Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Zakupy

nowosć

Menedżer Zakupów

Budowanie strategii zakupowej - dźwignie oszczędności - priorytetyzacja kategorii zakupowych - narzędzia pomiaru efektywności - nowoczesne modele zakupowe - tandemy zakupowe

26-27.09.2016
Warszawa, Mamaison Hotel Le Regina Warsaw*****, ul. Kościelna 12

Korzyści:

Zapraszamy na kolejną edycję Menedżera Zakupów. Tym razem skupimy się na budowaniu i utrzymaniu  nowoczesnych modeli zakupowych oraz banchmarku efektywnych rynkowych rozwiązań.  To warsztaty dla profesjonalistów przedstawiające zaawansowane narzędzia  nowoczesnych strategii zakupowych, ich pomiaru, oceny i udoskonalania.

8 KLUCZOWYCH KOMPETENCJI MENEDŻERA ZAKUPÓW
Po zakończeniu szkolenia będziesz potrafił/a:

1. pracować w ramach tandemu zakupowego,
2. wykorzystywać strategię zakupową do zarządzania kategorią zakupową,
3. uzgadniać specyfikację,
4. ustalać harmonogram prac nad strategią i jej aktualizacji,
5. przeprowadzić wybrane analizy strategiczne w zakupach,
6. przeanalizować sytuację zakupową w swoich kategoriach oraz sytuację na rynku dostawców pod kątem możliwości zarządzania kategorią,
7. opracować dla swojej kategorii adekwatne dźwignie oszczędnościowe i oszacować możliwy poziom oszczędności z ich wdrożenia,
8. opracować harmonogram wdrożenia zidentyfikowanych dźwigni oszczędnościowych.

W programie:

 • przykłady efektywnych zastosowań narzędzi zakupowych w polskich firmach,
 • warsztat budowania strategii zakupowych,
 • standaryzacja, obniżanie zapotrzebowania, zmniejszanie rozpiętości asortymentu,
 • priorytetyzacja kategorii zakupowych,
 • mierzenie sukcesu w zarządzaniu kategoriami  IT, administracji i nieruchomości,
 • wykorzystanie strategii zakupowej do zarządzania kategorią zakupową,
 • opracowanie dźwigni oszczędnościowych i szacowanie możliwych poziomów oszczędności z ich wdrożenia we własnych kategoriach,
 • opracowanie harmonogramu  wdrożenia zidentyfikowanych dźwigni oszczędnościowych,
 • przykłady nowoczesnych modeli zakupowych,
 • budowanie tandemów zakupowych.

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Magdalena Modzelewska-Kaczmarczyk
m.kaczmarczyk@langas.pl
22 696 80 20

Program:

Dzień I - 26 pażdziernika 2016 r. (środa)

ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPÓW -  BUDOWA DŁUGOOKRESOWYCH RELACJI - ZARZĄDZANIE CENĄ W ZAKUPACH -  ELIMINACJA RYZYK

dr Marek Kasperek, praktyk i doradca firm w zakresie  procesów zakupowych, budowania strategii zakupowych i budowania systemów współpracy z dostawcami

9.00 – 9.30 Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć

JAK SPRAWNIE ZORGANIZOWAĆ PROCESY ZAKUPOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Organizacja-dokumenty-kategorie i subkategorie

 • Organizacja działu zakupów
 • Podstawowe dokumenty formalizujące pracę w dziale zakupów
 • Strategiczne spojrzenie na strategie zakupową i politykę zakupową? (podczas drugiego dnia warsztat opracowania strategii)
 • Efektywna kategoryzacja zakupów
 • Wyznaczanie subkategorii zakupowych
 • Subkategorie a zapas – matryca subkategorii

BUDOWA DŁUGOOKRESOWYCH RELACJI Z DOSTAWCĄ
Nowy dostawca – zarządzanie informacją – siły zakupowe – oceny ofert

 • Poszukiwanie nowych dostawców
 • Jak zarządzać informacja w kontaktach z dostawcą aby odnieść sukces zakupowy?
 • Wykorzystanie RFI w diagnozie rynku dostawców
 • Określenie własnej siły zakupowej i możliwości odziaływania na dostawcę
 • Konstrukcja zapytania ofertowego w oparciu o RFI i RFQ
 • Definiowanie kryteriów oceny oferty
 • Arkusz standardowej odpowiedzi ofertowej a obiektywizacja ofert dostawców
 • Parametryczna Ocena Ofert czyli jak zautomatyzować ocenę ofert?

ZARZĄDZANIE CENĄ W ZAKUPACH
Strategiczne spojrzenie na wartości w zakupach

 • Jakie elementy wpływają na konstrukcję ceny
 • Formuła CCC czy te z inne alternatywne podejście do wartości zakupu
 • TCO – Total Cost of Ownership
 • CKN – Całkowity Koszt Nabycia
 • Jak kształtować cenę w kontakcie z dostawcą?

JAK REDUKOWAĆ KOSZTY W ZAKUPACH?
Centrum wydatków – konsolidacja zakupów – wartość dodana procesu

 • Kalkulacja kosztów zakupów
 • Zakupy – centrum kosztów czy centrum wydatków?
 • Czy w zakupach powstaje jakakolwiek wartość dodana?
 • Wpływ zakupów na rentowność efektywność przedsiębiorstwa
 • Średnia wartość zakupów
 • Konsolidacja a konsolidacja zakupów w ramach kategorii
 • Definiowanie katalogów zakupowych
 • Umowy ramowe i umowy ramowe workowo – wartościowe a redukcja kosztów zakupów

ZARZĄDZANIE RYZKIEM W ZAKUPACH
Analiza ryzyk i optymalizacja procesów

 • Źródła ryzyka w zakupach
 • Ocena ryzyka w zakupie
 • Metody analizy ryzyka – karta ryzyka
 • Eliminacja ryzyka - jak zbudować scenariusz zakupowy

16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia


Dzień II - 27 pażdziernika 2016 r. (czwartek)

NOWOCZESNE MODELE ZAKUPOWE – WARSZTAT STRATEGII ZAKUPOWEJ – DŹWIGNIE OSZCZĘDNOŚCI – MIERNIKI SUKCESU

Łukasz Mazurowski, ekspert procesów zakupowych, optymalizacji kosztów oraz usprawnień organizacyjno-procesowych, Partner Zarządzający PROFITIA Management Consultants, Prezes Zarządu wiodącego operatora Grup Zakupowych BATNA Group

8.30 – 9.00 Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie zajęć

ZAKUPY W NOWOCZESNYCH ORGANIZACJACH
Standaryzacja, podejście procesowe, nowoczesne modele zakupowe

 • Trendy w zakresie procesów, organizacji, narzędzi
 • Wpływ kosztów zakupowych na wynik finansowy
 • Interesariusze funkcji zakupowej i wpływ współpracy między nimi na sukces
 • Zarządzanie kosztami zakupowymi
 • Czynniki wpływające na cenę
 • Cena a całkowity koszt posiadania (TCO)
 • Sposoby obniżania kosztów zakupowych
 • Standaryzacja, obniżanie zapotrzebowania, zmniejszanie rozpiętości asortymentu – dlaczego warto to robić?
 • Case study:  Nowoczesne  modele zakupowe
 • Case syudy: Wiodący koncern paliwowo-energetyczny – transformacja zakupów do 2005 do 2016
 • Case study: Wiodący polski bank – od realizacji zapotrzebowań po skuteczne tandemy zakupowe

BUDOWANIE TANDEMU  ZAKUPOWEGO
Jak wykorzystać przewagę tandemów w realizacji strategii zakupowej?

 • Rola i zadania kupca wiodącego
 • Rola i zadania biznesu – Klienta Wewnętrznego
 • Główne wyzwania we współpracy
 • Proces zakupowy – przebieg,  cele i podział ról
 • Wyjaśnienie przebiegu procesu zakupowego
 • Podział ról w procesie zakupowym (Macierz RACI)

STRATEGIE ZAKUPOWE JAKO NARZĘDZIE WSPIERANIA REALIZACJI CELÓW ORGANIZACJI
Priorytetyzacja, Kategoryzacja, dźwignie oszczędności, pomiar efektów

 • Strategie zakupowe, jako narzędzie do zarządzania kategoriami zakupowymi – dokument podsumowujący wiedzę w organizacji nt. kategorii i zawierający jasny plan działań
 • Typowy zakres strategii zakupowej
 • Priorytetyzacja kategorii zakupowych ze względu na potencjał oszczędności / łatwość wdrożenia, zarządzanie ryzykiem kategorii
 • Kategoryzacja zakupów i analiza wydatków historycznych - badanie kosztów historycznych oraz planów budżetowych/ zakupowych; zarządzanie wiedzą i informacją, tworzenie i administrowanie bazami danych zakupowych
 • Dźwignie oszczędności zakupowych
 • Priorytetyzacja kategorii zakupowych
 • Mierniki sukcesu w zarządzaniu kategoriami zakupowymi IT, Administracji i Nieruchomości.

WARSZTAT OPRACOWANIE STRATEGII ZAKUPOWYCH

W ramach przygotowywania strategii uczestnicy m.in. przeprowadzą poniższe zadania: Analiza SWOT, Analiza 5 sił Portera, Macierz siły rynkowej, Macierz Kraljica, Analiza składników ceny (case study)

WDRAŻANIE STRATEGII ZAKUPOWYCH
Harmonogram wdrażanie, SLA, podział zadań, akceptacja, KPI

 • Uzgadnianie zmiany kosztownych rozwiązań na rozwiązania efektywniejsze ekonomicznie
 • Uzgadnianie SLA
 • Ustalenie harmonogramu wdrożenia
 • Ustalenie podziału zadań przy wdrożeniu
 • Określenie potrzebnych akceptacji
 • Ocena i monitorowanie strategii zakupowej, uzgadnianie mierników efektywności (tzw. Key Performance Indicators)

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Nasze wydarzenie adresujemy do:

 • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów,
 • Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw,
 • Kierowników Zaopatrzenia,
 • Kierowników Organizacji i Logistyki,
 • Kierowników Produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów,
 • Kupców, Specjalistów ds. Zakupów,
 • Kierowników Operacji Logistycznych,

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ POŚWIĘCONYCH PROCESOWI ZAKUPÓW:

„Bardzo efektywne, najważniejsze jest podejście z punktu widzenia praktycznego, a nie teoretycznego. Umiejętność słuchania uczestników, brak odgórnego narzucania zdania prowadzącego i jego racji. Dzielenie się doświadczeniami” – Anna Hałdrzyńska, Feerum S.A.
„Profesjonalnie w szczególności pod względem wiedzy ekspertów”  - Paulina Kinal, Jutrzenka Colian Sp. z o.o.
"Szkolenie przeprowadzone bardzo ciekawie" - Iwona Olcen, FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.
"Szkolenie na wysokim poziomie, można dużo z niego wynieść" - Mateusz Błaszczyk, RBB STAL SA
  „Szkolenie bardzo profesjonalnie przygotowane, ogólna ocena ekspertów prowadzących szkolenie celująca. Wiedza przekazana w bardzo przystępny i ciekawy sposób” - Joanna Stawska, DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o.
„Zakres tematyczny bardzo przydatny, prowadzenie na bardzo wysokim poziomie” - Ewelina Gajduszewska, C
eramika Paradyż Sp. z o.o.

Eksperci:

Łukasz Mazurowski • Ekspert procesów zakupowych, optymalizacji kosztów oraz usprawnień organizacyjno-procesowych, Partner Zarządzający PROFITIA Management Consultants, Prezes Zarządu wiodącego operatora Grup Zakupowych BATNA Group
 • Posiada 10.letnie doświadczenie w usprawnieniach zakupowych, budowie nowych organizacji zakupowych, usprawnianiu efektywności procesów, organizacji i narzędzi zakupowych wiodących firm środkowoeuropejskich w tym firm energetycznych, paliwowych, instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych oraz instytucji publicznych, interim manager, konsultant, ekspert. Specjalizuje się w: Sourcingu, zakupach grupowych, strategii zakupowych.
 • Doświadczenie zdobywał w Accenture, gdzie zajmował się obsługą polskich i międzynarodowych klientów z Sektora surowców naturalnych/energii/ropy/gazu. W A.T. Kearney, jako menedżer realizował projekty w zakresie optymalizacji zakupów. W Chinach prowadził własną działalność gospodarczą.
 • Prowadził projekty zakupowe mające przede na celu: poprawę efektywności w zakupach poprzez wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań procesowych oraz organizacyjnych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Zarządzanie i Marketing , University of Mainz, Polsko – Niemieckie Forum Akademickie; Swedish Institute Management Program – Swedish Institute Stockholm.
 • Wykładowca w Katedrze Logistyki SGH.

dr Marek Kasperek • Doktor zarządzania, specjalista w zakresie zakupów, systemów logistycznych oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Stażysta brytyjskich przedsiębiorstw w ramach programu TEMPUS
 • Autor licznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Zaangażowany w realizację programu Tempus (1995-1998). Od 2000 Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony trener i twórca szkoleń
 • Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • Wykładowca w Katedrze Logistyki SGH.

Cena:

zgłoszenie do 10.09.2016 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 11.09.2016 - 2 370 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * Cena nie zawiera noclegów
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone