Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

Marzec 2018
// Data / Miejsce
// Cena

Certyfikowany Office Manager

Administrowanie dokumentacją, tworzenie pism, obsługa zamówień, kontraktów, regulaminów - warsztaty organizacyjno-prawne

więcej

26-27.03.2018
Warszawa

do 09.03.2018 - 1 470 PLN + 23% VAT
od 10.03.2018 - 1 870 PLN + 23% VAT

Nowość

Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowany Ekspert Obsługi Organów Spółki

więcej

26-27.03.2018
Kraków

do 08.03.2018 - 1870 PLN + 23% VAT
od 09.03.2018 - 2170 PLN + 23% VAT

Pełnomocnictwa

Jak tworzyć bezpieczny system pełnomocnictw w spółce, organizować dokumenty, nadawać i nadzorować uprawnienia?

więcej

26.03.2018
Warszawa

do 09.03.2018 - 970 PLN + 23% VAT
od 10.03.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

Nowość

Umowy najmu dla firm - nowe aspekty podatkowe

Zabezpieczanie, kluczowe zapisy, gwarancje elementy ryzyka, dokumentacja

więcej

26.03.2018
Warszawa

do 10.03.2018 - 970 PLN + 23% VAT
od 11.03.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

Kwiecień 2018
// Data / Miejsce
// Cena

Prawo dla Działów Zakupów

Kontrakty zakupowe, badanie kondycji dostawcy, gwarancje, cena, odszkodowania, zabezpieczanie transakcji, renegocjacje umów z dostawcą

więcej

17-18.04.2018
Warszawa

do 03.04.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 04.04.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Nowość

Tajemnice przedsiębiorstwa i rozszerzona ochrona know-how od czerwca 2018r.

Jak efektywnie chronić wiedzę i know-how w firmie?

więcej

19.04.2018
Warszawa

do 04.04.2018 - 970 PLN + 23% VAT
od 05.04.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

Protokołowanie

Dobre praktyki tworzenia protokołów z posiedzeń organów spółki z o.o. i akcyjnej

więcej

23.04.2018
Warszawa

do 09.04.2018 - 970 PLN + 23% VAT
od 10.04.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

24-25.04.2018
Warszawa

do 09.04.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 10.04.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak wspierać, zabezpieczać i ułatwiać pracę organów spółki?

więcej

25-26.04.2018
Warszawa

do 09.04.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 10.04.2018 - 2 070 PLN + 23% VAT

Umowy i kontrakty w języku angielskim

Jak tworzyć i interpretować umowy w języku angielskim?

więcej

25.04.2018
Warszawa

do 09.04.2018 - 970 PLN
od 10.04.2018 - 1 270 PLN

Ochrona Danych Osobowych od A do Z - nowe przepisy

Praktyczne aspekty RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

więcej

25.04.2018
Warszawa

do 09.04.2018 - 970 PLN + 23% VAT
od 10.04.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

Maj 2018
// Data / Miejsce
// Cena

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Jak dzięki znajomości przepisów i umiejętności dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych wspierać działania spółki?

więcej

16-17.05.2018
Sopot

do 25.04.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 26.04.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Nowość

Relacje Inwestorskie

Narzędzia IR, zarządzanie informacjami, raportowanie obowiązki informacyjne, najnowsze regulacje

więcej

21-22.05.2018
Warszawa

do 07.05.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 08.05.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu

Jak stosować i wdrażać najlepsze praktyki organizacji pracy biura zarządu oraz prowadzenia dokumentów spółki?

więcej

21-22.05.2018
Kraków

do 07.05.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 08.05.2018 - 2 070 PLN + 23% VAT

Umowy i kontrakty handlowe

Jak skonstruować umowę i jakie klauzule umowne wprowadzić, aby zoptymalizować ryzyko i zabezpieczyć transakcje

więcej

23.05.2018
Warszawa

do 08.05.2018 - 970 PLN + 23% VAT
od 09.05.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

Nowość

III Forum Office Managera

organizacja codziennej pracy - komunikacja w sytuacji konfliktowej - współpraca z klientem wewnętrznym - błędy w aranżacjach biurowych - inteligentne środowisko pracy

więcej

24-25.05.2018
Warszawa

do 30.04.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 01.05.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Nowość

Fuzje i przejęcia

Ocena atrakcyjności spółki - wykup spółki krok po kroku - dobra umowa i dokumenty transakcji - ograniczanie ryzyka wykupu spółki

więcej

24.05.2018
Warszawa

do 08.05.2018 - 970 PLN + 23% VAT
od 09.05.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

Nowość

Ochrona danych osobowych dla Biura Zarządu - nowe przepisy

Praktyczne warsztaty dla Biura Zarządu

więcej

25.05.2018
Warszawa

do 09.05.2018 - 970 PLN + 23% VAT
od 10.05.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

Czerwiec 2018
// Data / Miejsce
// Cena

Związki Zawodowe

Kompendium dobrych praktyk współpracy ze związkami zawodowymi w świetle planowanych zmian.

więcej

14.06.2018
Warszawa

do 25.05.2018 - 870 PLN + 23% VAT
od 26.05.2018 - 1070 PLN + 23% VAT

Nowość

INCOTERMS 2018

Międzynarodowe Reguły Handlu w pigułce

więcej

15.06.2018
Warszawa

do 31.05.2018 - 970 PLN + 23% VAT
od 01.06.2018 - 1270 PLN + 23% VAT

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

Jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów firmy?

więcej

15.06.2018
Warszawa

do 31.05.2018 - 970 PLN + 23% VAT
od 01.06.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

Biuro Zarządu od A do Z

Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w prowadzeniu Biura Zarządu i Rady Nadzorczej?

więcej

18-19.06.2018
Warszawa

do 04.06.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 05.06.2018 - 2 070 PLN + 23% VAT

WYSZUKIWANIE

Pokaż propozycje spełniające następujące kryteria. Jeżeli nie zaznaczysz żadnych kryteriów i klikniesz ZNAJDŹ to pokazane zostaną wszystkie szkolenia oraz eventy.

Data:
dd/mm/rrrr
dd/mm/rrrr
Kategorie:
Miasta:

Dlaczego warto wybrać szkolenia dla pracowników biura zarządu

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga wsparcia całej kadry w zawiłościach prowadzonych spraw i przedsięwzięć. Często działania te są istotnie zależne od rozmaitych przepisów prawnych, wymagają szczególnej precyzyjności, a także czujności osób, które je nadzorują. Ta wysoka odpowiedzialność sprawia, że konieczna jest aktualizowana wciąż wiedza, by móc na bieżąco realizować powzięte działania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nawet niewielka pomyłka może kosztować firmę dużą odpowiedzialność prawną, bądź długotrwałe komplikacje w działaniach, co przekłada się na ich skuteczność i zyski przedsiębiorstwa. Aby temu zapobiec, warto na bieżąco przeprowadzać szkolenia dla biura zarządu. Co dają takie szkolenia, dlaczego warto się na nie zdecydować? Dla kogo są one przeznaczone?

Szkolenia członków zarządu - dla kogo?

Wszelkie organizowane przez Langas szkolenia są przeznaczone dla wszystkich osób uczestniczących w projektach biura zarządu. Odpowiedzialność ciążąca na pracownikach sprawia, że powinni być oni przygotowani do wszelkich sytuacji wynikających z takich działań. Szkolenia członków zarządu dają możliwość poznania dobrych praktyk organizacyjnych w zakresie pracy Biura Zarządu, poznania zasad interpretacji kluczowych dla biura przepisów prawnych, nauczenia się zgodnego z przepisami prawa zarządzania dokumentacją, czy nauczą organizacji pracy organów spółki. To tylko niektóre z przydatnych umiejętności, które pozwolą przygotować pracowników pod kątem postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w spółce, czy też w relacji z otoczeniem. Co jeszcze może dać takie szkolenie? Biuro zarządu, aby mogło płynnie funkcjonować, musi dopełnić wszelkich formalności i działań dotyczących aspektów prawnych.

Szkolenie - biuro zarządu a kluczowe aspekty jego obsługi

Szkolenia członków zarządu mają na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami i możliwymi rozwiązaniami w zakresie procedur i prowadzenia dokumentów w biurze obsługi władz. Pracownicy tego sektora mają bowiem przed sobą bardzo odpowiedzialne zadania. Do najważniejszych aspektów obsługi Biura Zarządu należą: Współpraca BZ z organami spółki, aktualizacja danych spółki w KRS, procedury udostępniania i przekazywania dokumentów oraz dostęp do informacji w spółce, a także tworzenie regulaminów organizacyjnych i instrukcji. Do innych zadań należy tworzenie zarządzeń wewnątrz spółki czy organizowanie posiedzeń dotyczących kryteriów prawnych, uchwał, czy protokołów.

Szkolenie - biuro zarządu a przydatne kwalifikacje

Kwalifikacje potrzebne do należytego spełniania obowiązków względem firmy można nabyć dzięki szkoleniom specjalistycznym. Przygotowane przez Langas szkolenia pozwalają na osiągnięcie w pełni wykwalifikowanej kadry w aspekcie zarządzania i kwestii prawnych. Kadry gotowej na wszelkie sytuacje. Zdobyta umiejętność prawidłowej reakcji w przypadku nieoczekiwanych sytuacji pozwala na stabilną pracę całego biura. Przygotowane przez nas szkolenia obejmują: Umowy zakupowe - które pozwalają na poszerzenie swoją wiedzy w zakresie funkcjonalnego i sprawniejszego organizowania procesu kontraktowania zakupów dla firmy. Szkolenia Lean Services, które pomagają wdrożyć Lean Management w biurze. Szkolenia z Dokumentacji Biura Zarządu - które uczą tworzenia, uaktualniania, udostępniania, archiwizowania i obiegu dokumentów spółki. Interesującym szkoleniem jest także Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej - uczestnicy osiągają miano certyfikowanego Eksperta Obsługi Organów Spółki. Skierowane są one przede wszystkim do menedżerów departamentów obsługi, organizacji, nadzoru, biur prawnych. Organizowane przez Langas Group szkolenia dla pracowników biura zarządu pozwalają na zdobycie wszelkich kwalifikacji potrzebnych do płynnej realizacji działań związanych z Biurem Zarządu. Pozwalają także na zdobycie aktualnej, niezbędnej wiedzy z zakresu aspektów prawnych.
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone