Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance

nowosć

Kluczowe wskaźniki finansowe, analiza i interpretacja danych finansowych firmy

Interpretacja, analiza i podejmowanie decyzji menedżerskich

15-16.11.2016
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Szanowni Państwo! 

Firmy oczekują od menedżerów sprawnego korzystania z informacji finansowej, jako wsparcia przy realizacji strategii, celów organizacji i zarządzaniu zespołem. Jednak wiele osób nie docenia informacji, które można uzyskać, analizując wskaźniki, sprawozdanie, bilans czy przepływy finansowe. Menedżerowie i specjaliści rozumiejący w pełni procesy finansowe podejmują w 70% decyzje menedżerskie korzystniejsze dla spółki. Niestety z tych samych badań wynika, że tylko co trzeci menedżer wyższego szczebla i co siódmy specjalista potrafi trafnie interpretować wskaźniki finansowe, pozycje sprawozdań i bilansu. Zapraszamy na szkolenie przedstawiające kluczowe kwestie finansów firmy ich interpretacji i wykorzystania pod katem decyzji menedżerskich.

Podczas szkolenia:

 • Poznasz sposoby oceny całego przedsiębiorstwa lub wybranej jego działalności w oparciu o wskaźniki i dokumenty finansowe
 • Dowiesz się jak interpretować wskaźników finansowe i jak je wykorzystywać w bieżącej działalności menedżerskiej
 • Zrozumiesz powiązania między poszczególnymi wskaźnikami finansowymi a możliwością prognozowania najbliższej przyszłości finansowej i podejmowania stosownych decyzji menedżerskich
 • Będziesz potrafił ocenić poziom zadłużenia bezpieczny dla spółki
 • Zastosujesz proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki
 • Poznasz zasady oceny wrażliwości przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań i wynik gospodarczy
 • Poznasz podstawowe zasady oceny opłacalność planowanych działań inwestycyjnych

Program:

PROGRAM, Dzień I i II

JAK ZROZUMIEĆ FIRMĘ POPRZEZ DANE W DOKUMENTACH FINANSOWYCH?

 • Jakie wskaźniki i dane stanowią ważną informację o finansach, na podstawie których można oprzeć decyzje menedżerskie?
 • W jaki sposób wykorzystywać dane finansowe w bieżącym i długoterminowym zarządzaniu?
 • Analiza rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

PŁYNNOŚĆ I ZADŁUŻENIE - JAK OCENIĆ ZDOLNOŚĆ FIRMY DO UTRZYMANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, ZDOLNOŚĆ DO TERMINOWEGO REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ

 • Model i ocena zarządzania wpływami pieniędzy, jak i wydatkami, w sposób umożliwiający spłacanie zobowiązań w terminie
 • Wskaźniki płynności – analiza, interpretacja, wartości przyjmowane przez banki
 • Dźwignia finansowa a nadmierne zadłużanie się organizacji
 • Jaka jest struktura finansowania przedsiębiorstwa?
 • Poziom zadłużenia długo- i średnioterminowego, wypłacalność w długim okresie

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I RENTOWNOŚCI - ZDOLNOŚĆ DO GENEROWANIA ZYSKÓW I WYKORZYSTANIA MAJĄTKU

 • Wskaźnik rotacji majątku, należności i zapasów
 • Jaka jest efektywność wykorzystania majątku firmy - interpretacja, analiza, wykorzystanie wskaźników
 • Jak wygląda zdolność do przedsiębiorstwa do generowania zysków?
 • Wpływ branży i  czasu na efektywność generowania zysków

KOSZTY W ORGANIZACJI - WPŁYW KOSZTÓW NA OBNIŻANIE WYNIKU FINANSOWEGO

 • Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem do kosztów w przedsiębiorstwie
 • Jakie koszty są najistotniejsze w procesie podejmowania decyzji?
 • Jakie są najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych?
 • Analiza i interpretacja wskaźników struktury kosztów
 • Jaki jest koszt kapitału obcego i własnego?
 • Należności i ich wpływ na wynik firmy
 • Jaki jest koszt należności nieściągalnych
 • Koszty windykacyjne
 • Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami

STENDING FINANSOWY FIRMY – OCENA NA PODSTAWIE RACHUNKU CASH FLOW, BILANSU, SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 • Analiza - struktura majątku spółki i źródła finansowania
 • Jak interpretować kluczowe informacje zawarte w bilansie?
 • Najczęstsze zniekształcenia w bilansie
 • Przychody, koszty, a wynik finansowy organizacji
 • Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i strat?
 • Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat
 • Analiza sprawności zarządzania
 • Jak ocenić działalność firmy na bazie autentycznych sprawozdań finansowych
 • Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe organizacji

SKĄD SIĘ BIERZE ZYSK W FIRMIE? RENTOWNOŚĆ I ZYSK

 • Osiąganie progu rentowności?
 • Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji
 • Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki
 • Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań
 • W jaki sposób firma zarabia pieniądze?

ĆWICZENIA

JAK INTERPRETOWAĆ, PODEJMOWAĆ DECYZJE NA PODSTAWIE ZBIORÓW WSKAŹNIKÓW

 • Ocena poziomu zadłużenia
 • Ocena płynności
 • Ocena na podstawie rachunku zysków i strat - interpretacja i analiza
 • Ocena sprawności zarządzania majątkiem
 • Ocena rentowności podmiotu - punkt widzenia zarządu
 • Rentowność sprzedaży
 • Ocena rentowności podmiotu - punkt widzenia właścicieli
 • Ocena rentowności kapitału własnego
 • Ocena rentowność aktywów
 • Ocena na podstawie rachunku przepływów pieniężnych

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Langas Group w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.

Metody:

Warsztat będzie prowadzony w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki.
W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

Opinie uczestników szkoleń z Panią Aleksandrą Tarasek
„Pani Tarasek – bardzo pozytywny wykładowca; przekłada branżową wiedzę na język zrozumiały dla niefinansistów”, Anna Błaszczyk,
Hotel Olympic Sp. z o.o.
„Wybór eksperta – rewelacyjny, kompetencje, umiejętność przekazania wiedzy w stopniu więcej niż bardzo dobrym”, opinia anonimowa
„Bardzo ciekawe i rzeczowe szkolenie, pani Aleksandra Tarasek z pewnością jest bardzo kompetentną osobą, z dużą wiedzą, potrafiła w bardzo prosty sposób przekazać trudne zagadnienia”, Angelika Saworz, Warszawska Grupa Dystrybucyjna Orion Sp. z o.o.
„Szkolenie było satysfakcjonujące i spełniło moje oczekiwania”, Magdalena Stępnowska, DATACONTACT Sp. z o.o.

Eksperci:

Aleksandra Tarasek



 • Ekspert i doradca w dziedzinie finansów, konsultant i doradca finansowy dla firm. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.
 • Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania finansami, modeli kontrolingowych i analiz rachunku przepływów pieniężnych.
 • Jest ekspertem i doradcą w zakresie budowania kontrolingowych modeli analitycznych dla potrzeb zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajmuje się analizą kondycji finansowej podmiotów na potrzeby wewnętrznego zarządzania lub inwestycyjnej polityki strategicznej.

 

Cena:

zgłoszenie do 28.10.2016 - 1 170 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 29.10.2016 - 1 470 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * Cena nie zawiera noclegów
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone