających w krótkiej chwili ocenić stan emocjonalny, gotowość zakupu, cechy charakteru mające kluczowy wpływ na efektywność biznesową.
 • Podczas 20 letniej praktyki biznesowej poznał specyfikę, prawie wszystkich krajów europejskich, Afryki Płn. oraz USA i Kanady. 15 lat pracy w handlu zagranicznym oraz prowadzenie negocjacji z obcokrajowcami nauczyły go wysokiej kultury biznesowej niezbędnej w środowisku międzykulturowym.
 • Autor wielu publikacji, artykułów, ceniony ekspert i coach w Polsce i zagranicą, którego znakiem rozpoznawalnym są ponadnormatywne efekty biznesowe jego klientów i szybki zwrot z inwestycji.

Arkadiusz Żurek • Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
 • Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

 

Cena:

zgłoszenie do 08.11.2018 - 1670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 09.11.2018 - 1970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at the Tides, ul. Wioślarska 8

 

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone