Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

Luty 2017
// Data / Miejsce
// Cena
Nowość

TECHNIKI PERSWAZJI W PROCESIE SPRZEDAŻY

Efektywne rozmowy sprzedażowe na poziomie i wywieranie wpływu

więcej

22.02.2017
Sopot

do 08.02.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 09.02.2017 - 1 270 PLN + 23% VAT

Nowość

CERTYFIKOWANY ASYSTENT ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Jak wspierać, zabezpieczać i ułatwiać pracę organów spółki?

więcej

23-24.02.2017
Sopot

do 06.02.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 07.02.2017 - 2 070 PLN + 23% VAT

Nowość

Mapowanie strumienia wartości VST

Najskuteczniejsze narzędzie poprawy strategicznych wyników, stosowane przez firmy w USA i Japonii

więcej

23-24.02.2017
Sopot

do 07.02.2017 - 1470 PLN + 23% VAT
od 08.02.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT

Nowość

Obsługa klienta B2B

Zbuduj pozytywne doświadczenia klienta

więcej

23-24.02.2017
Sopot

do 06.02.2017 - 1 670 PLN PLN + 23% VAT
od 07.02.2017 - 1 870 PLN PLN + 23% VAT

Nowość

5 NARZĘDZI BUDOWANIA I ROZWIJANIA ZESPOŁU

Metody zwiększania jakości pracy w zespole

więcej

24.02.2017
Sopot

do 08.02.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 09.02.2017 - 1 270 PLN + 23% VAT

Nowość

5 KLUCZOWYCH NARZĘDZI LEAN W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Szkolenie połączone ze zwiedzaniem Fabryki Beiersdorf Manufacturing Poznań

więcej

27-28.02.2017
Poznań

do 14.02.2017 - 1670 PLN + 23% VAT
od 15.02.2017 - 1870 PLN + 23% VAT

Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu

Jak stosować i wdrażać najlepsze praktyki organizacji pracy biura zarządu oraz prowadzenia dokumentów spółki?

więcej

27-28.02.2017
Warszawa

do 13.02.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 14.02.2017 - 2 070 PLN + 23% VAT

Nowość

TRENER WEWNĘTRZNY

Narzędzia pracy trenerskiej - analiza potrzeb - budowanie przekazu - dynamika procesu grupowego - analiza transakcyjna

więcej

27-28.02.2017
Warszawa

do 13.02.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
od 14.02.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT

Nowość

LEAN SERVICES

Jak wdrożyć Lean Management w biurze i usługach?

więcej

28.02-01.03.2017
Kraków

do 06.02.2017 - 1 570 PLN + 23% VAT
od 07.02.2017 - 1 870 PLN + 23% VAT

LEAN STARTUP

Jak zaplanować, testować, wprowadzać zmiany, finansować i realizować założenia startupu?

więcej

28.02-01.03.2017
Kraków

do 14.02.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 15.02.2017 - 1 870 PLN + 23% VAT

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

Jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów firmy?

więcej

28.02.2017
Warszawa

do 14.02.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 15.02.2017 - 1 270 PLN + 23% VAT

Nowość

CERTYFIKOWANY AML OFFICER - poziom 1 VII edycja

Zdobądź wiedzę i poznaj najlepsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

więcej

28.02-01.03.2017
Warszawa

do 13.02.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT
od 14.02.2017 - 2 270 PLN + 23% VAT

Czytanie bilansu, wskaźników, rachunku zysków i strat, cash flow, ocena opłacalności projektów

Jak wykorzystać wiedzę o finansach do optymalizowania, podejmowania trafnych decyzji i wskazywania obszarów rozwojowych?

więcej

28.02-01.03.2017
Warszawa

do 10.02.2017 - 1470 PLN + 23% VAT
od 11.02.2017 - 1770 PLN + 23% VAT

Marzec 2017
// Data / Miejsce
// Cena
Nowość

Ciągłe doskonalenie produkcji i usług

Wizyta w Fabryce Lamborghini i Muzeum Ferrari + warsztaty

więcej

06-08.03.2017
Bolonia Włochy

do 30.01.2017 - 2770 PLN + 23% VAT
od 31.01.2017 - 3570 PLN + 23% VAT

07-08.03.2017
Warsaw

do 30.01.2017 - 1100 PLN + 23% VAT
od 31.01.2017 - 1300 PLN + 23% VAT

Nowość

JAPAN KAIZEN TOUR EDYCJA V

World Class Manufacturing i lean management w praktyce

więcej

12-18.03.2017
Japonia

do 10.02.2017 - 18 900 PLN + 23% VAT
od 11.02.2017 - 22 700 PLN + 23% VAT

Nowość

JAPAN LEAN HEALTHCARE TOUR 2017

Optymalizacja i podnoszenie efektywności polskich usług opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu japońskich narzędzi zarządzania lean/kaizen

więcej

12-18.03.2017
Japonia

do 30.01.2017 - 16 700 PLN + 23% VAT
od 31.01.2017 - 18 700 PLN + 23% VAT

Nowość

Certyfikowany Office Manager - poziom II

Kompendium wiedzy prawno - organizacyjnej

więcej

15-16.03.2017
Warszawa

do 27.02.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
od 28.02.2017 - 1 870 PLN + 23% VAT

Nowość

Certyfikowany menedżer ds. rekrutacji, selekcji i wdrażania nowych pracowników

Jak efektywnie wprowadzić do organizacji nowych pracowników

więcej

16-17.03.2017
Warszawa

do 01.03.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 02.03.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT

PLANOWANIE I OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Jak zapewnić organizacji rozwój i zwiększenie wartości rynkowej dzięki nowym projektom inwestycyjnym?

więcej

16-17.03.2017
Warszawa

do 02.03.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
od 03.03.2017 - 1 770 PLN + 23% VAT

Nowość

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI NA HALI PRODUKCYJNEJ

Warsztat dla brygadzistów, mistrzów i team liderów

więcej

20-21.03.2017
Kraków

do 28.02.2017 - 1 270 PLN + 23% VAT
od 01.03.2017 - 1 570 PLN + 23% VAT

Nowość

GEMBA MAKES THE PROFIT

Zaangażuj wszystkich pracowników w osiąganie większych zysków

więcej

20.03.2017
Warszawa

do 06.03.2017 - 670 PLN + 23% VAT
od 07.03.2017 - 970 PLN + 23% VAT

Kaizen & Lean Management Start

Szkolenie dla początkujących oraz rozpoczynających wdrażanie ciągłego doskonalenia w organizacji

więcej

20-21.03.2017
Kraków

do 28.02.2017 - 1170 PLN + 23% VAT
od 01.03.2017 - 1370 PLN + 23% VAT

Nowość

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Jak dzięki znajomości przepisów i umiejętności dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych wspierać działania spółki?

więcej

20.03.2017
Poznań

do 06.03.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 07.03.2017 - 1270 PLN + 23% VAT

Nowość

CERTYFIKOWANY PRAKTYK ZARZĄDZANIA SYSTEMEM SUGESTII

Wdróż najbardziej dochodowe narzędzie wykorzystania pomysłów i spostrzeżeń na które pracownicy wpadają codziennie!

więcej

21-22.03.2017
Kraków

do 07.03.2017 - 1 570 PLN + 23% VAT
od 08.03.2017 - 1 770 PLN + 23% VAT

Nowość

Rewolucja w raportowaniu giełdowym

Jak raportować po wejściu w życie rozporządzenia MAR oraz nowych trendów KNF?

więcej

21.03.2017
Warszawa

do 06.03.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 07.03.2017 - 1 270 PLN + 23% VAT

Nowość

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych i zabezpieczenie roszczeń

Kompendium w zakresie praktycznego wdrożenia zmian

więcej

21.03.2017
Warszawa

do 06.03.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 07.03.2017 - 1270 PLN + 23% VAT

Nowość

ZWIĄZKI ZAWODOWE

Kompendium dobrych praktyk współpracy ze związkami zawodowymi

więcej

22.03.2017
Warszawa

do 08.03.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 09.03.2017 - 1170 PLN + 23% VAT

Nowość

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER program CCO - poziom 1 - XIV edycja

"Jeśli szukasz nowego obszaru zawodowego w branży finansowej, zdobądź kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych"

więcej

22.03.2017
Warszawa

do 07.03.2017 - 1 570 PLN + 23% VAT
od 08.03.2017 - 1 870 PLN + 23% VAT

Posiedzenia Organów Spółki

Jak przygotować, organizować i nadzorować przebieg posiedzeń spółki?

więcej

22.03.2017
Warszawa

do 08.03.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 09.03.2017 - 1270 PLN + 23% VAT

Nowość

Zarządzanie stresem i inteligencja emocjonalna menedżera - wg Wojciecha Eichelbergera

Jak w efektywny sposób odzyskiwać energię życiową i przeciwdziałać wypaleniu?

więcej

23-24.03.2017
Warszawa

do 07.03.2017 - 2 970 PLN + 23% VAT
od 08.03.2017 - 3 570 PLN + 23% VAT

Umowy i kontrakty handlowe

Jak skonstruować umowę i jakie klauzule umowne wprowadzić, aby zoptymalizować ryzyko i zabezpieczyć transakcje

więcej

23-24.03.2017
Warszawa

do 09.03.2017 - 1 370 PLN + 23% VAT
od 10.03.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT

Nowość

NEGOCJACJE 5 najskuteczniejszych taktyk

Negocjacje jako przewaga konkurencyjna firmy

więcej

27-28.03.2017
Warszawa

do 08.03.2017 - 1 770 PLN + 23% VAT
od 09.03.2017 - 2 170 PLN + 23% VAT

Nowość

Umowy międzynarodowe

Przygotowanie i zabezpieczanie umowy z kontrahentami zagranicznymi w pigułce

więcej

28.03.2017
Warszawa

do 13.03.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 14.03.2017 - 1270 PLN + 23% VAT

Nowość

DESIGN THINKING

z mistrzem kreatywnych rozwiązań - kreatywne rozwiązywanie problemów i budowanie kultury innowacji

więcej

29.03.2017
Warszawa

do 14.03.2017 - 1 370 PLN + 23% VAT
od 15.03.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT

7 kompetencji zarządzania zespołem

Zaawansowane studium umiejętności menedżerskich

więcej

29-30.03.2017
Warszawa

do 13.03.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
od 14.03.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT

Nowość

II FORUM MENEDŻERÓW ZAKUPÓW

Sourcing, zakupy innowacji, procurement engineering, strategie dla kategorii, kaizen w zakupach

więcej

29-30.03.2017
Warszawa

do 28.02.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 01.03.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT

Nowość

Dzień z Mentorem. Robert Krool

UWAŻNOŚĆ, A DOWODZENIE PRZEZ WŁAŚCIWE DECYZJE. UWAŻNOŚĆ, A LOGIKA POSTĘPOWAŃ WZGLĘDEM BARIER WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH.

więcej

30.03.2017
Warszawa

do 15.03.2017 - 1670 PLN + 23% VAT
od 16.03.2017 - 1870 PLN + 23% VAT

Nowość

Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowany Ekspert Obsługi Organów Spółki

więcej

30-31.03.2017
Kraków

do 15.03.2017 - 1 870 PLN + 23% VAT
od 16.03.2017 - 2 170 PLN + 23% VAT

Pełnomocnictwa

Jak tworzyć bezpieczny system pełnomocnictw w spółce, organizować dokumenty, nadawać i nadzorować uprawnienia?

więcej

30-31.03.2017
Warszawa

do 15.03.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 16.03.2017 - 2 070 PLN + 23% VAT

Nowość

Umowy i kontrakty w języku angielskim

Jak tworzyć i interpretować umowy w języku angielskim?

więcej

31.03.2017
Warszawa

do 16.03.2017 - 970 PLN
od 17.03.2017 - 1 270 PLN

Kwiecień 2017
// Data / Miejsce
// Cena
Nowość

Protokołowanie w spółkach kapitałowych

Praktyczne warsztaty z dokumentami

więcej

04.04.2017
Warszawa

do 20.03.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 21.03.2017 - 1 270 PLN + 23% VAT

Certyfikowany ABI

Administrator Bezpieczeństwa Informacji i budowanie systemu Ochrony Danych Osobowych

więcej

10-11.04.2017
Warszawa

do 27.03.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
od 28.03.2017 - 1 870 PLN + 23% VAT

Nowość

Wprowadzanie produktu na rynek wg Pawła Tkaczyka

Jak ofertować nowe produkty i nie podłączać się do strategii walki cenowej?

więcej

10-11.04.2017
Warszawa

do 20.03.2017 - 1670 PLN + 23% VAT
od 21.03.2017 - 1970 PLN + 23% VAT

MAR dla zaawansowanych, czyli co w praktyce zmieniło się po 3 lipca 2016 r.

Jak prowadzić proces raportowania po wejściu w życie rozporządzenia MAR i nowych trendów KNF?

więcej

10.04.2017
Warszawa

do 26.03.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 27.03.2017 - 1 270 PLN + 23% VAT

Nowość

ZMIANY W PRAWIE PRACY I NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA W SPÓŁKACH JST I SKARBU PAŃSTWA

Kompendium dobrych praktyk w zakresie stosowania najnowszych przepisów prawa pracy

więcej

11.04.2017
Warszawa

do 15.03.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 16.03.2017 - 1170 PLN + 23% VAT

24-25.04.2017
Warszawa

do 07.04.2017 - 2 670 PLN + 23% VAT
od 08.04.2017 - 3 170 PLN + 23% VAT

Nowość

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak wspierać, zabezpieczać i ułatwiać pracę organów spółki?

więcej

24-25.04.2017
Warszawa

do 07.04.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 08.04.2017 - 2 070 PLN + 23% VAT

Nowość

Prawo dla Działów Zakupów

Kontrakty zakupowe, badanie kondycji dostawcy, gwarancje, cena, odszkodowania, zabezpieczanie transakcji, renegocjacje umów z dostawcą

więcej

24-25.04.2017
Warszawa

do 07.04.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 08.04.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT

Nowość

Project Management Start

Przegląd kluczowych metodyk i podejść do zarządzania projektami

więcej

24-25.04.2017
Kraków

do 03.04.2017 - 1 470 PL + 23% VAT
od 04.04.2017 - 1 670 PL + 23% VAT

Audyt wewnętrzny 5 S

Szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu audytora wewnętrznego

więcej

24.04.2017
Wrocław

do 03.04.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 04.04.2017 - 1 270 PLN + 23% VAT

Nowość

Szkoła wystąpień publicznych z Jackiem Rozenkiem

Jak prowadzić skuteczne prezentacje które: inspirują, motywują, sprzedają, budują markę?

więcej

24-25.04.2017
Warszawa

do 07.04.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT
od 08.04.2017 - 2 070 PLN + 23% VAT

Certyfikowany Menedżer ds. Dokumentacji Biura Zarządu

Tworzenie, uaktualnianie, udostępnianie, archiwizowanie, obieg dokumentów spółki

więcej

25-26.04.2017
Kraków

do 09.04.2017 - 1 270 PLN + 23% VAT
od 10.04.2017 - 1 570 PLN + 23% VAT

25-26.04.2017
Warszawa

do 01.04.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT
od 02.04.2017 - 2 270 PLN + 23% VAT

Nowość

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM W SPRZEDAŻY

6 narzędzi skutecznego zarządzania na odległość

więcej

25.04.2017
Warszawa

do 10.04.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 11.04.2017 - 1 270 PLN + 23% VAT

Nowość

Perswazyjny Copywriting - dr Pawłem Fortuną

Jak skutecznie wspierać przedsiębiorstwo w realizacji strategii i zwiększaniu efektywności

więcej

26.04.2017
Warszawa

do 04.04.2017 - 1 370 PLN + 23% VAT
od 05.04.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT

Coaching w zarządzaniu zespołem i rozwijaniu talentów

WYKORZYSTAJ INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO PRACOWNIKA W ROZWIJANIU CZŁONKÓW ZESPOŁU I REALIZACJI CELÓW FIRMY

więcej

26-27.04.2017
Warszawa

do 10.04.2017 - 1870 PLN + 23% VAT
od 11.04.2017 - 2070 PLN + 23% VAT

26-27.04.2017
Poznań

do 10.04.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
od 11.04.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT

Nowość

Ocena pracowników metodą 360

Jak skutecznie ocenić pracowników, interpretować wyniki i wykorzystać je do rozwoju potencjału ludzi?

więcej

26.04.2017
Warszawa

do 10.04.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 11.04.2017 - 1270 PLN + 23% VAT

Maj 2017
// Data / Miejsce
// Cena
Nowość

CZŁONEK ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Kompetencje, uprawnienia, obowiązki

więcej

16-17.05.2017
Warszawa

do 28.04.2017 - 1670 PLN + 23% VAT
od 29.04.2017 - 2 070 PLN + 23% VAT

Nowość

IMPORT/EKSPORT MENEDŻER

Dobre praktyki - klauzule umowne zabezpieczające eksportera i importera - Cło i inne podatki - ubezpieczenie należności - INCOTERMS - Zabezpieczenia płatności i dostawy - WNT - WDT

więcej

16-17.05.2017
Warszawa

do 28.04.2017 - 1670 PLN + 23% VAT
od 29.04.2017 - 1970 PLN + 23% VAT

Nowość

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI NA HALI PRODUKCYJNEJ

Warsztat dla brygadzistów, mistrzów i team liderów

więcej

16-17.05.2017
Kraków

do 28.04.2017 - 1270 PLN + 23% VAT
od 29.04.2017 - 1570 PLN + 23% VAT

Nowość

Trudne rozmowy menedżerskie

Wykorzystaj najskuteczniejsze i najszybciej działające narzędzie wprowadzające pożądaną zmianę

więcej

17-18.05.2017
Warszawa

do 28.04.2017 - 1470 PLN + 23% VAT
od 29.04.2017 - 1670 PLN + 23% VAT

Nowość

III Ogólnopolska Konferencja Menadżerów: Jakości, Produkcji i Logistyki

Jak zmierzać w kierunku przedsiębiorstwa inteligentnego przy wykorzystaniu nietradycyjnych metod zarządzania?

więcej

18-19.05.2017
Wieliczka

do 28.02.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 01.03.2017 - 1 370 PLN + 23% VAT

Nowość

II Forum Office Manager

Współczesne wyzwania kierownika biura - benchmark rozwiązań - podnoszenie efektywności organizacji

więcej

23-24.05.2017
Warszawa

do 24.03.2017 - 1 370 PLN + 23% VAT
od 25.03.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT

Nowość

Jak kupić spółkę w Polsce?

Ocena atrakcyjności spółki - wykup spółki krok po kroku - dobra umowa i dokumenty transakcji - ograniczanie ryzyka wykupu spółki

więcej

23.05.2017
Warszawa

do 08.05.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 09.05.2017 - 1 270 PLN + 23% VAT

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Jak dzięki znajomości przepisów i umiejętności dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych wspierać działania spółki?

więcej

23-24.05.2017
Warszawa

do 09.05.2017 - 1470 PLN + 23% VAT
od 10.05.2017 - 1670 PLN + 23% VAT

Nowość

NOWE PRZEPISY W PRAKTYCE BIURA ZARZĄDU I RADY

Nowelizacje istotne dla obsługi organów spółki

więcej

25-26.05.2017
Warszawa

do 09.05.2017 - 1670 PLN + 23% VAT
od 10.05.2017 - 2070 PLN + 23% VAT

Nowość

Błędy w sztuce medycznej

Odpowiedzialność lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty

więcej

29.05.2017
Warszawa

do 15.05.2017 - 770 PLN
od 16.05.2017 - 970 PLN

Szkoła Liderów z Robertem Kroolem i Jakubem B. Bączkiem

2 intensywne dni z 2 najskuteczniejszymi mentorami w Polsce

więcej

30-31.05.2017
Warszawa

do 28.04.2017 - 2970 PLN + 23% VAT
od 29.04.2017 - 3570 PLN + 23% VAT

Nowość

Strategie zakupowe dla działów zakupów

BUDOWANIE STRATEGII ZAKUPOWEJ DŹWIGNIE OSZCZĘDNOŚCI - PRIORYTETYZACJA KATEGORII ZAKUPOWYCH - NARZĘDZIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI

więcej

30.05.2017
Warszawa

do 15.05.2017 - 1 370 PLN + 23% VAT
od 16.05.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT

Nowość

PROWADZENIE ZESPOŁU SPRZEDAŻY

Jak przyciągnąć, wypracowywać regularne wyniki, utrzymać, inspirować, wspierać handlowców i wskakiwać na wyższy poziom?

więcej

31.05.2017
Warszawa

do 16.05.2017 - 970 PLN + 23% VAT
od 17.05.2017 - 1 270 PLN + 23% VAT

Lipiec 2017
// Data / Miejsce
// Cena
Nowość

Kilimandżaro Leaders Camp

WĘDRÓWKA LIDERA

więcej

20-26.07.2017
Kilimandżaro, Tanzania

do 31.03.2017 - 16 700 PLN + 23% VAT
od 01.04.2017 - 19 700 PLN + 23% VAT

WYSZUKIWANIE

Pokaż propozycje spełniające następujące kryteria. Jeżeli nie zaznaczysz żadnych kryteriów i klikniesz ZNAJDŹ to pokazane zostaną wszystkie szkolenia oraz eventy.

Data:
dd/mm/rrrr
dd/mm/rrrr
Kategorie:
Miasta:
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone