Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieHR

nowosć

Negocjacje ze Związkami Zawodowymi

Osiąganie celu i kwestie organizacyjno-prawne zasiadania po obu stronach stołu negocjacyjnego w relacji pracodawca - związki

14-15.03.2016
Warszawa, Hotel Hilton*****, ul. Grzybowska 63, sala Meetingroom 9

Korzyści:

,,Prawidłowe relacje pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi wymagają stworzenia spójnej i jasnej strategii współdziałania. Od umiejętności negocjacyjnych i właściwych relacji zależy bowiem prawidłowe i efektywne działania wielu spółek. Konfliktów i napięć w relacjach zbiorowych na linii pracodawca – związki zawodowe, można by uniknąć przy wzajemnej chęci obydwu stron do budowania ścieżek komunikacji i wzajemnego dialogu społecznego. Istotą jest tu przede wszystkim poznanie wzajemnych obowiązków oraz przywilejów zgodnych z literą prawa, a także nabycie specjalnych umiejętności negocjacyjnych. Pracodawca w całym tym procesie odgrywa kluczową rolę, bo to od jego podejścia oraz stanowiska zależy w dużej mierze poprawność wzajemnych relacji”.

Biorąc pod uwagę specyfikę rynku, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający zarządzanie relacją ze związkami zawodowymi. Przedstawimy Państwu najlepsze praktyki i możliwości prawne dochodzenia do konsensusu i zapewnienia realizacji strategii firmy.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ m.in.:

 • Jak reagować efektywnie, w zależności od przyjętej postawy związków zawodowych?
 • Jak rozmawiać o procedurach zwolnień grupowych i indywidualnych?
 • Jakie są praktyki przeciwdziałania nadużywania przywileju?
 • Jakie są skuteczne techniki dochodzenia do porozumienia ze związkami zawodowymi?
 • Jak podczas negocjacji wykorzystać elementy perswazji, oraz jak bronić się przed technikami manipulacyjnymi?
 • Jak unikać kardynalnych błędów w negocjacjach ze związkami zawodowymi?

BY ZAPEWNIĆ PAŃSTWU MOŻLIWOŚĆ SZCZEGÓŁOWEGO POZNANIA PORUSZANYCH ZAGADNIEŃ ZAPLANOWALIŚMY:

 • Liczne case study, które umożliwią wizualizację rozwiązań i zdobycie praktycznej wiedzy.
 • Ćwiczenia dostosowane do wielkości grupy i złożoności problemu.
 • Ciekawe i inspirujące przykłady
 • Praktyczne rozwiązania problemów.
 • Możliwość przedstawienia własnego przypadku i uzyskanie propozycji rozwiązań doświadczonego eksperta.

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu, tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Program:

Dzień  1

PRAWNE ASPEKTY
Ekspert: dr hab. Krzysztof Walczak

09.00 – 9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa, herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE ASPEKTY
Jakie są kluczowe aspekty współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi?

 • Jaka jest podstawa prawna do rozpatrywania uprawnień Związków Zawodowych?
 • Najnowsze i planowane zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi.
 • Zasady efektywnego dla spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami.
 • Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika, a instytucja związków zawodowych.
 • Jakie są kompetencje związków zawodowych w zakresie reprezentowania indywidualnych pracowników oraz zbiorowych praw i interesów pracowników.
 • Rozstanie z pracownikiem - rola związków zawodowych.

OBOWIĄZKI, PRZYWILEJE, NADUŻYCIA
Obowiązki, przywileje związków zawodowych oraz nadużycia - interpretacja pod kątem doświadczenia, praktyk rynkowych i orzeczeń sądu

 • Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić organizacji niezakłócony przepływ realizacji strategii?
 • Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych.
 • Jakie zachowanie/sytuacja jest przywilejem, a co jest już nadużyciem – interpretacja pod kątem doświadczenia i orzeczeń sądu.
 • Ochrona prawna działaczy związkowych, a ochrona organizacji przed nadużyciami - przywileju nie można nadużywać .
 • Jak przeciwdziałać nadużywania przywileju – procedury postępowania, działania zapobiegawcze i monitoring sytuacji.
 • Współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi – możliwe poziomy porozumień. Jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe?
 • Jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie?

OCHRONA STOSUNKU PRACY
Związki zawodowe a powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

 • Obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę – art. 38 KP.
 • Opinia z.z. w trybie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – art. 52 § 3 KP. Czy to jeszcze ochrona powszechna?
 • Skutki niestosowania przez pracodawcę trybu z art. 38 i 52 § 3 KP.
 • Od kogo uzyskać zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym?
 • Jakie są okresy ochronne dla poszczególnych grup działaczy związkowych?
 • Nadużycia ochrony związkowej (praktyka i orzecznictwo).

ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH. PRACA NA KONKRETNYCH STANACH FAKTYCZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA SPORU ZBIOROWEGO
Jakie są uprawnienia, kompetencje związków zawodowych i pracodawcy w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych?

 • Odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów; Czego może dotyczyć spór zbiorowy pracy
 • Zasady prowadzenia sporów zbiorowych.
 • Żądania związków - przedsporne prowadzenie rozmów.
 • Zasady prowadzenia ROKOWAŃ i możliwe następstwa podjętych decyzji. Zasady prowadzenia MEDIACJI ze związkami pod kątem protokołu rozbieżności.
 • Referendum strajkowe i strajk – uprawnienia, obowiązki, działania przekraczające uprawnienia.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy w zakresie prowadzenia strajków – dopełnienie obowiązków ustawowych, kierowanie strajkiem zorganizowanym wbrew przepisom prawa.
 • Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.
 • Pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych.
 • Odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych.

ZWOLNIENIA GRUPOWE
Jaka jest rola i uprawnienia związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych?

 • Jakie są zasady przeprowadzania zwolnień grupowych zgodnie z przepisami europejskimi.
 • Zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego.
 • Konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie przeprowadzenia grupowego zwolnienia - obowiązki informacyjne jakie musi wypełnić pracodawca. Co musi zawierać pismo przedkonsultacyjne?
 • Porozumienie w ramach zwolnień grupowych.

Dzień 2

DZIEŃ NEGOCJACYJNY
Ekspert: Tomasz Piotr Sidewicz

09.00 – 9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa, herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

PRAKTYCZNE NEGOCJACJE NA LINII ZWIĄZKI ZAWODOWE - PRACODAWCA - WARSZTATY PRZYGOTWUJĄCE DO TRUDNYCH NEGOCJACJI

SPECYFIKA NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
Co powinniśmy wiedzieć zanim zaczniemy negocjacje ze związkami zawodowymi?

 • Co wiesz, a czego nie wiesz o negocjacjach ze związkami zawodowymi – zestaw praktycznych pytań, które zaskakują nawet najlepszych negocjatorów!
 • Najczęstsze przyczyny braku sukcesu w negocjacjach ze związkami zawodowymi.

PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
Jak się odpowiednio przygotować do negocjacji?

 • Z jakimi postawami związkowców możesz się spotkać podczas negocjacji?
 • Scenariusze przebiegu procesu negocjacyjnego i warianty naszych działań.
 • Jaki jest klucz do udanych negocjacji ze związkami zawodowymi: instynkt, nawyki, charakter. Case study.
 • ZOPA – czyli, czy mamy co negocjować i czy mamy o czym rozmawiać ze związkami?

PERSWAZJA I WYWIERANIE WPŁYWU - KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI W PROCESIE DOCHODZENIA DO CELU PODCZAS NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
Skuteczne techniki egzekwowania podczas negocjacji ze związkami zawodowymi

 • Kiedy zaczynają się negocjacje a kończą potyczki?
 • Sprawdzone postawy, wspierające sukces w negocjacjach
 • ze związkami zawodowymi.
 • Praktyczne spojrzenie na zależności pomiędzy kluczowymi elementami negocjacji ze związkami zawodowymi.
 • Najpierw perswaduj a potem negocjuj!
 • Analiza video case - prezentacja wpływu perswazji/retoryki i erystyki na efekt końcowy negocjacji .

PERFIDNE ALE SKUTECZNE ZAGRYWKI WYKORZYSTYWANE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE PODCZAS NEGOCJACJI
Jak bronić się przed ,,zagrywkami „ związków zawodowych?

 • Blef w negocjacjach, sposoby blefowania oraz wykrywania blefu.
 • Jak reagować na bezpodstawny atak?
 • Wywieranie wpływu na innych – czy można unikać manipulacji podczas negocjacji?
 • Analiza video case: perfidne ale skuteczne zagrywki wykorzystywane w trakcie negocjacji.
 • Czy można być skutecznym negocjatorem bez konieczności wyłączania emocji?
 • Realna i 100% naturalna prezentacja przez trenera perfidnych zagrywek i sposobów obrony w trakcie gry negocjacyjnej.
 • Analiza video case - dlaczego rozpoznany motyw działania osłabia negocjacje?
 • Jak reagować na negację – „nie bo nie”?

SKUTECZNE TECHNIKI OSIĄGANIA POROZUMIENIA
Jak skutecznie doprowadzić do porozumienia na linii pracodawca- związki zawodowe?

 • Znaczenie i zastosowanie WIN - WIN w negocjacjach.
 • Analiza video case study - udział w prostym, realnym, życiowym ćwiczeniu pomoże zrozumieć zasadę WIN – WIN.
 • Czy istnieją magiczne techniki negocjacji?
 • Skuteczność narzędzi nie zależy od nich samych ale od osób, które się nimi posługują.
 • Jak unikać kardynalnych błędów w negocjacjach ze związkami zawodowymi?
 • Impas - czynniki ułatwiające i utrudniające wyjście z impasu.
 • Jak osiągnąć skuteczność negocjacyjną?
 • Znaczenie empatii w negocjacjach.
 • Aleksytymia w negocjacjach.

TWOJA BATNA A NEGOCJACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
Jaki wpływ na negocjacje ma Twoja BATNA?

 • Jakie zasady i techniki negocjacji oraz gesty stosować?
 • Kiedy Twoja BATNA jest silna a kiedy słaba?

Metody:

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

 • Członków zespołów negocjacyjnych
 • Osób odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi i realizację celów firmy
 • Członków zarządu
 • Członków rady nadzorczej
 • Dyrektorów zarządzających, operacyjnych
 • Dyrektorów departamentów działów
 • Szefów działu kadr i HR

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu, tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Eksperci:

Tomasz Sidewicz


 • Uznawany za jednego z najlepszych w Polsce ekspertów w dziedzinie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu. Wspiera polskie i zagraniczne firmy i organizacje rządowe, właścicieli firm, topowych menedżerów w negocjowaniu wielomilionowych kontraktów i strategii negocjacyjnej. Specjalizuje się także w podnoszeniu efektywności pracowników działów handlowych i zakupowych.
 • Prowadzi projekty audytu działów, audytu personalnego – kluczowych obszarów mających wpływ na efektywność organizacji oraz wspiera w rozwoju i pokonywaniu wąskich gardeł.
 • Doskonały znawca ludzkiej psychiki i technik umożliwiających w krótkiej chwili ocenić stan emocjonalny, gotowość zakupu, cechy charakteru mające kluczowy wpływ na efektywność biznesową.
 • Podczas 20 letniej praktyki biznesowej poznał specyfikę, prawie wszystkich krajów europejskich, Afryki Płn. oraz USA i Kanady. 15 lat pracy w handlu zagranicznym oraz prowadzenie negocjacji z obcokrajowcami nauczyły go wysokiej kultury biznesowej niezbędnej w środowisku międzykulturowym.
 • Autor wielu publikacji, artykułów, ceniony ekspert i coach w Polsce i zagranicą, którego znakiem rozpoznawalnym są ponadnormatywne efekty biznesowe jego klientów i szybki zwrot z inwestycji.

dr hab. Krzysztof Walczak


 • Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalność: polskie i europejskie prawo pracy, problematyka motywowania i wynagradzania pracowników

 • Ekspert w dziedzinie polskiego i europejskiego prawa pracy
 • Autor około 100 referatów prezentowanych na konferencjach
 • Autor i współautor wielu publikacji książkowych
 • Redaktor naczelny miesięcznika „Monitor Prawa Pracy
 • Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji, doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji

Cena:

zgłoszenie do 28.02.2016 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 29.02.2016 - 1 770 PLN + 23% VAT

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone